FAQ (Ofte stillede spørgsmål)

Denne side indeholder svar på almindelige spørgsmål, der besvares af vores udviklere, samt nogle tip og trick, som vi mener er brugbare og derfor har formuleret som spørgsmål her.


Windows
 1. Systemkrav ... ?
 2. SQL server installation "fil kan ikke downloades" ... ?
 3. UniLock kan ikke forbinde til Microsoft SQL serveren ... ?
 4. Kan ikke gemme objekter / logninger ... ?
 5. Klienter (ekstra arbejdsstationer) kan ikke få forbindelse ... ?
Kommunikation
 1. Netværksswitch slukker hele tiden for netværksenheder ... ?
 2. Netværksenheder slukkes uventet, når de forsynes via PoE ... ?
 3. Jeg kan ikke få forbindelse med modemet i en lokalitet. Hvorfor ... ?
 4. Hvilken type kabel skal bruges ... ?
 5. Hvordan skal RS485 kommunikationen forbindes ... ?
 6. Hvor langt må RS485 kommunikationskablet være ... ?
Hardware
 1. Hvilken spænding giver udgangene ... ?
 2. Hvordan ændrer jeg et k-punkts ID-nummer ... ?
 3. Hvordan skal læseren forbindes ... ?
Alarmstyring
 1. Hvad er DAS og DAS-grupper ... ?
 2. Hvad er alarmforbikoblingen til ... ?
 3. Hvordan virker overvågningen af døren... ?
Software generelt
 1. Jeg får en logning "Nøgle afvist, ikke oprettet",men nøglen er oprettet. Hvorfor... ?
Software Windows version 1.0
 1. Hvordan konverteres databasen fra DOS-versionen ... ?

Windows

Systemkrav ... ?

Systemkrav

SQL server installation "fil kan ikke downloades" ... ?

Windows registreringsdatabase-mangel kan resultere i at SQL Server installation ikke kan downloade nødvendige filer.

SQL Server fejlbeskrivelse er "A required file could not be downloaded. This could mean the version of the installer is no longer supported. Please download again from the download site".

Vi har pt. observeret denne Windows uheldighed hos enkelte kunder, hvor løsningen har været at tilføje manglerne manuelt til Windows registreringsdatabase.

Kør Windows PowerShell som administrator og kopier og indsæt disse to kommandoer en ad gangen:
1. Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NetFramework\v4.0.30319' -Name 'SchUseStrongCrypto' -Value '1' -Type Dword
2. Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\.NetFramework\v4.0.30319' -Name 'SchUseStrongCrypto' -Value '1' -Type Dword

Herefter har installation af SQL Server 2019 været mulig.


UniLock kan ikke forbinde til Microsoft SQL serveren ... ?

Kan ikke gemme objekter / logninger ... ?

Windows COM+ fejl kan resultere i at programmer ikke kan lave distribuerede transaktioner i Microsoft SQL Server.

Flere kunder har indrapporteret fremgangsmåder for løsning af problemet, som denne beskrivelse er et sammenskriv af.

Windows Component Services COM+ Om Windows er ramt af COM+ fejl kan undersøges ved at åbne Komponenttjenester (Component Services), som skal vise COM+ komponenttjenester, som på billedet, frem for en fejlbeskrivelse, for at fungere korrekt.

Det er velkendt at flere producenters drivere/programmer, kan få COM+ til at fejle. Typisk kan COM+ fejlen rettes ved enten at opdatere producentens drivere eller stoppe producentens programmer/tjenester.

Opdatere drivere
Opdater fra producentens hjemmeside eller hent programmet IObit Driver Booster (Under installation svares nej til alt andet end Driver Booster).

Stoppe programmer/tjenester
I Windows åbnes Tjenester (Services). Find hver af producentens tjenester, stop tjenesten og indstil [Start] til "Manuel". Afprøv i Komponenttjenester om COM+ fejlen forsvinder for hver tjeneste der stoppes.

Erfaringer har vist at følgende Tjenester kan være fejlkilden:
- Realtek Audio.
- Dolby.
- HP services, som fx. HP Analytic Service, HP driver scanner doctor.
- Lenovo Vantage.


Klienter (ekstra arbejdsstationer) kan ikke få forbindelse ... ?

