ID125 - Langtrækkende læser


ID125, Langtrækkende læser, UniLock adgangskontrol, Unitek


Anvendelse

Berøringsfri læser ID125 anvendes, hvor det ønskes at benytte et robust og vedligeholdelsesfrit langtrækkende identifikationssystem.

ID125 læser langtrækkende EM Marin ISO-kort på op til 125 cm afstand, mens standard EM Marin ISO-kort læses på op til 90 cm afstand. Fysisk er langtrækkende kort dobbelt så tykke som standard kort.

Med en langtrækkende læser minimeres fx den spildtid og gene, som chauffører har til udstigning og betjening for at opnå adgang gennem bom-anlæg, porte mv.

ID125 kan fx parallelkobles med eksisterende magnetkortlæsere, berøringsfri læsere, kodetastaturer, telefonnummer læser mv. til samme låsecomputer. Med den fleksible tilslutningsmulighed kan man på simpel vis fx tilføje en langtrækkende læser til en allerede eksisterende installation.

Beskrivelse

ID125 tuner sig automatisk ind til omgivelserne, således at den altid har den længst mulige læseafstand. Læseren autotuner når forsyningen tilsluttes og derefter for hvert 10. minut.

ID125 læserens store rækkevidde bibeholdes, så længe den monteres på afstand af metal og forstyrrende elektromagnetisk interferens. Forstyrrende interferens kan stamme fra fx en anden RFID læser i nærheden.

Afstanden mellem ID125 og andre RFID læsere bør være mere en seks meter, for at sikre at de respektive læseres rækkevidde bibeholdes.

Før det endelige installationssted og den endelige monteringsmetode fastlægges, bør læseafstanden verificeres ved en midlertidig montering af ID125 i den tiltænkte installation.

Læseren har en lysdiode og en lydgiver indbygget, som bruges til at signalere korrekt nøgleaflæsning.

Læseren tilkobles LS10 låsecomputeren via interfaceprint PCB132-FMS150. Læseren forsynes via interfaceprintet og leveres med 0,5 m kabel og stik til montering på interfaceprintet.


Data

Forsyning: 12-14 VDC, 280mA
Læsefrekvens: 125 kHz
Læseafstand: Op til 125 cm (Langtrækkende ISO-kort)
  Op til 90 cm (ISO-kort)
  Op til 50 cm (brik)
Størrelse: 265 x 265 x 35 mm, 1,5 kg


Bestilling
ID125, Langtrækkende læser, UniLock adgangskontrol, Unitek, berøringsfri, langtrækkende Langtrækkende EM Marin læser, type ID125
Langtækkende læser der tilkboles LS10 låsecomputeren via interfacprint PCB132-FMS150.
Læser EM Marin ISO-kort på op til 125 cm afstand (ideel).
ID125

Download Filnavn Størrelse
ID125 - produktblad ID125.pdf 114 kB