Hvorfor vælge UniLock

Hvorfor vælge UniLock

Et adgangskontrolsystem indgår i firmaets drift, og skal derfor altid fungere
Adgangskontrolsystemet indgår i firmaets drift på samme måde som el-installationer, telefonanlæg, edb-anlæg og Internet. Disse vitale systemer skal altid fungere, for at firmaet kan fungere optimalt. Modsat videoovervågning og tyverialarmanlæg der ”kun” indgår i husets overvågning, og derfor ikke behøver samme grad af driftsikkerhed som et adgangskontrolsystem, da et nedbrud i disse ingen betydning har for firmaets fortsatte drift.


System

Unilock adgangskontrol, Mifare nøglebrik, Unitek Unilock adgangskontrol, T240 - Swipereader med tastatur i aluminiumshus, Unitek, Magnetkort
Adgangseditor, UniLock adgangskontrol, Unitek T370, Berøringsfri læser med tastatur, UniLock adgangskontrol, Unitek, RFID
Unilock adgangskontrol, LS10 - Laasecomputer, Unitek Opbygning fuldt system med mange muligheder, UniLock adgangskontrol, Unitek
UniLock er et åbent system, så kunden ikke bindes til en given installatør
UniLock er et åbent system, der sælges gennem alle anerkendte installatører, således at hvis samarbejdet med installatøren ophører, kan andre anerkendte installatører overtage vedligeholdelsen og foretage udvidelser af systemet. Alternativet hertil er en udskiftning af hele systemet ved installatørskift.

Stor leveringssikkerhed og meget lang produktlevetid
Al hardware og software er udviklet og produceret af Unitek, hvilket garanterer stor leveringssikkerhed og et langt produktliv. Det betyder, at vores produkter kan leveres mindst 10-20 år ud i fremtiden, og at der kan ydes service på alle produkter uanset alder.

UniLock under konstant udvikling og altid bagud kompatibel
UniLock videreudvikles konstant med nye funktioner og tilpasninger til nye operativsystemer. Vores udvikling sker i stadig dialog med vores kunder, og vi lægger meget vægt på, at vores nyudviklinger altid er bagud kompatible, således at vi ikke svigter vores eksisterende kunder.

Integration med andre systemer
UniLock kan integreres med andre systemer som fx tyverialarm, lønsystem, personaledatabase, ID-kortsystemer, komme- og gå-registrering, tidsregistrering, kantinesystemer, områdevisning, lysstyring mv.

Konkurrencedygtig ved såvel 1 som ved 1000 døre
På grund af systemets opbygning med en decentral styreenhed for hver dør fås et fuldkommen skalerbart system, der er der meget simpel i sin opbygning, og derfor er konkurrencedygtig ved såvel 1 som ved 1000 døre.

UniLock har lang levetid og lave driftsomkostninger
Vores målsætning er ikke at være billigst på anskaffelsespris, men at være konkurrencedygtig hvis også funktionalitet, kvalitet og support tages med i sammenligningen. Uniteks produkter har gennem de sidste 15 år bevist, at deres levetid er 2-4 gange længere end konkurrerende produkter.

Meget brugervenlig og servicevenlig hvilket medfører lav TCO (Total Cost of Ownership)
På trods af UniLocks utallige muligheder er systemet kendt på det danske marked for at være det system, der er lettest at installere, servicere og ikke mindst at administrere. Dette betyder, at de samlede omkostninger set over en årrække, er betydelig mindre for et UniLock system frem for andre produkter.

Skalerbart system uden øget kompleksitet
UniLock opfylder alle de krav, der kan stilles til et moderne adgangskontrolsystem. Systemet er fuldt skalerbart, og der er ingen praktiske øvre grænse for antal personer, døre og lokaliteter i systemet. UniLock anvendes fx i installationer med over 47.000 personer, over 2000 døre og over 1200 lokaliteter.

Se vores referenceliste
UniLocks imponerende referenceliste indeholder mange meget store installationer hos kendte firmaer, men faktisk indeholder 40 % af installationerne kun én dør, og 70 % af installationerne har 5 døre eller mindre. Heraf fremgår således tydeligt, at UniLock er et fuldt skalerbart system, der har alle de faciliteter der kræves af et stort system, samtidig med at konkurrenceevnen ved små installationer bevares.


