PC-styret visitationskontrol


NIS127, Visitationskontrol, UniLock adgangskontrol, Unitek

Anvendelse

Visitationskontrol anvendes til at udtage en regulerbar procentdel af de passerende personer til nærmere kontrol.

Visitationskontrol benyttes hovedsageligt til at sikre mod internt tyveri. Med visitationskontrol kan man fjerne mistanke fra troværdige personer og rette fokus på personer med uhensigtsmæssig adfærd.

Når en person ønsker at passere døren med visitationskontrol, indlæser vedkommende sin nøgle eller aktiverer et visitationstryk. Efterfølgende bestemmer visitationskontrollen, om personen skal udtages til visitation eller kan passere uhindret.

Personer med masternøgle udtages til visitation på lige fod med andre personer, men kan tillige afstille en visitationsblokade.

Beskrivelse

EPROM med software til visitationskontrol anvendes i en LS10-låsecomputer og er baseret på standard adgangskontrol softwaren. Låsecomputeren med visitationskontrol installeres som almindelig adgangskontrol på døren, hvor passerende personer ønskes udtaget til visitation.

Visitationskontrol anvendes sammen med standard UniLock pc-programmet, og kan derfor anvendes som en integreret del af et større UniLock adgangskontrolsystem.

Når en person er udtaget til visitation, vil visitationskontrollen gå i blokade og forhindre yderligere passage af døren. Visitationsblokade af døren kan afstilles ved indlæsning af masternøgle, ved indlæsning af nøgle i afstillingslæser eller ved aktivering af et afstillingstryk.

Visitationskontrollen aktiverer én udgang, når en person kan passere, og en anden udgang når en person udtages til visitation. Udgangene kan henholdsvis tilsluttes fx en grøn og en rød kontrollampe.

Fokuseret visitation

Udover at ”bare” at udtage en vis procentdel af personalet til visitation, kan fokus forøges mod mistænkelige personer.

Visitation styret af personlige rettigheder
Hvis en person forlader området uden for vedkommendes tildelte ”arbejdstid”, udtages personen altid til visitation uanset valgt visitationsprocent. Denne funktionalitet kan benyttes til at udtage bestemte personer til visitation ved at ændre personernes ”arbejdstid” i UniLock programmet.

Visitation styret af vagt
Når en vagt aktiver trykket ”Tvungen visitation” bliver efterfølgende person altid udtaget til visitation. Vagten kan altså ubemærket udvælge personer med mistænkelig adfærd til visitation.

Visitation styret af varesikringssystem
Er der monteret et varesikringssystem på personaleudgangen kan dette forbindes til indgangen ”Tvungen visitation”. Passerer en person varesikringssystemet med tyverisikrede varer på sig, går visitationskontrollen i blokade, med deraf følgende blokeret udgangsdør.

Specielt

I låsecomputeren med visitationskontrol er der en række ind- og udgange, som har en speciel funktion i forhold til en låsecomputer med standard adgangskontrol.

Indgange
Udtryk - Døren oplåses, men visitationsblokade afstilles ikke.
Visitationstryk - Aktivering af visitationskontrol.
Afstillingstryk - Visitationsblokade afstilles, men døren oplåses ikke.
”Tvungen visitation” tryk - Efterfølgende person(-er) udtages til visitation.
Visitationslæser - Aktivering af visitationskontrol.
Afstillingslæser - Visitationsblokade afstilles og døren oplåser.

Udgange
Visitation - Udtaget til visitation (rød kontrollampe).
Dør oplåst - Passage bevilget (grøn kontrollampe).Bestilling
NIS127, Visitationskontrol, UniLock adgangskontrol, Unitek Pc-styret visitationskontrol
EPROM med specialsoftware til LS10 således at den fungerer som visitationskontrol. Personer der skal kontrolleres og afstillingsnøgler oprettes som almindelige nøgler i UniLock programmet.
NIS127

Download Filnavn Størrelse
PC-styret visitationskontrol produktblad PC-Visitation.pdf 217 kB
PC-styret visitationskontrol manual Man-PC-Visitation.pdf 121 kB