Eksport af objekter

Eksporttype der anvendes til automatisk vedligehold af data i andre systemer, som vaskeri, adgangskontrol, skabslåse, nøgleskabe, kantine, automater, printer mv.

Oversigt UniLock Windows Service (PollerService), Eksport af objekter, UniLock adgangskontrol, Unitek

Effektivisering af arbejdsgange opnås da data indtastet/importeret i UniLock automatisk løbende bliver eksporteret til tredjeparts systemer, hvorved manuelt arbejde til at oprette data i flere systemer undgås.

Med eksport af objekter kan tredjeparts systemers specifikke funktionalitet anvendes uden ekstra arbejde til vedligehold af data og bekymring om konsistent data.

Objekter eksporteres når de oprettes, ændres eller slettes. Eksporten udføres af den indbyggede Windows Service. For personer er det muligt at vælge mellem at eksportere alle personer eller kun personer med medlemskab af valgte grupper.

Objekter kan eksporteres til både fil og REST Webservice. Objekter kan afleveres til flere modtagere på samme tid, således at flere systemers funktionalitet på samme tid kan baseres på data fra UniLock.

Eksport er mulig, når der er tegnet licens til eksport-modulet eller programmet er i demomode. For nærmere oplysninger se særskilt manual (Eksport af objekter).

Afprøv
Afprøv selv eksport af objekter ved at hente UniLock pc-program fra vores installatørside.

Hent fra installatørsideBestilling
Intet billede Antal integrationskanaler (import/eksport)
Programmodul der åbner for integration med andre systemer i form af både import, eksport eller en kombination af begge.
Licens afregnes pr. integrationskanal.
PCS125- M0113