CV72 - Ethernet til RS485 konverter


Nyt design - Mere fremtidssikker

CV72, Ethernet til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek


Anvendelse

Er en virksomhed spredt over et større geografisk område, kan adgangskontrolsystemet opdeles i lokaliteter. Disse lokaliteter kan hver især forbindes til en CV72 COM-server, hvorved låsecomputere i lokaliteten kan holdes opdateret over det lokale pc-netværk og internettet.

UniLock programmet kommunikerer direkte med CV72 i lokaliteten via en TCP/IP forbindelse, der er sikret efter højeste krypteringsstandarder mod aflytning, manipulation, replay og hijacking.

CV72 kan forsynes via Power over Ethernet (PoE), og kan eventuelt strømforsyne en låsecomputer.

Beskrivelse

CV72 er en højsikker Ethernet til RS485 konverter, som giver mulighed for at tilslutte låsecomputernes RS485-net direkte til et Ethernet netværk.

CV72 understøtter automatisk tildeling af IP-adresse (DHCP) og automatisk registrering af hostnavn i DNS-server.

For at sikre dataintegriteten, forhindre manipulation af data, replay af beskeder og hijacking af enheder, er de vitale dele af kommunikationen sikret efter højeste krypteringsstandarder. Endvidere kan enheden beskyttes med adgangskode.

CV72 kan forsynes over Ethernet via PoE, fra en låsecomputer eller med en almindelig netadapter. Der er fuld galvanisk adskillelse mellem Ethernet og RS485 nettet, så problemer med fejl- og jordstrømme undgås.

Forskellige lysdioder viser driftsinformationer, som kan være en god hjælp ved installation og kontrol. Detaljerede driftsinformationer og statistik kan aflæses via den indbyggede hjemmeside.

Konfiguration foretages med det meget brugervenlige Windows program CV-Config.

CV72 Open Frame
Funktionsmæssigt som CV72, dog kan en PoE forsynet CV72 Open Frame strømforsyne en låsecomputer. Forsynes en låsecomputer anbefales det, at anvende PoE+ for at have mest muligt effekt til rådighed. Er der ikke PoE til rådighed, kan enheden forsynes fra låsecomputeren.

CV72 Open Frame leveres som rå printplade beregnet til indbygning i låsecomputerens montagekasse.

Krav til pc-software

Opmærksomheden henledes på, at denne CV72 (v2) indeholder mange nye funktioner og nyeste højteknologiske krypteringsalgoritmer i forhold til den tidligere CV72 (v1). Derfor kræves følgelig også tilsvarende opdateret UniLock pc-program og CV-Config.

Krav:
UniLock version 2.0 minimum revision 2017-03-07, dog anbefales altid nyeste.
CV-Config revision 2016-09-02 eller nyere.

CV72 modtager automatisk softwareopdateringer fra UniLock pc-program, blandt andet derfor anbefales det generelt at holde pc-programmet opdateret.


Data

Funktioner: DHCP (inkl. option 81), Statisk IP, Hostnavn, NetBIOS, DNS, TCP, UDP, ARP, HTTP, Ping, Firmware opdatering
Sikkerhed: Rabbit 128bit-kryptering, HMAC, SipHash, Password
Netværk: 10/100BaseT (RJ45)
 
CV72
IP: IPv4 (IPv6 forberedt), ikke galvanisk adskilt
Seriel: 2-ledet RS485, half-duplex, galvanisk adskilt, transientbeskyttet
Forsyning ind:
  PoE/PoE+: 36-57 VDC (eget forbrug: 1,2W)
  VDC: 11-57 VDC (eget forbrug: 1,1W)
Størrelse: 160 x 80 x 39 mm, 209 g
 
CV72 Open Frame
IP: IPv4 (IPv6 forberedt), galvanisk adskilt
Seriel: 2-ledet RS485, half-duplex, ikke galvanisk adskilt, transientbeskyttet
Forsyning ind:
  PoE/PoE+: 36-57 VDC (eget forbrug: 2,1W)
  VDC: 7-34 VDC (eget forbrug: 1,2W)
Forsyning ud ved:
  PoE: 24 VDC, max 8W (lige lidt nok til LS10)
  PoE+: 24 VDC, max 18W (anbefales til LS10)
Størrelse: 101 x 80 x 20 mm, 72 g


Bestilling
CV72, Ethernet til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek CV72 - Ethernet til RS485 konverter
CV72 er en højsikker COM Server, som giver mulighed for TCP/IP kommunikation til låsecomputere i eksterne afdelinger.
Enheden kan forsynes over Ethernet (PoE).
CV72
CV72 Open frame, Ethernet til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek CV72 Open Frame - Ethernet til RS485 konverter
Funktionsmæssigt som CV72, dog kan en PoE forsynet CV72 Open Frame strømforsyne en låsecomputer.
Beregnet til indbygning i låsecomputerens montagekasse.
CV72-OF

Tidligere versioner, der blev leveret som standard frem til 1. oktober 2015:

CV72, Ethernet til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek CV72 - Ethernet til RS485 konverter
CV72 er en COM Server der giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et TCP/IP Ethernet. I stedet for at kommunikere via den lokale COM-port på pc’en, kan pc-programmet kommunikere over pc-netværk og internettet med RS485 porten på CV72.
CV72-v1
CV72 Open frame, Ethernet til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek CV72 Open Frame - Ethernet til RS485 konverter
Funktionsmæssigt som CV72, men leveres som rå printplade. CV72 Open Frame er beregnet til indbygning i låsecomputerens montagekasse og strømforsynes direkte fra låsecomputeren.
CV72-OF-v1

Download Filnavn Størrelse
CV72 v2 produktblad CV72-v2.pdf 147 kB
CV72 v1 produktblad CV72-v1.pdf 216 kB

Program til konfigurering af CV72 CVConfig.exe 392 kB