Eksport af transaktionsregistrering

Programmodul der giver mulighed for at eksporterer bestemte logninger (stjerne-indtastninger).

UniLock transaktionsregistrering anvendes til at eksportere *-indtastninger på læseres tastatur til tredjeparts systemer, som fx lønafregning, jobstyring, time/sags-styring, registrering, styring af videoovervågning, lys mv.

Oversigt UniLock Windows Service (PollerService), Eksport af transaktionsregistrering, UniLock adgangskontrol, Unitek

Der er mulighed for 255 forskellige transaktioner, som fx lønafregning kan bruge til indstempling, udstempling ved forskellige lønsatser mv.

Med transaktionsregistrering kan tredjeparts systemers specifikke funktionalitet automatisk blive baseret på faktuelle data fra UniLock.

Beskrivelse
Transaktioner afleveres til modtagere i det valgte format, idet hændelsen er tilgængelig for UniLock pc-programmet.

Transaktioner kan afleveres til flere modtagere på samme tid, således at flere systemers funktionalitet på samme tid kan baseres på data fra UniLock.

Tredjeparts systemer kan bevare sin person identifikation, som kunne være baseret på medarbejder-nummer, initialer, personnummer, lejlighedsnummer, medlemsnummer mv., da transaktionen kan indeholde et person-stamdatafelt efter eget valg.

Opsætning af eksport af transaktionsregistrering, UniLock adgangskontrol, Unitek

Transaktionsregistrering kan tilpasses kundeønsker, som fx andre dataformater (drivere), og modtager-typer. Kontakt Unitek herom på

Afprøv
Prøv selv transaktionsregistrering ved at hente UniLock pc-programmet fra vores installatørside.

Hent fra installatørsideBestilling
Intet billede Antal integrationskanaler (import/eksport)
Programmodul der åbner for integration med andre systemer i form af både import, eksport eller en kombination af begge.
Licens afregnes pr. integrationskanal.
PCS125- M0113