Fiktive specialdage og undtagelser

Programmodul der tilføjer 6 fiktive specialdage til specialdagskalenderen og 8 undtagelsesperioder til hver tidstabel og sikkerhedsniveau-tidstabel.

Fiktive specialdage
Specialdagskalenderen bruges til at få en dag til at opføre sig som en anden dag. Udover de 7 almindelige ugedage som systemet opererer med i grundlicensen, kan der med dette udvidelsesmodul opereres med 6 fiktive specialdage. Hver dag indenfor det næste år kan frit tilknyttes én af disse 6 fiktive specialdage.

Hvis der kun skal benyttes helligdage i specialdagskalenderen, er dette modul ikke nødvendigt, men skal der opereres med fiktive dage som fx ”Lang lørdag”, ”1/2 fridage”, ”Festdag”, ”Åbent hus”, ”1. maj” mv. skal dette modul anvendes.

Specialdagskalenderen er global for systemet. Hvis en dag er en specialdag, gælder det altså for hele systemet, og ikke kun udvalgte k-punkter.

PCS125-M0106, Fiktive specialdage, UniLock adgangskontrol, Unitek


Undtagelser
Normalt gentager en tidstabel og sikkerhedsniveau-tidstabel sig selv uge efter uge, men i visse situationer kan det være ønskeligt at bryde denne monotoni. En undtagelse består af en tidsperiode, hvor der anvendes en anden valgbar funktion end den, der er angivet i tidstabellen.

Undtagelser er et kraftigt supplement til specialdagskalenderen. Modsat specialdagskalenderen der virker på hele systemet, virker undtagelser på de enkelte tidstabeller og sikkerhedsniveau-tidstabeller.

Undtagelser på tidstabeller.

Tidstabel undtagelser, UniLock adgangskontrol, Unitek

Undtagelser på sikkerhedsniveau-tidstabeller.

Sikkerhedsniveau-tidstabel undtagelser, UniLock adgangskontrol, Unitek