Ekstra lokaliteter

Programmodul der giver Polleren mulighed for at kommunikere med k-punkter i ubegrænset antal lokaliteter.

I grundlicensen skal alle k-punkter tilsluttes den samme lokalitet/gateway. Med dette modul er det muligt at etablere forbindelse til et ubegrænset antal gateways i et ubegrænset miks af forbindelsestyper. Forbindelsen til en gateway kan være af typerne: Ethernet (pc-netværk og/eller internettet), USB, telefonnet, GSM-net og COM port.

Pc-netværk og internet
Direkte netværksforbindelse over pc-nettet/internettet til en eller flere lokaliteter, giver mulighed for omkostningsfri forbindelse til lokaliteterne 24 timer i døgnet.

Polleren kan via TCP/IP (internet-protokollen) etablere krypteret forbindelse over pc-netværk og internet til en gateway på lokaliteten, hvortil lokalitetens k-punkter er tilsluttet.

For at begrænse netværkstrafikken, kan Polleren eventuelt programmeres til at etablere forbindelse til lokaliteterne på en række fastlagte tidspunkter, og k-punkterne checkes så på samme måde som ved en modem opkobling.

Telefonmodem
Polleren kan programmeres til at ringe lokaliteterne op på en række fastlagte tidspunkter.
Hver gang Polleren etablerer modemforbindelse til en lokalitet, vil alle informationer om nye nøgler, slettede nøgler, ændringer i tidstabeller mv., som er foretaget siden sidste opkald, blive sendt ud til de respektive k-punkter. Endvidere stilles uret i k-punkterne, og alle logninger hentes. Før forbindelsen til lokaliteten afbrydes, checkes om der er overensstemmelse mellem alle checksummer i k-punkterne og pc’ens database.

PCS125-M0201, Ekstra lokaliteter, UniLock adgangskontrol, UnitekBestilling
PCS125-M0201, Polling via modem, pc-netværk og Internet, UniLock adgangskontrol, Unitek Ekstra lokaliteter
Programmodul der giver Polleren mulighed for at kommunikere med ubegrænset antal lokaliteter.
PCS125- M0201