FAQ (Ofte stillede spørgsmål)

Denne side indeholder svar på almindelige spørgsmål, der besvares af vores udviklere, samt nogle tip og trick, som vi mener er brugbare og derfor har formuleret som spørgsmål her.


Generelt
 1. Hvordan testes pc-tastatur med læser ... ?
Kommunikation
 1. Alle k-punkterne er off-line. Hvor er fejlen ... ?
 2. Jeg kan ikke få forbindelse med modemet i en lokalitet. Hvorfor ... ?
 3. Hvilken type kabel skal bruges ... ?
 4. Hvordan skal kommunikationen forbindes ... ?
 5. Hvor langt må kommunikationskablet være ... ?
Hardware
 1. Hvilken spænding giver udgangene ... ?
 2. Hvordan ændrer jeg et k-punkts ID-nummer ... ?
 3. Hvordan skal læseren forbindes ... ?
Alarmstyring
 1. Hvad er DAS og DAS-grupper ... ?
 2. Hvad skal jeg bruge pc-styret alarm til ... ?
 3. Hvad er alarmforbikoblingen til ... ?
 4. Hvordan virker overvågningen af døren... ?
Software generelt
 1. Jeg får en logning "Nøgle afvist, ikke oprettet",men nøglen er oprettet. Hvorfor... ?
Software DOS
 1. Hvorfor kan jeg ikke læse kortet i pc-tastaturet ... ?
Software Windows version 1.0
 1. Hvordan konverteres databasen fra DOS-versionen ... ?
 2. Hvordan installerer jeg programmet i netværk ... ?
 3. Hvordan gør jeg, når programmet skal opdateres til en ny revision ... ?
 4. Der er et modul til programmet som jeg godt kunne bruge. Hvad gør jeg ... ?

Generelt

Hvordan testes pc-tastatur med læser ... ?

For at checke om et pc-tastatur med læser er opsat rigtigt følges nedenstående procedure

Hvis data fra læseren ikke er som forventet:


Kommunikation

Alle k-punkterne er off-line. Hvor er fejlen ... ?

Se på CV10’en hvilke lysdioder der reagerer.

1. Der er ikke noget der reagerer
Fejlen er mellem pc'en og CV10
2. TxD blinker, men RxD gør ikke.
Fejlen ligger mellem CV10 og låsecomputeren
3. Både TxD og RxD blinker.
Fejlen ligger sandsynligt mellem pc’en og CV10

Alle ovenfor nævnte muligheder kan også skyldes at CV10 er defekt. Da det er meget sjældent en CV går i stykker, er det dog mest sandsynligt at det er en af de nævnte ting der er fejlkilden.


Jeg kan ikke få forbindelse med modem i en lokalitet. Hvorfor?

Da der er mange fejlmuligheder ved opkald via modem, skal der som minimum benyttes 100% kompatible Hayes modemer og allerhelst ægte Hayes modemer. Bemærk, at selvom mange producenter lover at være 100% Hayes kompatible, er det mere undtagelsen end reglen.

Unitek leverer Hayes modemer der er forprogrammeret og testet, så hvis der bestilles modemer hos Unitek, er risikoen for problemer reduceret betragteligt.

Hvis det stadig giver problemer, er her nogle mulige fejlkilder.

Er det første gang der skal laves opkald via modem, kan det varmt anbefales at lave et skrivebordsforsøg først. Kobl systemet op med to forskellige telefonlinier, opsæt systemet i pc-programmet og foretag nogle testopkald. På den måde har man et meget bedre overblik, det er muligt at se begge modemer samtidig og man er ikke afhængig af en person i lokaliteten der kan referere status tilbage via en dårlig mobilforbindelse osv. Desuden tager det ikke ret lang tid at lave en prøveopstilling i forhold til den tid der meget hurtig kan gå, hvis det først begynder at drille ude i ’marken’.


Hvilken type kabel skal bruges... ?

Det er næsten underordnet, bare der er to ledere, gerne parsnoet. Hvis der er tale om lange strækninger anbefales det dog, at kablet også er skærmet.


Hvordan skal kommunikationen forbindes ... ?