Adgangseditorer på ekstra arbejdsstationer kommunikerer med PollerService på installationspc'ens port 8734.

Normalt åbnes port 8734 på installationspc'en automatisk af UniLock. Den kan være nødvendigt at IT-afdelingen åbner for forbindelse på port 8734, hvis der på installationspc'en anvendes en anden firewall/antivirus end Microsofts indbyggede eller hvis den ekstra arbejdsstation er på et andet netværk end installationspc'en.

Kommunikation

Netværksswitch slukker hele tiden for netværksenheder ... ?

Netværksswitch slukker hele tiden for netværksenheder (LS10-IP), så deres oppetid ikke når mere end 2-3 sekunder.

Når der bruges et VLAN med beskrivelse (description) på for mange karakterer, så genstarter switchen hele tiden sin port. Det er observeret at fejlen optræder ved 17 karakterer og ikke optræder ved 8 karakterer.

Erfaringer har vist at følgende producenters switche har uheldigheden:
- Cisco Catalyst 9300.


Netværksenheder slukkes uventet, når de forsynes via PoE ... ?

Uventede nedlukninger af netværksenheder (LS10-IP) kan skyldes at: Den tilgængelige effekt og det aktuelle forbrug rapporteres på enhedens hjemmeside på fanen [Strømforsyning].

Vær dog opmærksom på at nogle netværksswitche indikerer at der er 25.5W (PoE+) tilgængelig for LS10-IP, selvom porten er begrænset til mindre, hvilket medfører at porten slukker før effektbegrænsningen i LS10-IP aktiveres. For yderligere fejlfinding henvises til switchens log fil.


Jeg kan ikke få forbindelse med modem i en lokalitet. Hvorfor?

Da der er mange fejlmuligheder ved opkald via modem, skal der som minimum benyttes 100% kompatible Hayes modemer og allerhelst ægte Hayes modemer. Bemærk, at selvom mange producenter lover at være 100% Hayes kompatible, er det mere undtagelsen end reglen.

Unitek leverer Hayes modemer der er forprogrammeret og testet, så hvis der bestilles modemer hos Unitek, er risikoen for problemer reduceret betragteligt.

Hvis det stadig giver problemer, er her nogle mulige fejlkilder.

Er det første gang der skal laves opkald via modem, kan det varmt anbefales at lave et skrivebordsforsøg først. Kobl systemet op med to forskellige telefonlinier, opsæt systemet i pc-programmet og foretag nogle testopkald. På den måde har man et meget bedre overblik, det er muligt at se begge modemer samtidig og man er ikke afhængig af en person i lokaliteten der kan referere status tilbage via en dårlig mobilforbindelse osv. Desuden tager det ikke ret lang tid at lave en prøveopstilling i forhold til den tid der meget hurtig kan gå, hvis det først begynder at drille ude i ’marken’.


Hvilken type kabel skal bruges til RS485... ?

Det er næsten underordnet, bare der er to ledere, gerne parsnoet. Hvis der er tale om lange strækninger anbefales det dog, at kablet også er skærmet.


Hvordan skal RS485 kommunikationen forbindes ... ?

Kommunikationen anvender RS485 med fri topologi. Det betyder at kommunikationen kan forbindes som det ønskes. Det kan være ringkoblet, stjernekoblet en blanding eller hvad der nu er mulighed for i den enkelte installation. Ved fejlfinding er det dog en fordel, at der er et vist system i sammenkobling af k-punkterne.


Hvor langt må kommunikationskablet være... ?

Ifølge standarden må længden af kablet være maksimalt 1200 meter eller op til 32 enheder (k-punkter). Skal man ud over dette, kan der indsættes en line repeater (CV50), der forstærker signalet op i begge retninger. Der skal altså være en CV50 for hver 1200 meter eller for hver 32 k-punkter, hvad der måtte komme først. I praksis kan der dog tilkobles længere kabler og flere k-punkter.Hardware

Hvilken spænding giver udgangene... ?

Ikke nogen! Udgangene er af åben kollektor typen.Det betyder, at når en udgang aktiveres, trækkes udgangen til stel. Derfor kan en udgang tilsluttes udstyr med mange forskellige spændinger, og forskellige udgange kan tilsluttes udstyr med forskellig spænding, dog maksimalt 24V.
En udgang kan trække 0,5A, dog maksimalt 1A for alle 8 udgange tilsammen.


