Eksport af adgangsregistrering

Eksporttype der giver mulighed for at eksportere informationer om personers adgang i døre.

Adgangsregistreringerne eksporteres til tredjeparts systemer, som fx fremmøderegistrering, opholdsregistrering, betalingssystemer, infoskærme, belastningsstatistik (fx i motionscentre og på genbrugspladser) mv.

Oversigt UniLock Windows Service (PollerService), Eksport af adgangsregistrering, UniLock adgangskontrol, Unitek

Med adgangsregistrering kan tredjeparts systemers specifikke funktionalitet automatisk blive baseret på faktuelle data fra UniLock.

Eksporteres fx til et betalingssystem, vil det være betalingssystemet, som bestemmer hvor meget de enkelte personer skal betale.

Beskrivelse
Adgangsregistrering eksporterer, hvem der har fået adgang, i hvilket k-punkt, hvornår og brugerdefinerede person-stamdata.

Adgangsregistreringer afleveres til modtagere i det valgte format, idet hændelsen er tilgængelig for UniLock pc-programmet.

Adgangsregistreringer kan afleveres til flere modtagere på samme tid, således at flere systemers funktionalitet på samme tid kan baseres på data fra UniLock.

Tredjeparts systemer kan bevare sin person identifikation, som kunne være baseret på medarbejdernummer, initialer, personnummer, lejlighedsnummer, medlemsnummer mv., da adgangsregistreringer kan tilføjes ekstra person-stamdatafelter efter eget valg.

Opsætning af eksport af adgangsregistrering, UniLock adgangskontrol, Unitek

Adgangsregistrering kan tilpasses kundeønsker, som fx andre dataformater (drivere), og modtager-typer. Kontakt Unitek herom på

Afprøv
Prøv selv adgangsregistrering ved at hente UniLock pc-program fra vores installatørside.

Hent fra installatørsideBestilling
Intet billede Antal integrationskanaler (import/eksport)
Programmodul der åbner for integration med andre systemer i form af både import, eksport eller en kombination af begge.
Licens afregnes pr. integrationskanal.
PCS125- M0113