DAS (Decentral Alarm Styring)

Programmodul der giver den enkelte låsecomputer mulighed for at styre tyverialarmen i det område hvortil låsecomputeren giver adgang.

DAS’ens formål er, helt decentralt i k-punkterne, at styre til- og frakobling af tyverialarmen.

Manuel til- og frakobling
Alle nøgler, der har adgang i k-punktet, kan til- og frakoble tyverialarmen. Når en gyldig nøgle anvendes i et k-punkt, frakobles tyverialarmen straks.

Når tyverialarmen er tilkoblet, kan sikkerhedsniveauet hæves over det skemalagte sikkerhedsniveau, således at der kræves både nøgle og PIN-kode og/eller en masternøgle for at frakoble tyverialarmen.

For at tilkoble tyverialarmen trykkes på <* og et tal> hvorefter en gyldig nøgle anvendes. Bruges en af Uniteks berøringsfri læsere, vil alarmen blive tilkoblet når nøglen holdes foran læseren i 5 sekunder.
Endvidere kan DAS'en, på læserens tastatur, programmeres til tidsforskudt tilkobling, således at alarmen tilkobler på et senere tidspunkt.

Automatisk til- og frakobling
DAS’en kan programmeres til automatisk at frakoble alarmen ved arbejdstids start. Når arbejdstiden slutter, vil DAS’en automatisk tilkoble alarmen efter en prealarm. Findes der stadig personer i bygningen når prealarmen lyder, indlæser de blot deres kort i læseren, og alarm tilkoblingstidspunktet udsættes i en ”købetid” som frit kan indstilles.

Tomt område tilkobler
Områdevisning kan samarbejde med DAS’en, således at når det tilknyttede område bliver tomt, sender Områdevisningen en besked til DAS’en om at tilkoble tyverialarmen.

Købetid
Købetid anvendes altid når tyverialarmen frakobles uden for arbejdstiden. Hver gang der anvendes en gyldig nøgle, udskydes den automatiske tilkobling i denne tid. Hvis købetiden fx er 2 timer, tilkobler alarmen altså 2 timer efter sidst anvendte gyldige nøgle.

Gruppe-DAS
Gruppe-DAS bruges, hvis der er mere end én adgangsvej til det område, som tyverialarmen styrer, eller hvis k-punktet indgår i et hierarki af over-DAS’er og under-DAS’er. K-punkterne i samme gruppe udveksler informationer med hinanden om til- og frakobling af tyverialarmen i det fælles område, som de giver adgang til.

DAS grupper kan opbygges i et eller flere hierarkier af over-DAS’er og under-DAS’er (overområder og underområder). Når der købes tid i en DAS-gruppe, købes der også tid i alle dens over-DAS’er. Ved tilkobling af en DAS-gruppe, tilkobles også alle dens under-DAS’er.

Der er ingen begrænsninger på antallet af k-punkter i en DAS gruppe. Der kan oprettes 63 forskellige DAS grupper, som dækker hver sit område med én eller flere adgangsveje.

Automatisk låsning af døre
Når alarmen tilkobles ved én af dørene, vil alle dørene i den samme DAS gruppe og alle under-DAS’er automatisk blive låst. På samme måde kan alle døre i en DAS-gruppe sættes til at oplåse, når alarmen frakobles ved én af dørene.

Tilbagemelding fra tyverialarm
Denne funktion giver mulighed for fuld integration mellem adgangskontrol og tyverialarm. Som følge af denne integration er der ”korrespondance” mellem tyverialarmen og låsecomputerens DAS funktion. Dette medfører blandt andet, at både tyverialarmen og DAS-funktionen kan til- og frakobles fra såvel adgangskontrollen som fra tyverialarmens betjeningspanel.

PCS125-M0103, DAS (Decentral Alarm Styring), UniLock adgangskontrol, Unitek