Gyldighedsperioder for personer

Programmodul der giver mulighed for at hver person kan tilføjes 8 globale gyldighedsperioder samt 50 gyldighedsperioder for hver persongruppe.

Globale gyldighedsperioder
Globale gyldighedsperioder kan fx bruges, når det ønskes at oprette en nøgle som først skal være gyldig fra et senere tidspunkt eller når systemet automatisk skal fjerne en persons adgangsrettigheder ved dennes afrejse om fx et år.

Da der kan oprettes op til 8 globale gyldighedsperioder per person, er det også muligt at bruge denne funktion til at gøre nøgler ugyldige i ferieperioder, personlige fridage, jul, påske mv.

PCS125-M0107, Gyldighedsperioder for personer, UniLock adgangskontrol, Unitek

Gyldighedsperioder for persongrupper
Personers adgangsrettigheder til k-punkter kan tildeles indirekte gennem medlemskab af én eller flere grupper. En gruppe er en samling af k-punkter med tilhørende tidstabel.

Medlemskab af grupper kan være gyldig altid eller tildeles periodevis med op til 50 gyldighedsperioder eller delt undtagelse for hvert gruppemedlemskab for hver person. Periodevist medlemskab gør det muligt at forprogrammere adgangsrettigheder for personer i rotation, turnus eller som på anden vis har skiftende fremmøde i forskellige områder, som fx elever, vikarer, løsarbejdere, freelancere, konsulenter mv.

PCS125-M0107, Gyldighedsperioder persongruppe for personer, UniLock adgangskontrol, Unitek

Håndtering
Starttidspunkter og udløbstidspunkter ligger kun i databasen på pc'en, hvorfor nøgler kun tilføjes og fjernes fra k-punkter, når Polleren har forbindelse til k-punkterne.Bestilling
PCS125-M0107, Gyldighedsperioder for personer, UniLock adgangskontrol, Unitek Gyldighedsperioder for personer
Programmodul der giver mulighed for at hver person kan tilføjes 8 globale gyldighedsperioder samt 50 gyldighedsperioder for hver persongruppe. Hver gyldighedsperiode har et starttidspunkt og et udløbstidspunkt.
PCS125- M0107