Operatører

Programmodul der giver mulighed for at oprette operatører med individuelle rettigheder til anvendelse af programmet.

I grundlicensen kan der foruden ”Systemadministrator” oprettes én ekstra operatør, som begge skal logge ind med adgangskode. Systemadministrator har altid alle programrettigheder.

Med operatørmodulet er det muligt at oprette et vilkårligt antal operatører hver med helt individuelle rettigheder. Det er således muligt at oprette operatører med kun lige de rettigheder, der er nødvendig for, at vedkommende kan udføre sine administrative opgaver.

Operatørrettigheder kan begrænses til programmer, vinduer, faneblade og i visse tilfælde til enkelte indtastnings-felter.

Som rettighed til de enkelte objekter kan der normalt vælges mellem: adgang til at ændre data, adgang til kun at se data og ingen adgang til at se data.

Hver operatør kan individuelt anvende sit foretrukne sprog, således at programmet tilpasser sig det valgte sprog ved login.

PCS125-M0102, Operatører, UniLock adgangskontrol, UnitekBestilling
PCS125-M0102, Operatører, UniLock adgangskontrol, Unitek Operatører
Programmodul der giver mulighed for at oprette operatører med individuelle rettigheder til anvendelse af programmet.
PCS125- M0102