Opdateringsaftale

Et kalenderår plus løbende år efter erhvervelse af licensen er det ikke muligt at opdatere programmet mere, med mindre der erhverves en opdateringsaftale.

Ved erhvervelse af en ny licens er der inkluderet et års opdateringsaftale plus løbende år. Hvis der efter dette tidspunkt stadig ønskes mulighed for at opdatere UniLock programmet, skal der erhverves en opdateringsaftale, som erhverves for et kalenderår af gangen.

Nye versioner
Der videreudvikles konstant på UniLock programmet med nye funktioner, fejlrettelser og tilpasninger til nye versioner af Windows operativsystemet mv.

Der frigives normalt en ny programrevision mindst én gang om måneden. Alvorlige fejlrettelser har første prioritet i vores udviklingsafdeling, og derfor vil mange fejl også blive rettet med det samme, således at der i disse situationer i løbet af få dage er en ny programrevision klar. Nye programrevisioner af programmet vil normalt altid være 100% bagud kompatible.

Dækning
Opdateringsaftalen giver ret til de nyeste programopdateringer af UniLock for Windows. Det påhviler brugeren selv at rekvirere de nye programversioner. I opdateringsaftalen er der inkluderet hotline gennem leverandøren. Hotline dækker kun programmæssige problemer og fejl ved UniLock programmet, og dækker ikke undervisning i og fejlretning af Windows eller højtlæsning af manualen, hvilket faktureres til normal pris.

Der ydes ikke support på programversioner der er over et år gammel.

Pris i licensenheder
Prisen i licensenheder for en opdateringsaftale udgør 10% pr. år af det antal licensenheder, der er i installationen. Prisen i licensenheder for opdatering af en given installation vil kunne aflæses i menuen [Opsætning], [Licens], [Opdateringsaftale].

Hvis fx en installation har kørt i 3 år uden opdateringsaftale og der herefter ønskes at opdatere programmet er prisen herfor 3 x 10% = 30% af antal licensenheder i installationen på opdateringstidspunktet.