Antal k-punkter med udvidet antal nøgler

Programmodul der åbner for udvidet antal nøglepladser i låsecomputeren. Licens afregnes pr. k-punkt med behovet (k-punkter udover 250 u/b).

Hvert k-punkt kan i standardkonfigurationen indeholde op til 2500 nøgler med PIN-kode eller 3500 nøgler uden PIN-kode.

Op til 65.000 nøgler med PIN-kode kan oprettes i k-punktet ved at anskaffe dette programmodel og for LS10 også et udvidelsesmodul (PCB152). Ved anskaffelse af udvidelsesmodulet til låsecomputeren (LS10) medfølger dette programmodul uden beregning.

Afregning for programmodulet sker efter det antal k-punkter, der har skal have plads til flere nøgler end i standardkonfigurationen. Er antallet over 250 k-punkter, afregnes kun for de første 250 k-punkter.Bestilling
Intet billede Antal k-punkter med udvidet antal nøgler
Programmodul der åbner for udvidet antal nøglepladser I låsecomputeren. Licens afregnes pr. k-punkt med behovet (k-punkter udover 250 u/b).
PCS125- M0115