Personbillede

Programmodul der giver mulighed for at vise et billede under hver persons stamdata.

I personers stamdata er det, ud over de almindelige stamdata for personen, muligt at vise et billede af personen, således at identifikation af personer lettes.

Billedet kan være i de mest anvendte grafikformater, og kan valgfrit gemmes i en vilkårlig billedmappe lokalt eller eksternt. Billedet kan eventuelt være fælles med og automatisk hentes i et medarbejderarkiv, ID-kort fabrikationsudstyr mv.

PCS125-0101, Personbillede, UniLock adgangskontrol, Unitek

Automatisk tildeling
Personbilleder kan tildeles automatisk, hvor billedfilnavn og undermappe til billedmappen kan sammensættes af indholdet i et eller flere stamdatafelter.

Den automatiske tildeling af personbilleder letter arbejdsgangen, da fotoautomat, fotograf, fotoansvarlig mv. blot skal placere billeder i billedmappen.

Billednavn
Billednavn kan sammensættes ud fra et eller flere stamdatafelter. Anvendes fx medarbejdernummer, vil 1023.jpg automatisk blive anvendt som personbillede for personen med medarbejdernr. 1023.

Undermappe
Undermappe til billedmappen kan sammensættes ud fra et eller flere stamdatafelter. Herved kan billeder grupperes i undermapper fx i forhold til afdeling, som "<Billedmappe>\Produktion\1903 - Birgit Nielsen.jpg".

Automatisk tildeling af personbillede, UniLock adgangskontrol, Unitek

Personbilledet kan bl.a. anvendes i forbindelse med ID-kort design og produktion i UniLock.

Læs mere om ID-kort design og produktion