Oplåsning med sygesikringskort


NIS114, Oplåsning med sygesikringskort, UniLock adgangskontrol, Unitek, udvalgte kommuner

Anvendelse

Oplåsning med sygesikringskort anvendes til genbrugspladser, containerpladser og biblioteker, hvor det ønskes at give adgang for borgere fra valgte kommuner, uden det er nødvendigt at tildele hver borger personlige adgangsrettigheder.

Når et sygesikringskort giver adgang, logges det personnummer, der står på kortet.

Adgangsloggen kan fx anvendes til statistiske undersøgelser af: Hvor mange har benyttet systemet, hvordan er belastningen fordelt over time, dag, uge eller måned, hvor mange borgere fra hver kommune har benyttet systemet, hvornår og hvor mange gange har en person med et givet personnummer benyttet sit sygesikringskort.

Beskrivelse

EPROM med software til oplåsning for sygesikringskort anvendes i en LS10-låsecomputer og er baseret på standard UniLock adgangskontrol softwaren med få tilpasninger.

Låsecomputeren med oplåsning for sygesikringskort installeres som almindelig adgangskontrol på fx bommen, porten eller døren, hvor det ønskes at give adgang for borgere fra valgte kommuner.

Oplåsning med sygesikringskort anvendes sammen med standard UniLock pc-programmet, og kan derfor anvendes som en integreret del af et større UniLock adgangskontrolsystem.

På sygesikringskortet står nummeret på den kommune, kortindehaveren tilhører. For at give alle borgere i fx Viborg kommune adgang, oprettes kun én nøgle med Viborg kommunes nummer i UniLock pc-programmet med fx navnet ”Sygesikringskort – Viborg”.

Hvis borgere fra flere kommuner skal have adgang i det samme adgangskontrolsystem, oprettes altså kun én nøgle for hver kommune.

Personer, som skal have individuelle adgangsrettigheder, oprettes på normal vis.Bestilling
NIS114, Oplåsning med sygesikringskort, UniLock adgangskontrol, Unitek, udvalgte kommuner Oplåsning med sygesikringskort, type NIS114
EPROM med specialsoftware til LS10 således at den udover almindelig adgangskontrol også kan oplåse for sygesikringskort fra udvalgte kommuner.
Bruges typisk på genbrugspladser og biblioteker.
NIS114
T244, Swipereader i aluminiumshus, UniLock adgangskontrol, Unitek, Magnetkort T244 - Swipereader i aluminiumshus
Meget kompakt og pæn læser. Magnetkortlæserens hus er fræset ud af en massiv aluminiumsblok.
T244
T560-PIC166, Telefonnummer læser specialversion, UniLock adgangskontrol, Unitek T560 - Telefonnummer læser, type T560-PIC166
Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummmer og videresender dette som nøgle.
Passer til LS10 med specialsoftware NIS114, så man let kan give adgang for alle telefonnumre.
Løsningen bruges typisk til selvbetjeningsbutikker mv.
T560-PIC166

Download Filnavn Størrelse
Oplåsning med sygesikringskort produktblad Sygesikringskort.pdf 120 kB
Oplåsning med sygesikringskort manual sygesikring.pdf 50 kB