Overstyring af sikkerhedsniveau


NIS134, Overstyring af sikkerhedsniveau, UniLock adgangskontrol, Unitek

Anvendelse

Overstyring af sikkerhedsniveau anvendes til at ændre dørens sikkerhedsniveau ekstraordinært i forbindelse med eksterne hændelser som fx en tilkoblet tyverialarm, brandalarmering, slusefunktion, aktivering af en kontakt mv.

Sikkerhedsniveauet fortæller noget om, hvor svært det er at passere døren. Normalt anvendes en sikkerhedsniveau-tidstabel til at styre dørens sikkerhedsniveau, som en funktion af tiden på døgnet, ugen og året. Med denne software er det muligt at overstyre den automatiske styring af dørens sikkerhedsniveau.

Er tyverialarmen tilkoblet, kan der fx være krav om, at dørens sikkerhedsniveau hæves, således at døren kun kan oplåses efter anvendelse af både nøgle og pinkode.

Overstyring giver mulighed for at brandalarmen på simpel vis kan tvangsskifte døren til at være oplåst i forbindelse med brandalarmering.

Overstyring kan anvendes til slusefunktion, hvor en dør blokeres, når en anden dør anvendes og omvendt.

Aktiveres et overvågningssystem pga. ulykke, udslip, mistænkelig opførsel, overfald, optræk til konfrontation, passage af hegn mv., kan sikkerhedsniveauet overstyres til det sikkerhedsmæssige korrekte.

En kontakt kan fx tvangsskifte døren til at være låst, når man ønsker at sidde uforstyrret på sit kontor, afholder et fortroligt møde, ekstraordinær beskyttelse ved optræk til konfrontation, overfald, ballade udefra mv.

Overstyring af sikkerhedsniveau er integreret med standard adgangskontrol i samme låsecomputer, hvor fuld logning sikrer sporbarhed af hændelser.

Beskrivelse

EPROM med software til overstyring af sikkerhedsniveau anvendes i en standard LS10-låsecomputer og er baseret på standard adgangskontrol softwaren. Til styring anvendes UniLock standard pc-program uden tilretninger.

Låsecomputeren forbindes som en helt almindelig låsecomputer med den eneste undtagelse, at hvis der tilføres et signal til en eller flere af indgangene In3, In4, In5, In6, vil låsecomputeren kunne tvangsstyres til et hvilket som helst ønsket sikkerhedsniveau. Se nedenstående tabel.

Sikkerhedsniveauer
0,0 Konstant oplåst (kan ikke låses med normal nøgle)
0,1 Konstant oplåst efter anvendelse af første nøgle
1,0 Nøgle eller PIN-kode (skiftefunktion, starter med oplåst)
1,1 Nøgle eller PIN-kode (skiftefunktion, starter med låst)
1,2 Nøgle eller PIN-kode (oplåst i tid)
2,0 Gyldig nøgle (skiftefunktion, starter med oplåst)
2,1 Gyldig nøgle (skiftefunktion, starter med låst)
2,2 Gyldig nøgle (oplåst i tid)
3,0 Nøgle + PIN-kode (skiftefunktion, starter med oplåst)
3,1 Nøgle + PIN-kode (skiftefunktion, starter med låst)
3,2 Nøgle + PIN-kode (oplåst i tid)
4,0 Konstant låst efter anvendelse af første nøgle + PIN
4,1 Konstant låst (kan ikke oplåses med almindelig nøgle)

Hvis det ønskes at tvangsstyre låsecomputeren til flere forskellige sikkerhedsniveauer, vil det kunne lade sig gøre ved at forsyne de respektive indgange gennem en diode.

Det er muligt at logge de indgange, som tvangsskifter sikkerhedsniveauet, med selvvalgt tekst for at øge sporbarhed ved efterforskning af hændelser.Bestilling
NIS134, Overstyring af sikkerhedsniveau, UniLock adgangskontrol, Unitek Overstyring af sikkerhedsniveau
EPROM med specialsoftware til LS10 således at dørens pågældende sikkerhedsniveau kan overstyres til et ønsket sikkerhedsniveau.
NIS134

Download Filnavn Størrelse
Overstyring af sikkerhedsniveau produktblad Overstyring-Sikkerhedsniveau.pdf 93 kB