Kommunikationen anvender RS485 med fri topologi. Det betyder at kommunikationen kan forbindes som det ønskes. Det kan være ringkoblet, stjernekoblet en blanding eller hvad der nu er mulighed for i den enkelte installation. Ved fejlfinding er det dog en fordel, at der er et vist system i sammenkobling af k-punkterne.


Hvor langt må kommunikationskablet være... ?

Ifølge standarden må længden af kablet være maksimalt 1200 meter eller op til 32 enheder (k-punkter). Skal man ud over dette, kan der indsættes en line repeater (CV50), der forstærker signalet op i begge retninger. Der skal altså være en CV50 for hver 1200 meter eller for hver 32 k-punkter, hvad der måtte komme først. I praksis kan der dog tilkobles længere kabler og flere k-punkter.


Hardware

Hvilken spænding giver udgangene... ?

Ikke nogen! Udgangene er af åben kollektor typen.Det betyder, at når en udgang aktiveres, trækkes udgangen til stel. Derfor kan en udgang tilsluttes udstyr med mange forskellige spændinger, og forskellige udgange kan tilsluttes udstyr med forskellig spænding, dog maksimalt 24V.
En udgang kan trække 0,5A, dog maksimalt 1A for alle 8 udgange tilsammen.


Hvordan ændrer jeg k-punktets ID-nummer ... ?

Der er tre muligheder:
1.     Med en loader
 • Sæt loaderen på låsecomputeren
 • Vælg <A><1>
 • Indtast ID-nummer
 • Afslut med <ENT>
2.     Tastatur (på læser)
 • Sluk for låsecomputeren
 • Tænd for låsecomputeren igen
 • Tast <*> på læseren
 • Indtast ID-nummer (4 cifre)
 • Afslut med <#>
 • ID-nummeret skal indtastes inden 20 sekunder efter låsecomputeren tændes
3.      Bestilles med ID-nummer
 • Bestil den med et forprogrammeret nummer fra leverandøren
Vær opmærksom på, at der ikke må være to k-punkter med samme ID-nummer i en installation. Derfor skal der, især ved udvidelser af eksisterende systemer, tages højde for eksisterende k-punkter i den pågældende installation.


Hvordan skal læseren forbindes ... ?

Det afhænger af hvilken læser der er tale om. Der er altid et forbindelsesdiagram med når der købes en læser. Hvis denne er blevet væk, henvises til Download kundedokumentation siden, hvor et nyt diagram kan downloades. Bemærk, at der er vist en læser på det diagram der følger med låsecomputeren. Dette diagram er kun et eksempel, og passer kun til de læsere der er angivet på diagrammet.


Alarmstyring

Hvad er DAS og DAS-grupper ... ?

DAS er akronym for Decentral Alarm Styring, dvs. styring af alarmen decentralt ved dørene uafhængig af forbindelse til pc’en. DAS bruges til at styre alarmområder med kun én adgangsvej, dvs. den er helt uafhængig af andre k-punkter.
DAS-grupper bruges til at styre alarmen i områder med flere adgangsveje. DAS-grupper er afhængige af, at k-punkterne i samme gruppe kan kommunikere med hinanden.


Hvad skal jeg bruge pc-styret alarm til ... ?

Normalt ingenting

Pc-styret alarm har dog to muligheder som en DAS-gruppe ikke har. Hvis en af disse muligheder er påkrævet, skal der bruges pc-styret alarm.

Denne funktion kræver meget stor grad af disciplin hos brugerne, da alarmen ellers ikke styres korrekt.
I praksis viser det sig, at det er meget sjældent denne funktion kan anvendes med succes.

Pc-styret alarm har dog den ulempe, at det hele styres fra pc’en. Derfor skal alle transaktioner først registreres og behandles i pc’en inden alarmen til- eller frakobles. Det gør at alarmstyringen er noget langsommere end DAS’en, og den er desuden afhængig af, at pc’en hele tiden er online med k-punkterne.

Vær i øvrigt opmærksom på, at Windows-versionen ikke har pc-styret alarm, og funktionen vil sikkert ikke senere blive implementeret.


