Lokalebooking i Outlook-kalender


Lokalebooking i Outlook kalender hentes automatisk af UniLock, UniLock adgangskontrol, Unitek

Anvendelse

Kunder med UniLock adgangskontrol og lokalebooking i Microsoft Outlook-kalender kan nu effektivisere arbejdsgange, da systemerne automatisk udveksler data.

En lokalebooking i Outlook kan automatisk medføre at UniLock sørger for at lokalet er klar til at modtage gæsterne i bookingtiden ved fx at oplåses døre, frakoble tyverialarm, tænde lys, tænde ventilation mv. Når bookingtiden udløber vender alt automatisk tilbage til almindelig drift.

Book blot lokalet i Outlook-kalenderen og UniLock sørger for at adgangsveje og lokalet er klar til mødedeltagerne.

Outlooks lokalebookinger anvender UniLocks delte undtagelser. Derfor kan "lokalebooking" i Outlook også bruges til at styre ferieperioder, åbent hus, fester, arrangementer, udlån, adgang for pinkode/kort til fx udvalgte personer, gæster mv.

Sådan fungerer det
I Outlook-kalender kan man oprette møder og vælge hvilket lokale møderne foregår i.

Microsoft Exchange Server indeholder hvert lokales kalender, hvorfra systemer som fx UniLock kan aflæse bookingtider.

UniLock aflæser løbende bookingtider i hvert anvendt lokales kalender fra Exchange Serveren (lokal Exchange Server eller Exchange Online (Microsoft 365)), og gemmer de førstkommende bookingtider fra lokalets kalender i de delte undtagelser, som er valgt til at følge lokalet. I lokalernes bookingtider aktiveres således de valgte delte undtagelser i UniLock.

Starttidspunkter i UniLock kan være op til to timer før starttidspunktet i Outlook-bookinger og stoptidspunkter i UniLock kan være op til to timer efter stoptidspunktet i Outlook-bookinger.

Bestykning

Følgende bestykning i UniLock, Microsoft Exchange Server og Microsoft Outlook er nødvendig.

UniLock
 • Standard UniLock 2.0 installation med det aktuelle antal døre.
 • Programmodul "Fiktive specialdage og undtagelser".
 • Programmodul "Import af data" til import fra Outlook-kalender.

 • Microsoft Exchange Server
 • Standard installation af minimum Microsoft Exchange Server 2007 eller Microsoft Exchange Online.

 • Microsoft Outlook
 • Standard installation af Microsoft Outlook, som kommunikerer med Exchange Server.

 • Opsætning

  For at få løsningen til at fungere, skal følgende opsætninger foretages.

  Microsoft Exchange Server
  Lokale-ressourcer oprettes og til UniLock oprettes brugernavn og adgangskode med adgang til lokale-kalendere.

  UniLock
  I [Adgangseditor], [Indstillinger], [Import af data] vælges Outlook-kalender.

  Indtast brugernavn og adgangskode oprettet i Exchange Server og angiv URL til Exchange Server eller [Søg Server URL].

  Indstil hvilke lokaler UniLock skal anvende og for hvert lokale vælges hvilke delte undtagelser lokalets bookingtider skal overføres til.

  UniLock importerer fra Kalendere i Exchange Server, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Driftsklar

  I UniLock køres en manuel synkronisering ved at trykke på [Synkroniser]. Systemerne er klar til drift, når lokalebookingtider i Outlook-kalender er ens med Fra- og Til tider for de konfigurerede delte undtagelser.

  Download Filnavn Størrelse
  Import fra Outlook-kalender Import-Outlook-Kalender.pdf 311 kB
  PDF icon Import fra Outlook-kalender manual Manual-Import-Outlook-Kalender.pdf 496 kB