LS10 - låsecomputer


LS10 og LS10-IP, Laasecomputer, UniLock adgangskontrol, UnitekAnvendelse

Låsecomputerens anvendes til, helt decentralt, at styre adgangskontrollen i et kontrolpunkt (dør), også kaldet et k-punkt.

Låsecomputeren er en selvstændigt fungerende enhed, som indeholder alle nødvendige informationer for at styre kontrolpunktet. Informationer modtages via kommunikationsforbindelsen fra UniLock pc-programmet.

Der kan tilsluttes både indlæser og udlæser, og det er muligt at parallelkoble flere læsere, så mange forskellige læseteknologier kan anvendes samtidigt i samme k-punkt.

Alle hændelser logges i låsecomputeren, hvorfra UniLock pc-programmet henter logningerne og gemmer dem til senere brug.

Beskrivelse

Låsecomputeren er robust opbygget, har stor immunitet over for elektrisk støj, og er derved meget velegnet til brug i industrielle miljøer. Printet er testet og CE-mærket efter de strengeste krav i EMC-direktivet.

Via låsecomputerens kommunikationsport kan op til 65.000 enheder udveksle data med hinanden og en pc. Låsecomputere fås med kommunikationsforbindelse til RS485 eller både RS485 og Ethernet.

Som standard kan låsecomputeren indeholde op til 2.500 nøgler (personer) og dette kan udvides til 65.000 nøgler.

Låsecomputeren indeholder egen strømforsyning, som kan forsyne både lås, læsere og andet eksternt udstyr samt oplade det tilsluttede backupbatteri. Ved total strømsvigt beskytter et indbygget batteri data i op til 10 år.

Låsecomputeren kan leveres i metalkasse eller på aluminiumsplade til tavlemontage og til DIN-skinnemontage i fx en UG12 el-tavle. Alle forbindelser er forsynet med aftagelige kvalitetsklemmer.

Varianter

Låsecomputeren fås i to varianter.

LS10-230V
Denne låsecomputer anvender RS485 kommunikation og forsynes med 230 VAC. 12 VDC og 24 VDC forsyning er også mulig.

Alle låsecomputerens forbindelser er galvanisk adskilt fra RS485 forbindelsen, så der ikke opstår problemer med fejlstrømme.

LS10-IP
Denne låsecomputer anvender Ethernet kommunikation og forsynes via PoE. RS485 kommunikation og 12 VDC forsyning er også mulig.

Alle låsecomputerens forbindelser er galvanisk adskilt fra Ethernet forbindelsen, så der ikke opstår problemer med fejlstrømme.

Strømforsyningen indeholder en automatisk justerende strømbegrænser, som modvirker at der trækkes mere strøm end PoE switchen tillader. Alternativt vil man kunne risikere at switchen lukker for PoE forsyningen. Er der tilsluttet et backupbatteri til LS10-IP, vil det blive brugt som ekstra energikilde hvis eksternt udstyr kræver mere forsyning end PoE switchen kan levere.

Låsecomputeren identificeres alene på baggrund af dens ID-nummer og kræver således ingen IP opsætning.

Udover at fungere som et k-punkt, kan LS10-IP også fungere som gateway for pc-programmet til andre LS10-IP og LS10-230V (CV72 funktionalitet).

LS10-IP har egen hjemmeside, som indeholder værktøjer til hjælp ved installation og driftsovervågning.

Krav til pc-software

IP-delen af LS10-IP indeholder nyeste højteknologiske krypteringsalgoritmer og modtager automatisk softwareopdateringer fra UniLock pc-program, blandt andet derfor anbefales det at holde pc-programmet opdateret.

Krav:
UniLock version 2.0 minimum revision 2017-03-07, dog anbefales altid nyeste.
CV-Config revision 2016-09-02 eller nyere.


Data

Udgange 8 stk. åben kollektor, max 0,5A, max 30V
  3 stk. 5V, 25mA (lysdiode)
Indgange 8 stk. høj: >7V, lav: <2V, intern pull down
  3 stk. 5V-TTL (clock/data til læsere)
Arbejdsområde -15... +45°C
CE-godkendelse Emission EN 50081-1
  Immunitet EN 50082-2
  Immunitet EN 50130
 
LS10-230V
Seriel: 2-ledet RS485, half-duplex, galvanisk adskilt, transientbeskyttet
Forsyning ind:
  VAC: 230VAC, max 30VA
  VDC: 12 eller 24VDC (eget middelforbrug: 2,5W)
Effekt ud: Max 20W@25°C
Forsyning ud:
  12 VDC (13,7 VDC): 1,0A
  24 VDC: 0,8A
Størrelse: 217 x 112 x 45 mm, 0,9 kg
 
LS10-IP
Netværksfunktioner: DHCP (inkl. option 81), Statisk IP, Hostnavn, NetBIOS, DNS, TCP, UDP, ARP, HTTP, IGMP (v1, v2, v3), LLDP (PoE power negotiation), ICMP (Ping)
Sikkerhed: Rabbit 128bit-kryptering, HMAC, SipHash, Password
IP: IPv4 (IPv6 forberedt)
Netværk: 10/100BaseT (RJ45), galvanisk adskilt
Seriel: 2-ledet RS485, half-duplex, ikke galvanisk adskilt, transientbeskyttet
Forsyning ind:
  PoE/PoE+: 36-57 VDC (eget middelforbrug: 3,5W)
  VDC: 10-14,5 VDC (eget middelforbrug: 2,5W)
Forsyning ud ved:
  PoE: 12VDC, max 6W
  PoE+: 12VDC, max 15W
Størrelse: 217 x 112 x 28 mm, 0,3 kg


Bestilling
LS10, Laasecomputer, UniLock adgangskontrol, Unitek LS10 - Låsecomputer, type LS10-230V
Låsecomputer med standardsoftware.
Kan levere 12 og 24 volt til eksternt udstyr. Mulighed for tilslutning af 12 volt akkumulator. Tilslutningsmulighed for både ind- og udlæser.
LS10-230V
LS10-IP, Laasecomputer, UniLock adgangskontrol, Unitek LS10 - Låsecomputer, type LS10-IP
Låsecomputer med standardsoftware.
Ethernet kommunikation og PoE forsyning. Gateway funktionalitet mulig. Kan levere 12 volt til eksternt udstyr. Mulighed for tilslutning af 12 volt akkumulator. Tilslutningsmulighed for både ind- og udlæser.
LS10-IP

Download Filnavn Størrelse
LS10 låsecomputer produktblad LS10.pdf 334 kB