Personsluse med adgangskontrol (Interlock)


PCB168-PIC153, Personsluse med adgangskontrol (Interlock), UniLock adgangskontrol, Unitek


Anvendelse

Dette interfaceprint anvendes til slusefunktion (Interlock). I en personsluse med adgangskontrol kan personer kun passere én dør ud af flere døre ad gangen.

Typisk består en personsluse af to døre, hvor personer skal opnå adgang i begge døre, én dør ad gangen, for at få adgang til bygningen/området. Dette sikrer, at der altid er mindst èn lukket og låst dør mellem det ydre og det indre.

Med denne løsning kan der være interlock mellem to eller flere døre, hvor stadig kun én af dørene kan passeres ad gangen.

Personslusens fysiske udformning kan sikre, at kun én person ad gangen kan passere slusen, således at andre personer ikke kan snige sig med ind (piggybacking/tailgating). Personslusens udstyr kan udføre fx metaldetektering, som kan resultere i alarmering og at den inderste dør ikke kan passeres.

Dørene kan overstyres fra pc-programmet eller andet udstyr, således at det fx er muligt at have flere døre oplåst i en periode hvor fx store genstande flyttes gennem slusen, åbent hus arrangement mv.

Interlock funktionaliteten kan slås helt fra på udvalgte døre i en periode, blot ved at afkoble interlock signalet til dørene.

Beskrivelse

Formålet med denne løsning er at sikre, at alle døre i samme interlock system skal være lukket og låst, før personer kan opnå adgang i én af dørene.

Der monteres et interfaceprint ved hver dørs låsecomputer, mens alle interfaceprint forbindes med to ledere.

Interfaceprintet aktiverer interlock signalet når en nøgle er indlæst i en af låsecomputerens læsere og mens døren er oplåst eller åben.

Mens interlock signalet til et interfaceprint er aktiveret, vil interfaceprintet blokere for låsecom-puterens læsere og udpasseringstryk.

Andet udstyr kan tvangsstyre døren til oplåst/låst ved at påvirke indgange på låsecomputeren som tvangsskifter låsecomputeren til et andet sikkerhedsniveau. Fra pc-programmet kan operatører oplåse døre eller indstille perioder, hvor dørene oplåses/låses.


Data

Interface 1 (J3)
  Forsyning: 5-14 VDC, 60mA
Interface 5 (J7)
  Indgange: 2 stk. intern pull-up til 12VDC
   Terminal 4: Læser-datasignal fra læsere
   Terminal 5: Status for låsesignal til slutblik
  Udgange: 3 stk. aktiv=forsyning
   Terminal 2: Status for interlock signal eksternt fra
   Terminal 3: Udpasseringstryk-signal til låsecomputer
Interface 2 (J11)
  Indgang/Udgang: Intern pull-up til 3.3VDC
   Terminal 1: Interlock
  Indgange: 2 stk. TTL
   Terminal 2: Status for karmkontakt
   Terminal 3: Signal fra udpasseringstryk
  Udgange: 2 stk. åben kollektor
   Terminal 4: Læser-datasignal til låsecomputer
Størrelse: 110 x 80 x 30 mm., 40g


Bestilling
PCB168-PIC153, Interfaceprint til personsluse med adgangskontrol (Interlock), UniLock adgangskontrol, Unitek Interfaceprint til personsluse med adgangskontrol, type PCB168-PIC153
Interfaceprint som giver mulighed for personsluse med adgangskontrol (Interlock) for to eller flere døre.
PCB168-PIC153

Download Filnavn Størrelse
Interfaceprint til personsluse med adgangskontrol (Interlock) produktblad pcb168-pic153-Interlock.pdf 405 kB