Mødebooking i Pronestor


Mødebookinger i Pronestor lokaler hentes automatisk af UniLock, UniLock adgangskontrol, Unitek

Anvendelse

Kunder med UniLock adgangskontrol og mødebestilling i Pronestor kan nu effektivisere arbejdsgange, da systemerne automatisk udveksler data.

En mødebestilling af et lokale i Pronestor kan automatisk medføre at UniLock sørger for at lokalet er klar til gæsterne i mødeperioden ved fx at oplåses døre, frakoble tyverialarm, tænde lys, tænde ventilation mv. Når mødeperioden udløber vender alt automatisk tilbage til almindelig drift.

Bestil blot møder i Pronestor Planner og UniLock sørger for at adgangsveje og mødelokalet er klar til mødedeltagerne.

Import fra Pronestor Planner anvender UniLock delte undtagelser. Derfor kan 'lokalebooking' i Pronestor også bruges til at styre ferieperioder, åbent hus, fester, arrangementer, udlån, adgang for pinkode/kort til fx udvalgte personer, gæster mv.

Sådan fungerer det
Pronestor Planner indeholder listen af lokaler, hvor UniLock henter listen af lokaler og mødebestillinger for lokalerne.

I Pronestor Planner kan man bestille mødelokaler, ekstra udstyr samt fakturere sit costcenter direkte i en booking.

Lokalekalenderes mødeperioder hentes i Pronestor (Cloud eller on-premise) af UniLock, hvor mødeperiodernes fra - og til tider automatisk indsættes i de konfigurerede delte undtagelsers Fra - og Til tider.

Bestykning

Følgende bestykning i UniLock og Pronester Planner er nødvendig.

UniLock
 • Standard UniLock 2.0 installation med det aktuelle antal døre.
 • Programmodul "Fiktive specialdage og undtagelser".
 • Programmodul "Import af data" til import fra Pronestor.

 • Pronestor Planner
 • Standard installation af Pronestor Planner.

 • Opsætning

  For at få løsningen til at fungere, skal følgende opsætninger foretages.

  Pronestor Planner
  Aktuelle lokaler oprettes og til UniLock oprettes brugernavn og adgangskode med adgang til lokale-kalendere.

  UniLock
  I [Adgangseditor], [Indstillinger], [Import af data] vælges Pronestor - Mødeplanlægning.

  Indtast brugernavn og adgangskode oprettet i Pronestor og angiv URL til Pronestor.
  UniLock importerer fra Kalendere i Pronestor, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Indtast de relevante Pronestor lokationers ID-numre.

  Indstil hvilke lokaler UniLock skal anvende og for hvert lokale vælges hvilke delte undtagelser lokalets mødeperioder skal overføres til.

  Driftsklar

  I UniLock køres en manuel synkronisering ved at trykke på [Synkroniser]. Systemerne er klar til drift, når lokalers mødeperioder i Pronestor er ens med Fra- og Til tider for de konfigurerede delte undtagelser.

  Læs mere om Pronestor Planner

  Download Filnavn Størrelse
  Import fra Pronestor mødeplanlægning Integration-Pronestor.pdf 384 kB
  PDF icon Import fra Pronestor manual Manual-Import-Pronestor.pdf 300 kB