CV10 - RS232 til RS485 konverter


CV10, RS232 til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek


Anvendelse

CV10 anvendes som interface mellem et mul­tidrop RS485 kommunikationsnet og udstyr med en RS232 port, fx en PC.

CV10 er desuden forberedt for andre typer kommunikationsmedier. Der kan monteres et optionprint, så den fx kan fungere som RS232 til lysleder, RS485 til lysleder eller RS232 til RS485 og lysleder afhængig af option-print.

Beskrivelse

CV10 bruges til half duplex 2-ledet RS485 kommunikation. CV10 kan opsættes til at lave loop-back på RS232 porten.

CV10 giver fuld galvanisk adskillelse mellem de to porte, og giver mulighed for at terminere og forspænde RS485-nettet. CV10 genererer et internt RTS. (Request To Send).

To kontrollamper indikerer, om der sendes eller modtages på RS485-nettet. Opstår der fejl på RS485-nettet, indikeres det med en rød error lampe. Når CV10 ikke sender på RS485-nettet, går udgangen inaktiv, hvorved den ikke belaster nettet.

Konverteren leveres med 3,5 m ledning monteret på RS232 forbindelsen.


Data

Forsyning: 230 VAC evt. med jord
Baudrate: 9600 bps
Seriel 1: RS232
Seriel 2: 2-ledet RS485
Størrelse: 185 x 138 x 64 mm, 980 g


Bestilling
CV10, RS232 til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek CV10 - RS232 til RS485 konverter
Anvendes som interface mellem et multidrop RS485 net og udstyr med en RS232. Der er galvanisk adskillelse mellem RS232 og RS485. Via lysdioder kan kommunikationen overvåges. Leveres med 3 meter RS232 kabel med DB9 hunstik.
CV10

Download Filnavn Størrelse
CV10 produktblad CV10.pdf 158 kB