Unitek berøringsfri læsere - generel information


RFID brik aflæses af T370, UniLock adgangskontrol, Unitek

Beskrivelse

Berøringsfri læser anvendes, hvor det ønskes at benytte et robust og vedligeholdelsesfrit identifikationssystem.

Læsning af en berøringsfri nøgle, som sker på under 1/4 sek., foregår ved, at nøglen holdes op foran læseren.

Holdes en berøringsfri nøgle foran læseren i 5 sek. sendes en kommando, som kan tilkoble tyverialarmen, slukke lyset mv.

Berøringsfri ISO-kort kan leveres med en magnetstribe, der er kodet med samme kode, som kortet udsender under berøringsfri aflæsning. Disse kort kan så benyttes i et blandet system af magnetkortlæsere og berøringsfri læsere.

De berøringsfri læsere fra Unitek anvender en specialudviklet burst teknologi, hvorved andre berøringsfri læsere i nærheden ikke får deres nøglelæsning forstyrret af destruktiv elektromagnetisk interferens. Korrekt nøgleaflæsning markeres tydeligt med lyd og lys.

Læseteknologier

Berøringsfri læsere kan leveres med RFID læseteknologi-standarderne EM Marin, Mifare og HID. Unitek’s berøringsfri læsere leveres med EM Marin, type EM4102 (tidligere H4001 og H4102), 64 bit Manchesterkode, hvis ikke andet er nævnt.

EM Marin
EM Marin er en åben standard beregnet for identifikation.
Denne standard benytter 125 kHz. Af de læseteknologier, som Unitek's læsere understøtter, har EM Marin den største læseafstand.

Unitek anbefaler at benytte EM Marin, da dens store udbredelse og de mange kortleverandører gør at man, som bruger, bliver uafhængig.

Mifare
Mifare er en åben NXP (Philips) standard beregnet for betalingskort.
Ud over at læse et korts unikke serienummer (UID/CSN), er det muligt at skrive og læse data placeret i forskellige sektorer. Hver sektor kan være individuelt krypteret. Dette giver mulighed for at benytte denne type kort som multiapplikationskort. Mifare benytter 13,56 MHz.

Unitek anbefaler at benytte Mifare, hvor det ønskes at anvende samme kort til såvel adgangskontrol som til betaling til kantine, vaskeri, motionsrum, slikautomater, parkometre, printning, billettering mv.

Følgende standarder understøttes af Unitek's Mifare læsere:
- Standard Mifare (Mifare Classic og Mifare Ultralight).
- Højsikker Mifare (Mifare Ultralight C, Mifare DESFire (EV1, EV2), Mifare Plus og Mifare SmartMX).

Længden af Mifare kortenes unikke serienummer kan være 4 byte, 7 byte eller 10 byte, hvor Unitek's Mifare læsere understøtter alle længder.

HID
HID er en lukket standard fra HID Corporation.
Denne standard benytter 125 kHz.

Unitek anbefaler ikke umiddelbart at benytte HID-kort, da HID benytter sin egen standard og man derved bliver afhængig af en bestemt kortleverandør. Derfor bør HID kun benyttes i situationer, hvor man i forvejen er bundet op på HID-kort.

Tredjeparts systemer

De berøringsfri læsere fra Unitek kan umiddelbart anvendes til mange tredjeparts adgangskontrolsystemer. Desuden kan læserne tilpasses med Wiegand interface, som anvendes af visse tredjeparts systemer.
Rådgiver/samarbejdspartner/leverandør

Siden 1998 har Unitek leveret en række egen udviklede og egen producerede berøringsfri læsere, som i dag dækker de flestes behov. Den opbyggede viden og indsigt gør Unitek til en stabil og fleksibel rådgiver / samarbejdspartner / leverandør.

Positionen gør at Unitek kan udvikle og levere tilpassede OEM versioner af alle vore berøringsfri læsere.

T393 er et godt eksempel på en OEM berøringsfri læser fra Unitek. T393 er Unitek’s standardteknologier tilføjet et 2 liniers baggrundsbelyst LCD display, et nyt kabinet og en nyt kommunikationsprotokol til et tredjeparts system.

Berøringsfri læsere kan generelt tilpasses kundeønsker, som fx anden udformning, anden anvendelse af lysdioder, andre RFID læseteknologier og andre kommunikationsprotokoller. Læserne kan, ved større styksalg og mod merpris, oftest leveres i andre farver og med eget tryk.

T394 er et godt eksempel på en tilpasset berøringsfri læser fra Unitek. T394 består af elektronikken fra T370, kabinettet fra T393 mens forpladen er specialfremstillet til planforsænkning. Forpladen er valgbar i størrelse og materiale.