Import af fremmede logninger

Programmodul der giver andre programmer mulighed for at indsætte deres logninger i UniLock loggen, fx logninger fra en tyverialarm.

Alle logninger fra UniLock systemet gemmes i logfilen ”Log.mdb”, som er en Microsoft Access database. Da der benyttes et åbent databaseformat, er det relativt let for andre programmer at indføre deres logninger i UniLock loggen. Det kunne fx være logninger fra en tyverialarm.

Ved hjælp af en ini-fil er det muligt at tilføje nye logsøgnings muligheder, der måtte være relevante for de logninger, som et andet program indlægger i loggen (se manual for programmodulet ”Import af fremmed logninger”).

Operatøren har nu mulighed for at sammenholde logninger fra adgangskontrollen og fx tyverialarmen i samme logliste og i kronologisk rækkefølge.

Installation og opsætning af dette modul kræver en del programteknisk kendskab til Windows og de benyttede programmer.