Eksport af logninger

Eksporttype der giver mulighed for at eksportere alle UniLock system- og k-punktslogninger.

Eksport af logninger anvendes til at eksportere alle UniLock system- og k-punkts-logninger til tredjepartssystemer, som fx infoskærme, statusovervågning, videoovervågning og registreringssystemer til fremmøde, opholdstid, booking, betaling, løn, time/sag, statistik mv.

Oversigt UniLock Windows Service (PollerService), Eksport af logninger, UniLock adgangskontrol, Unitek

Med eksport af logninger kan tredjeparts systemers specifikke funktionalitet automatisk blive baseret på faktuelle data fra UniLock.

Har man i forvejen et foretrukket system til at samle og bearbejde logninger, kan man få udvidet sit samlede overblik ved også at bearbejde logninger fra sit UniLock adgangskontrolsystem.

Beskrivelse
Logninger afleveres til modtagere i det valgte format, idet hændelsen er tilgængelig for UniLock pc-programmet.

Logninger kan eksporteres til både fil og REST Webservice i XML format.

Logninger kan afleveres til flere modtagere på samme tid, således at flere systemers funktionalitet på samme tid kan baseres på data fra UniLock.

Tredjeparts systemer kan bevare sin person identifikation, som kunne være baseret på medarbejdernummer, initialer, personnummer, lejlighedsnummer, medlemsnummer mv., da person relaterede logninger kan tilføjes ekstra person-stamdatafelter efter eget valg.

Opsætning af eksport af logninger, UniLock adgangskontrol, Unitek

Eksport af logninger kan tilpasses kundeønsker, som fx andre åbne formater, tredjeparts formater og modtager-typer. Kontakt Unitek herom på

Afprøv
Prøv selv eksport af logninger ved at hente UniLock 2.0 fra vores installatørside.

Hent fra installatørsideBestilling
Intet billede Antal integrationskanaler (import/eksport)
Programmodul der åbner for integration med andre systemer i form af både import, eksport eller en kombination af begge.
Licens afregnes pr. integrationskanal.
PCS125- M0113