Interface til trådløse Assa Abloy døre


PCB168-PIC127, Understøttede Salto Sallis enheder, UniLock adgangskontrol, Unitek


Anvendelse

Med dette interfaceprint kan online trådløse Assa Abloy Aperio låse anvendes i et UniLock adgangskontrolsystem.

Online trådløse døre letter nøgleadministration i forhold til mekaniske nøgler. Online trådløse døre giver mere funktionalitet end offline døre, men betydelig reduceret funktionalitet i forhold til ledningsforbundne online døre.

Med denne integration med online trådløse døre kan man udbygge sit eksisterende UniLock adgangskontrolsystem til en reduceret installationspris pr. dør, hvor man kan acceptere den reducerede funktionalitet. Udbygning med online trådløse døre kunne fx udføres på de indvendige døre, som ikke kræver fuld funktionalitet.

Administration af døre og personers adgangsrettigheder foregår på den velkendte enkle måde i UniLock, og styringen varetages decentralt af den låsecomputer som interfaceprintet tilsluttes. Alle personer med adgang i den pågældende låsecomputer får således automatisk adgang i alle tilsluttede Aperio døre.

Den professionelle decentrale styring af tyverialarmer i UniLock kan ikke anbefales at bruge sammen med online trådløse Aperio døre.

Installationsomkostningerne nedbringes ved online trådløse døre, da en del af kablingen erstattes af den trådløse forbindelse, og da låsen kan monteres direkte i de fleste typer af døre. Man skal dog være opmærksom på øgede driftsomkostninger til service og batteri-skift.

Beskrivelse

Aperio systemet består bl.a. af batteridrevne trådløse låse med indbygget berøringsfri læser, som bl.a. kan læse Mifare, HID eller RFID (EM Marin).

Interfaceprintet kommunikerer med Aperio enhederne og sender data ud, som kom det fra en Unitek læser. Interfaceprintet signalerer dør-status (dør åben, dør låser ikke), teknikalarmer (kommunikationsproblemer) og batteri-alarmer fra Aperio enhederne via tre udgange.

Interfaceprintet sikrer at berøringsfrie nøgler indlæst i en Aperio læser afgiver samme nøglekode, som kom de fra en af Uniteks egne berøringsfri læsere.

Interfaceprintet monteres mellem Aperio systemet og UniLock låsecomputeren (LS10). Interfaceprint og Aperio systemet kan forsynes fra låsecomputeren. Interfaceprintet kan monteres i låsecomputerens montagekasse.


Data

Interface 1 (J3)
  Forsyning: 8-14 VDC, 90mA
Interface 2 (J11) Til LS10
  Indgange: 3 stk. TTL (lysdioder)
  Udgange: 2 stk. åben kollektor (data)
Interface 3 (J6) 2-ledet RS485 til Aperio Hubs
Interface 4 (J8) RS232 (COM port)
Interface 5 (J7) Indgange og udgange
  Indgange: 2 stk. intern pull-up til 5 VDC
  Udgange: 3 stk. aktiv = forsyning, inaktiv = stel
Størrelse: 110 x 80 x 30 mm., 60g


Bestilling
PCB168-PIC131, Interfaceprint til trådløse døre - Assa Abloy Aperio, UniLock adgangskontrol, Unitek Interfaceprint til trådløse Assa Abloy Aperio døre
Låsecomputeren kan styre op til 4 trådløse Aperio døre via interfaceprintet. Den berøringsfri læser fra Assa Abloy læser samme type Mifare-kort eller RFID-kort som benyttes af Unitek.
PCB168-PIC131
Interfaceprint til trådløse Assa Abloy Aperio døre
Låsecomputeren kan styre op til 8 trådløse Aperio døre via interfaceprintet. Den berøringsfri læser fra Assa Abloy læser samme type Mifare-kort eller RFID-kort som benyttes af Unitek.
PCB168-PIC132
Interfaceprint til trådløse Assa Abloy Aperio døre
Låsecomputeren kan styre op til 16 trådløse Aperio døre via interfaceprintet. Den berøringsfri læser fra Assa Abloy læser samme type Mifare-kort eller RFID-kort som benyttes af Unitek.
PCB168-PIC133

Download Filnavn Størrelse
Interface til trådløse Assa Abloy Aperio døre produktblad pcb168-pic131.pdf 116 kB
Interface til trådløse Assa Abloy Aperio døre manual man-pcb168-pic131-assaabloy-aperio.pdf 480 kB