i Online booking og betaling med WinKAS og UniLock

Online booking og betaling med WinKAS og UniLock


Online booking i WinKAS, UniLock adgangskontrol, Unitek

Anvendelse

Med denne integration med WinKAS kan kommuner, organisationer, foreninger mv. tilbyde online selvbetjent lokale- og aktivitetsbookinger og betaling i både skoler, haller, administrative bygninger, rekreative områder mv. kombineret med UniLock adgangskontrol.

En ressourcebooking i WinKAS kan automatisk medføre at UniLock sørger for at lokalet er klar i bookingtiden ved fx at oplåse døre automatisk eller give adgang med PIN-kode/nøgle, frakoble tyverialarmer, tænde lys, tænde ventilation mv. Når bookingtiden udløber vender alt automatisk tilbage til normal drift.

Med integration med WinKAS kan kommuner og andre fx tilbyde online booking af lokaler med automatisk oplåsning/låsning eller adgang med PIN-kode/nøgle.

Book blot ressourcen i WinKAS og UniLock sørger for at ressourcen er klar til deltagerne.

Sådan fungerer det
UniLock forbinder til WinKAS Cloud, som indeholder data for ressourcer i kommunen, organisationen, foreningen mv.

I UniLock indstilles hvilke adgangsrettigheder (persongrupper) bookingers ansvarlige skal gøres gyldige jævnfør, når WinKAS ressourcen er booket.

I UniLock indstilles også hvilke delte undtagelser, de enkelte ressourcers kalender skal styre. En delt undtagelse kan bruges til ekstraordinært at ændre sikkerhedsniveau i døre, til- og frakobling af tyverialarmer, ændre k-punktudganges niveau mv.

Hver ressources bookinger i de næste 24 timer importeres automatisk hvert 15. minut fra WinKAS. Mistes forbindelsen til WinKAS, indeholder UniLock således de næste 24 timers bookinger for hver ressource.

Bestykning

Følgende bestykning i UniLock og WinKAS er nødvendig.

UniLock
 • Standard UniLock 2.0 installation med det aktuelle antal døre.
 • Programmodul "Import af objekter" til import fra WinKAS.
 • Programmodul "Fiktive specialdage og undtagelser".
 • Programmodul "Gyldighedsperioder for personer".

 • WinKAS
 • WinKAS Pro version 5.48.1 eller nyere.

 • UniLock henter ressourcers booking hos WinKAS, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Opsætning

  For at få løsningen til at fungere, skal følgende opsætninger foretages.

  WinKAS
  Aktuelle ressourcer oprettes.
  Til UniLock oprettes en bruger med API adgang.

  UniLock
  I [Adgangseditor], [Indstillinger], [Import af data] vælges kanal type: 'WinKAS - Webbaseret administrationssystem m.m.'.

  Indtast brugernavn, adgangskode og licensnummeret til WinKAS adgang.

  Indstil hvilke WinKAS [Ressourcer] UniLock skal anvende og for hver ressource vælges hvilke persongrupper bookingansvarlige skal blive medlem af samt delte undtagelser som ressourcens bookingperioder skal overføres til.

  Driftsklar

  I UniLock udføres en manuel synkronisering ved at trykke på [Synkroniser].

  Systemerne er klar til drift, når ressourcers bookingtidsperioder i WinKAS er ens med Fra- og Til tider for de konfigurerede delte undtagelser og booking ansvarlige er oprette som personer med medlemskab af korrekte persongrupper og gyldighedsperioder som bookingtidsperioder.

  Læs mere om WinKAS - Webbaseret administrationssystem m.m.

  Download Filnavn Størrelse
  Integration mellem UniLock og WinKAS Integration-WinKAS.pdf 194 kB