Nøgler - kort/tag

Blankt RFID-kort med magnetstribe, UniLock adgangskontrol, Unitek
Mifare nøglebrik, UniLock adgangskontrol, Unitek
Identifikationsteknologi bygger på en tilfældig unik ID-kode i hver nøgle
UniLock bygger på den teknologi, at hver nøgle indeholder et fuldkommen tilfældigt unikt identifikationsnummer. Af sikkerhedsmæssige grunde anvender UniLock ikke sitekoder og fortløbende identifikationskoder, som samtidig er med til at binde kunden til en given kortleverandør.

UniLock anvender åbne standarder
Nøglekort er en forbrugsvare, der jævnligt skal købes gennem hele systemets levetid. Uniteks læseteknologi bygger på åbne standarder, så der altid er alternative nøglekort/tag leverandører. Åbne standarder er endvidere med til at sikre konkurrencedygtige priser.

Kun læseren afgør hvilken identifikationsteknologi der anvendes
UniLock kan benytte alle typer af identifikationsteknologier, således at det blot ved at skifte læseren er muligt at skifte til anden læserteknologi fx magnetkort, chipkort, berøringsfri, bil-brikker, radio-håndsendere, fingeraftrykslæsere, irislæsere og hvad fremtiden ellers måtte bringe.

Læsere fra tredjepart
Ønskes det at anvende læsere fra andre leverandører, er det muligt at tilslutte næsten alle typer af læsere til UniLock systemet. Fx kan fingeraftrykslæsere anvendes sammen med eller parallelt med almindelige læsere.

Flere læseteknologier i samme system
Da det kun er læseren der bestemmer læserteknologien, er det muligt at anvende alle typer af læserteknologi på samme tid i samme system/dør.


Hardware

Unilock adgangskontrol, T240 - Swipereader med tastatur i aluminiumshus, Unitek, Magnetkort Unilock adgangskontrol, T370 - Berøringsfri læser med tastatur, Unitek, RFID
K17, Berøringsfri læser med USB interface, UniLock adgangskontrol, Unitek, RFID Montagekasse med låsecomputer, batteri, telefonmodem, hjælperelæ, UniLock adgangskontrol, Unitek
Hver dør fungerer som en selvstændig enhed
Af drifts- og sikkerhedsmæssige grunde er UniLock opbygget med fuldkommen decentral styring, således at hver dør er en selvstændigt fungerende enhed. Et nedbrud i dele af systemet vil aldrig medføre, at flere døre eller alle døre ikke kan anvendes.

En selvstændig kontrolenhed for hver dør
I et UniLock baseret adgangskontrolsystem er hvert kontrolpunkt (dør) udstyret med hver sin kontrolenhed. Sammenlignet med et centralt styret system giver dette selvfølgelig lidt større udgifter til kontrolenheder, men det modsvares igen af en simplere installation med mindre kabeltræk og lettere fejlfinding, service, vedligeholdelse og udvidelser af systemet.

Lavere serviceomkostninger i et decentralt system
Uanset antallet af døre øges kompleksiteten ikke i et decentralt system, da hver dør er en afsluttet installation, hvor de enkelte døre kun forbindes med hinanden via et fælles 2-ledet kommunikationskabel. Det betyder, at det er betydelig lettere og dermed billigere at servicere og vedligeholde systemet.

On-line system for hurtig opdatering af kontrolenheder over alt i verden
Alle kontrolenheder kan kommunikere med administrations-pc’en i realtime, således at fx nye nøgler kan oprettes eller slettes med øjeblikkelig virkning. Forbindelsen til kontrolenhederne kan etableres via pc’ens COM-port, telefonmodem, pc-netværk eller Internet. Kommunikationsforbindelsen og pc’en indgår ikke i selve styringen af adgangskontrollen, og kan efter endt administration afbrydes/slukkes.

Ingen styring i læsere medfører høj sikkerhed
Da læseren i sagens natur er anbragt uden for det område, den skal give adgang til, indeholder læseren af sikkerhedsgrunde kun den nødvendige teknik, der skal til for at læse nøglen. Læseren sender den læste identifikationskode til kontrolenheden, som så afgør, om den anvendte nøgle har adgang.

