Fiktive specialdage og undtagelser

Programmodul der tilføjer 6 fiktive specialdage til specialdagskalenderen, 8 undtagelsesperioder til hver tidstabel og sikkerhedsniveau-tidstabel og delte undtagelser.

Fiktive specialdage
Specialdagskalenderen bruges til at få en dag til at opføre sig som en anden dag. Udover de 7 almindelige ugedage som systemet opererer med i grundlicensen, kan der med dette udvidelsesmodul opereres med 6 fiktive specialdage. Hver dag indenfor det næste år kan frit tilknyttes én af disse 6 fiktive specialdage.

Hvis der kun skal benyttes helligdage i specialdagskalenderen, er dette modul ikke nødvendigt, men skal der opereres med fiktive dage som fx ”Lang lørdag”, ”1/2 fridage”, ”Festdag”, ”Åbent hus”, ”1. maj” mv. skal dette modul anvendes.

Specialdagskalenderen er global for systemet. Hvis en dag er en specialdag, gælder det altså for hele systemet, og ikke kun udvalgte k-punkter.

PCS125-M0106, Fiktive specialdage, UniLock adgangskontrol, Unitek


Undtagelser
Normalt gentager en tidstabel og sikkerhedsniveau-tidstabel sig selv uge efter uge, men i visse situationer kan det være ønskeligt at bryde denne monotoni. En undtagelse består af en tidsperiode, hvor der anvendes en anden valgbar funktion end den, der er angivet i tidstabellen.

Undtagelser er et kraftigt supplement til specialdagskalenderen. Modsat specialdagskalenderen der virker på hele systemet, virker undtagelser på de enkelte tidstabeller og sikkerhedsniveau-tidstabeller.

Se video i fuld skærm på YouTube.Undtagelser på tidstabeller

Tidstabel undtagelser, UniLock adgangskontrol, Unitek

Undtagelser på sikkerhedsniveau-tidstabeller

Sikkerhedsniveau-tidstabel undtagelser, UniLock adgangskontrol, Unitek

Delte undtagelser
En delt undtagelse giver mulighed for:
 • At undtagelser for forskellige tidstabeller og sikkerhedsniveau-tidstabeller benytter samme tidsperioder/trigger, som så kun skal ændres et sted.
 • At personers adgangsrettigheder gennem medlemskab af grupper styres af delte undtagelsers tidsperioder/trigger.

  Der kan oprettes et ubegrænset antal delte undtagelser, hver med op til 100 tidsperioder, hvor hver tidsperiode kan gå fra et minut til flere år, eller trigger, som kan vælges som et signalniveau på en valgfri indgang i et valgfrit k-punkt.

  Delte undtagelser, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Delte undtagelser kan styres via import, Outlook kalender, mange bookingsystemer og WebAPI.
  Læs mere om importmuligheder.
  Læs mere om WebAPI.  Bestilling
  PCS125-M0106, Fiktive specialdage og undtagelser, UniLock adgangskontrol, Unitek Fiktive specialdage og undtagelser
  Programmodul der tilføjer 6 fiktive specialdage til specialdagskalenderen, 8 undtagelsesperioder til hver tidstabel og sikkerhedsniveau-tidstabel og delte undtagelser.
  PCS125- M0106