Hvordan ændrer jeg k-punktets ID-nummer ... ?

Der er tre muligheder:
1.     Med en loader
 • Sæt loaderen på låsecomputeren
 • Vælg <A><1>
 • Indtast ID-nummer
 • Afslut med <ENT>
2.     Tastatur (på læser)
 • Sluk for låsecomputeren
 • Tænd for låsecomputeren igen
 • Tast <*> på læseren
 • Indtast ID-nummer (4 cifre)
 • Afslut med <#>
 • ID-nummeret skal indtastes inden 20 sekunder efter låsecomputeren tændes
3.      Bestilles med ID-nummer
 • Bestil den med et forprogrammeret nummer fra leverandøren
Vær opmærksom på, at der ikke må være to k-punkter med samme ID-nummer i en installation. Derfor skal der, især ved udvidelser af eksisterende systemer, tages højde for eksisterende k-punkter i den pågældende installation.


Hvordan skal læseren forbindes ... ?

Det afhænger af hvilken læser der er tale om. Der er altid et forbindelsesdiagram med når der købes en læser. Hvis denne er blevet væk, henvises til Download kundedokumentation siden, hvor et nyt diagram kan downloades. Bemærk, at der er vist en læser på det diagram der følger med låsecomputeren. Dette diagram er kun et eksempel, og passer kun til de læsere der er angivet på diagrammet.Alarmstyring (DAS)

Hvad er DAS og DAS-grupper ... ?

DAS er akronym for Decentral Alarm Styring, dvs. styring af alarmen decentralt ved dørene uafhængig af forbindelse til pc’en. DAS bruges til at styre alarmområder med kun én adgangsvej, dvs. den er helt uafhængig af andre k-punkter.
DAS-grupper bruges til at styre alarmen i områder med flere adgangsveje. DAS-grupper er afhængige af, at k-punkterne i samme gruppe kan kommunikere med hinanden.


Hvad er alarmforbikoblingen til ... ?

Alarmforbikobling er udgang 3 (klemme 19) på låsecomputeren. Alarmforbikobling bruges som navnet siger til at forbilkoble alarmen med. Når døren oplåses, aktiveres udgang 3. Efter døren igen låses, er udgang aktiveret i den tid der er angivet i ”tid før alarmsignal”. Alarmforbikobling er kun aktiv, hvis der er valgt overvågning af dør (karmkontakt monteret) ved kornfigurering af k-punktet.


Hvordan virker overvågning af døren ... ?

Overvågning af døren er kun aktiv hvis det er aktiveret for k-punktet (karmkontakt monteret). Hvis karmkontakt er monteret, har k-punktet følgende funktioner:

1.      Normal oplåsning

2.      TvangsoplåsningSoftware generelt

Jeg får en logning "Nøgle afvist, ikke oprettet", men nøglen er oprettet. Hvorfor ... ?

Det skyldes, at nøglen godt nok er oprettet, men at den ikke har adgangsrettigheder til det aktuelle k-punkt.

K-punktet kender ikke personers navne, men kun nøglekoden. Når der anvendes en nøgle, der ikke har adgangsrettigheder i k-punktet, kan Polleren ud fra nøglekoden finde personens navn, og derfor kan personens navn vises, selvom nøglen ikke er oprettet i k-punktet.Software Windows version 1.0

Hvordan konverteres databasen fra DOS-versionen ... ?

Der ligger et program i programmappen der hedder ’ConvDB.exe’. Dette program bruges til at konvertere databasen med, altså fra DOS til Windows. Når programmet starter, angives stien til, hvor DOS-databasen ligger. I den dialogboks der kommer, når der trykkes på ’Gennemse’, kan der kun angives en fil og ikke en sti. Vælg den mappe hvor DOS databasen ligger, og vælg en tilfældig af .dat filerne.

NB!.
ConvDB kan kun konvertere fra DOS database version 1.2, hvilket i praksis er næsten alle. Er der tale om en ældre version, køres først programmet Convert.exe der ligger i samme mappe som DOS-versionen af UniLock, eller som er på DOS-versionens installationsdiskette.