Fuld integration med tyverialarm
UniLock har fuld integration med alle typer af professionelle tyverialarmer, således at man frit kan vælge den tyverialarm, der passer bedst til den givne installation.

UniLock kan varetage al brugerstyring af tyverialarmen
Fuld integration til tyverialarmen medfører, at dagligdagsbrugeren ikke på noget tidspunkt behøver at anvende tyverialarmens betjeningspanel. Har brugeren adgang på et givent tidspunkt, vil adgangskontrollen bede tyverialarmen frakoble det pågældende område, som døren giver adgang til. Adgangskontrollen indeholder forskellige funktioner til automatisk og manuel tilkobling af tyverialarmen.


Software

Adgangseditor, UniLock adgangskontrol, Unitek Windows grundprogram, UniLock adgangskontrol, Unitek
Softwaren er systemets ”hjerne”, hvori det meste af systemets funktionalitet ligger
Hardwaren skal selvfølgelig være i orden, men faktisk er softwaren noget af det vigtigste, da det er softwaren der administrerer alle funktionerne i systemet. I UniLock systemet ligger mere end 95% af de samlede udviklingsomkostninger i software.

Fremtidssikker software der løbende vedligeholdes
Softwaren udvikles løbende med nye funktioner og tilpasses konstant tidens krav til fx nye operativsystemer. Nye funktioner og fejlrettelser laves i nært samarbejde med vores mange brugere, og ca. en gang om måneden frigives en ny version, der altid er bagud kompatibel.

Nye versioner af programmet er altid 100% bagud kompatibel
Unitek lægger meget vægt på, at vores nyudviklinger altid er 100% bagud kompatible, således at vi ikke svigter vores eksisterende kundemasse. Dette medfører, at den nyeste version af programmet altid kan anvendes på de mere end 26.000 døre, der til dato er installeret med UniLock.

UniLock programmet er meget brugervenlig og har samtidig stor funktionalitet
Programmet er tilpasset danske forhold og udviklet med respekt for de brugere der ikke er computernørder. Derfor er det vigtigt for Unitek at udvikle software, der indeholder stor funktionalitet, så alle forskellige kunders krav kan opfyldes, uden at programmet af den grund bliver kompliceret at anvende.

Alle funktioner i programmet kan nås med 1-2 museklik
Programmet er intuitivt opbygget og nem at navigere rundt i, således at betjeningen føles naturlig og simpel, fx kan alle funktioner i programmet kan nås med 1-2 museklik. For at lette arbejdet og give et større overblik er det muligt at have mange objektvinduer åbne samtidig.

Krav til systemet vokser med tiden
Vær opmærksom på, at ens krav og behov vokser efterhånden som der arbejdes med systemet. Derfor er det en fordel, at systemet indeholder betydelig større funktionalitet, end man umiddelbart i begyndelsen synes er nødvendig.

Integration med andre programmer
UniLock programmet kan udveksle informationer med andre programmer, fx kan personers stamdata modtages fra et lønprogram, medarbejderkartotek, ID-kortfabrik mv. Endvidere kan informationer, som adgangskontrolsystemet har, stilles til rådighed for andre programmer fx adgangsstatistik, komme- og gå-tider, hvilke personer der er i hvilke områder mv.

Installation og opdatering af programmet er meget simpel og tager 30 sekunder
Installation og opdatering af programmet er uhyre simpel og kræver ikke en computerekspert. Efter mindre end 30 sekunder er man klar til at oprette personer mv.

Rekvirer et fuldt funktionsdygtigt program til test
Det meste af et adgangskontrolsystems funktionalitet ligger i softwaren, og derfor er det meget vigtigt at gennemse og teste programmet før valg af system. Rekvirer UniLock programmet og sæt cd’en i pc’en, efter 30 sekunder er der installeret et fuldt funktionsdygtigt program uden nogen form for begrænsninger.

Se vores referenceliste


Download Filnavn Størrelse
Hvorfor vælge UniLock (med referenceliste) HvorforUniLock.pdf 300 kB