Mødebooking i Pronestor


Mødebookinger i Pronestor lokaler hentes automatisk af UniLock, UniLock adgangskontrol, Unitek

Anvendelse

Kunder med UniLock adgangskontrol og mødebestilling i Pronestor kan nu effektivisere arbejdsgange, da systemerne automatisk udveksler data.

En mødebestilling af et lokale i Pronestor kan automatisk medføre at UniLock sørger for at lokalet er klar til gæsterne i mødeperioden ved fx at oplåses døre, give adgang for deltagere, frakoble tyverialarm, tænde lys, tænde ventilation mv. Når mødeperioden udløber vender alt automatisk tilbage til almindelig drift.

Bestil blot møder i Pronestor Planner og UniLock sørger for at adgangsveje og mødelokalet er klar til mødedeltagerne.

Import fra Pronestor Planner anvender UniLock delte undtagelser og persongrupper. Derfor kan 'lokalebooking' i Pronestor også bruges til at styre ferieperioder, åbent hus, fester, arrangementer, udlån, adgang for pinkode/kort til fx udvalgte personer, gæster mv.

Sådan fungerer det
Pronestor Planner indeholder listen af lokaler, hvor UniLock henter listen af lokaler og mødebestillinger for lokalerne.

I Pronestor Planner kan man bestille mødelokaler, ekstra udstyr samt fakturere sit costcenter direkte i en booking.

Lokalekalenderes mødeperioder hentes i Pronestor (Cloud eller on-premise) af UniLock, hvor mødeperiodernes fra - og til tider automatisk indsættes i de konfigurerede delte undtagelsers Fra - og Til tider og deltagere tildeles medlemskab af de konfigurerede persongrupper gyldig i bookingperioderne.

Bestykning

Følgende bestykning i UniLock og Pronester Planner er nødvendig.

UniLock
 • Standard UniLock 2.0 installation med det aktuelle antal døre.
 • Programmodul "Fiktive specialdage og undtagelser".
 • Programmodul "Gyldighedsperioder for personer".
 • Programmodul "Import af data" til import fra Pronestor.

 • Pronestor Planner
 • Standard installation af Pronestor Planner.

 • Opsætning

  For at få løsningen til at fungere, skal følgende opsætninger foretages.

  Pronestor Planner
  Aktuelle lokaler oprettes og til UniLock oprettes brugernavn og adgangskode med adgang til lokale-kalendere.

  UniLock
  I [Adgangseditor], [Indstillinger], [Import af data] vælges Pronestor - Mødeplanlægning.

  Indtast brugernavn og adgangskode oprettet i Pronestor og angiv URL til Pronestor.
  UniLock importerer fra Kalendere i Pronestor, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Indtast de relevante Pronestor lokationers ID-numre.

  Indstil hvilke lokaler UniLock skal anvende og for hvert lokale vælges hvilke delte undtagelser lokalets mødeperioder skal overføres til, hvilket stamdatafelt mailadresse findes i, og hvilke persongrupper mødedeltagere skal tildeles medlemskab af.

  Driftsklar

  I UniLock køres en manuel synkronisering ved at trykke på [Synkroniser]. Systemerne er klar til drift, når lokalers mødeperioder i Pronestor er ens med Fra- og Til tider for de konfigurerede delte undtagelser.

  Læs mere om Pronestor Planner

  Download Filnavn Størrelse
  Import fra Pronestor mødeplanlægning Integration-Pronestor.pdf 404 kB
  PDF icon Import fra Pronestor manual Manual-Import-Pronestor.pdf 702 kB