Loader


Loader, UniLock adgangskontrol, UnitekLoaderen bruges ved installation og test af lokal­computere (LS10) i et centralstyret låsesystem.
Alle lokal-computere skal med denne loader tildeles et entydigt ID-nummer til brug for datakommunikation, så Pc'en kan kommunikere med de ønskede lokalcomputere.
Med denne loader er det også muligt at se/ændre alle de data der er i LS10, og som er oprettet af Pc'en. Endvidere kan status på alle ind- og ud­gange aflæses, og udgangene kan tvangsstyres. Dette kan bruges til test af selve installationen.

Loaderen består af et DC20 display/tastatur i en pæn kasse forsynet med et rundt 16-ledet fladkabel, som forbindes til displaystikket på låsecomputeren (LS10). Loaderen kan også anvendes sammen med en DC20 computer.

Loaderen består af et 2 x 40 karakterer display med baggrundslys. Der er 24 taster på tastaturet, hvoraf de 6 (A-F) er brugerdefinerbare taster. Til hver af disse 6 taster kan der laves et individuelt label, som anbringes under ruden ud for den respektive tast.

Via en lydgiver får brugeren en akustisk "tilbagekobling" når en tast aktiveres.