Import af personbilleder

Integrationstype der automatiserer indlæsning af personbilleder til databasen.

Placér blot billedfiler i billedmappen, og billederne vil automatisk blive anvendt til de korrekte personer og gemt i UniLock databasen.

Automatikken letter arbejdsgangen med at tildele personbillede til personer, da fotoauto-mat, fotograf, fotoansvarlig mv. blot skal placere billeder i billedmappen.

Personbilleder er automatisk inkluderet i backup, da billederne gemmes i databasen.

Billedfiler kan automatisk slettes efter indlæsning i databasen, så personbilleder kun eksisterer i UniLock databasen.

Billednavn kan sammensættes ud fra et eller flere stamdatafelter. Anvendes fx medarbej-dernummer, vil 1023.jpg automatisk blive anvendt som personbillede for personen med medarbejdernummer. 1023.

For at kunne anvende integrationstypen, kræves der et ledigt programmodul til en ekstra integrationskanal. Personbilleder vises når programmodulet Personbilleder er aktiveret.Bestilling
Intet billede Antal integrationskanaler (import/eksport)
Programmodul der åbner for integration med andre systemer i form af både import, eksport eller en kombination af begge.
Licens afregnes pr. integrationskanal.
PCS125- M0113