Hvad er alarmforbikoblingen til ... ?

Alarmforbikobling er udgang 3 (klemme 19) på låsecomputeren. Alarmforbikobling bruges som navnet siger til at forbilkoble alarmen med. Når døren oplåses, aktiveres udgang 3. Efter døren igen låses, er udgang aktiveret i den tid der er angivet i ”tid før alarmsignal”. Alarmforbikobling er kun aktiv, hvis der er valgt overvågning af dør (karmkontakt monteret) ved kornfigurering af k-punktet.


Hvordan virker overvågning af døren ... ?

Overvågning af døren er kun aktiv hvis det er aktiveret for k-punktet (karmkontakt monteret). Hvis karmkontakt er monteret, har k-punktet følgende funktioner:

1.      Normal oplåsning

2.      Tvangsoplåsning


Software generelt

Jeg får en logning "Nøgle afvist, ikke oprettet", men nøglen er oprettet. Hvorfor ... ?

Det skyldes, at nøglen godt nok er oprettet, men at den ikke har adgangsrettigheder til det aktuelle k-punkt.

K-punktet kender ikke personers navne, men kun nøglekoden. Når der anvendes en nøgle, der ikke har adgangsrettigheder i k-punktet, kan Polleren ud fra nøglekoden finde personens navn, og derfor kan personens navn vises, selvom nøglen ikke er oprettet i k-punktet.


Software DOS

Hvorfor kan jeg ikke læse kortet i pc-tastaturet ... ?

Når der læses et kort gennem læseren, tilføjer læseren selv nogle kontrolcifre. Af hensyn til Windows er disse cifre ændret. Hvis det er et nyere tastatur, skal pc-programmet have en revisionsdata der er 990112 eller senere. Hvis dette ikke hjælper, følg da forskrifterne i Hvordan testes pc-tastatur med læser ... ?


Software Windows version 1.0

Hvordan konverteres databasen fra DOS-versionen ... ?

Der ligger et program i programmappen der hedder ’ConvDB.exe’. Dette program bruges til at konvertere databasen med, altså fra DOS til Windows. Når programmet starter, angives stien til, hvor DOS-databasen ligger. I den dialogboks der kommer, når der trykkes på ’Gennemse’, kan der kun angives en fil og ikke en sti. Vælg den mappe hvor DOS databasen ligger, og vælg en tilfældig af .dat filerne.

NB!.
ConvDB kan kun konvertere fra DOS database version 1.2, hvilket i praksis er næsten alle. Er der tale om en ældre version, køres først programmet Convert.exe der ligger i samme mappe som DOS-versionen af UniLock, eller som er på DOS-versionens installationsdiskette.


Hvordan installerer jeg programmet i netværk ... ?

Når programmet installeres, vælges et destinations-directory på serveren. Programmet installeres så naturligvis i dette directory, samtidig med, at de nødvendige filer installeres lokalt.
På alle arbejdsstationer installeres programmet til det samme netværksdrev. Det vil så kun installere og registrere de nødvendige filer, og selve programmet bliver altså ikke installeret på hver arbejdsstation.


Hvordan gør jeg når programmet skal opdateres til en ny revision ... ?

Programmet installeres som første gang, og til det samme directory. De ”gamle” programfiler overskrives med de nye. Den eksisterende database bliver ikke overskrevet, dog kan databasen efter opstart af Adgangseditor automatisk blive opdateret, hvis den nye revision kræver nye eller ændrede felter i databasen i forhold til den gamle revision. Den eksisterende demo-database der ligger i mappen ’Demo’ bliver også overskrevet ved en opdatering, så demo-databasen altid er den nyeste revision. Hvis programmet er installeret på netværk, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at opdatere programmet på alle de arbejdsstationer hvor programmet skal kunne bruges.


Der er et modul til programmet jeg godt kunne bruge. Hvad gør jeg ... ?

I menuen ’Opsætning’ vælges menupunktet ’Licens’. Lav ændringerne som det ønskes, og send ændringerne til leverandøren.
Bestillingen kan udskrives, så den kan faxes, eller den kan gemmes i en fil, der så kan vedhæftes en e-mail.