UniLock Windows version 2.0


Krav til installations-pc


Generelt er det en udfordring at angive et eksakt krav, da det også afhænger af hvad pc ellers bliver brugt til. Her er nogle generelle betragtninger.

UniLock 2.0 er udviklet til 64-bit Windows operativsystemer.

Operativsystem
Fungerende, opdateret og fejlfri 64-bit Windows 10 operativsystem. I en begrænset periode understøttes også 64-bit Windows 7.

Processor
Programmet kræver minimum en flerkernet 64-bit processor med en hastighed på 1.6 GHz. Ved store systemer bør anvendes tilsvarende større processor.

RAM
Minimum 8 GB gerne mere.
Det er svært at sige noget generelt om krav til RAM, da det afhænger af, hvor mange programmer der skal afvikles på samme tid.

Diskplads
Minimum 20 GB.

Skærm
Skærmen bør være mindst 17”. 1600 x 1200 pixels anbefales, og gerne mere.

SQL
Fungerende SQL server skal være version 2014 eller nyere. Standard SQL installation fra UniLock er SQL Express 2019, dog SQL Express 2014 ved ældre Windows versioner.

Netværk
Skal programmet installeres i et netværk, bør den til rådighed værende netværksforbindelse ud til de enkelte arbejdsstationer være på minimum 10 Mbit/sek.

Windows rettigheder
Programinstallatøren skal være administrator på installationspc'en i installationsfasen af UniLock og SQL Server.

Internet
Det anbefales at have internet forbindelse på installations-pc’en minimum i installationsfasen af hensyn til den automatiske installation af Microsoft komponenter og SQL Server. Alternativt skal Microsoft komponenter og SQL Server manuelt downloades og installeres.

Virtuel maskine
Anvendes en virtuel maskine i stedet for en fysisk maskine, skal man være opmærksom på nogle fundamentale ændringer i den måde programmer tildeles ressourcer.

Et virtuelt system er et softwareprogram, som installeres på en fysisk maskine, der emulerer et bestemt computersystem. Et virtuelt system kan emulere flere computersystemer på samme tid, hvor det virtuelle system er ansvarligt for at fordele de faktuelle ressourcer (processorkraft, RAM, disk I/O mv.) fra den fysiske maskine mellem computersystemerne.

På det virtuelle systems emulerede systemer installeres operativsystemer som fx Windows.

Man skal være opmærksom på følgende ved et virtuelt systems virtuelle maskiner:
  • En virtuel maskine er mindre effektiv end en fysisk maskine, når den skal have adgang til hardwaren.
  • Når flere virtuelle maskiner samtidigt afvikles på samme hardware, kan de enkelte virtuelle maskiner udvise varierende / ustabil ydeevne. Stabilitet af ydeevne afhænger af hvor meget systemet påvirkes af andre virtuelle maskiner og om det virtuelle system kan give tidsmæssig isolation mellem de virtuelle maskiner.

    Afvikles UniLock på en virtuel maskine, skal den som minimum have to processorkerner til rådighed, dedikeret fysisk harddisk og sammenlignelige krav som til en fysisk maskine. Opfattes UniLock ’sløv’ på den virtuelle maskine, må der tildeles flere ressourcer (processorkraft, RAM, hastighed for disk I/O mv.).