CV5 - Mini RS232 til RS485 konverter


CV5, Mini RS232 til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek


Anvendelse

CV5 anvendes som interface mellem et multidrop RS485 kommunikationsnet og pc'ens RS232 port.

CV5 er et konkurrenceprodukt beregnet til systemer med kun ét k-punkt eller få k-punkter med korte kabeltræk.

CV5 har ikke galvanisk adskillelse mellem RS232 og RS485 portene, hvilket Unitek's CV10 konverter har.

Beskrivelse

Den serielle udgang på CV5 består af et DB9 hunstik, som forbindes til pc'ens RS232 port, hvorfra den også bliver strømforsynet. Med et parsnoet kabel forbindes RS485 udgangen til låsecomputerens kommunikationsstik (J5, klemme 31-33).

To kontrollamper indikerer, om der sendes eller modtages på RS485-nettet.

I CV5 er der monteret et 3-polet stik med skrueterminaler til montering af RS485 forbindelsen.

Der medfølger en 1,8 m DB9 forlængerledning i tilfælde af, at der ikke er plads bag pc'en.


Data

Forsyning: 5 VDC (Fra seriel port i PC)
Baudrate: 9600 bps
Seriel 1: RS232
Seriel 2: 2-ledet RS485
Størrelse: 97 x 42 x 21 mm, 53 g


Bestilling
CV5, Mini RS232 til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek CV5 - Mini RS232 til RS485 konverter
RS232 til RS485 konverter med DB9 hunstik.
Konverteren er uden galvanisk adskillelse og strømforsynes via RS232 stikket. Bør ikke bruges i større systemer.
CV5

Download Filnavn Størrelse
CV5 produktblad CV5.pdf 51 kB