Import af Objekter

Program der kan automatisere oprettelse, ændring og sletning af personer mv. Data modtages fra andre programmer fx ID-kortfabrik, lønprogram mv.

I grundlicens skal alle personer oprettes, ændres og slettes ved hjælp af Adgangseditoren, dog er det muligt i installationsfasen at importere persondata mv. fra andet program.

Oversigt UniLock Windows Service (PollerService), Import af objekter, UniLock adgangskontrol, Unitek

Med dette programmodul kan oprettelse, ændring og sletning af personer mv. automatiseres, således at disse informationer løbende modtages fra andre programmer fx ID-kortfabrik, medarbejderdatabase, lønsystem, bookingsystem mv. På den måde kan det undgås at indtaste de samme data mere end én gang.

Ud over personens stamdata kan alle relevante informationer om personen importeres, såsom adgangsrettigheder, nøglekode, gyldighedsperioder mv. Som noget helt specielt er det endvidere muligt at oprette alle andre typer objekter i UniLock (grupper, DAS-grupper mv.), mens k-punkter, tidstabeller, sikkerhedsniveautidstabeller og delte undtagelser også kan editeres og slettes. Det er således reelt muligt at fjernstyre den administrative del af adgangskontrolsystemet fra et andet program.

Informationer fra andre programmer afleveres i XML format enten til UniLock Webservice (Ved nye integrationer anbefales det at anvende WebAPI frem for Webservice) eller som import-fil. Eksisterer import-filen, flyttes filen, og de objekter der er i filen oprettes/ændres/slettes tilsvarende i UniLock databasen. Kommasepareret import-fil i tidligere format er også mulig af hensyn til bagud kompatibilitet.

Programmet kan ikke anvendes uden aktiv licens (demo-mode). For nærmere oplysninger se særskilt manual (Import af objekter).

Afprøv
Prøv selv import af objekter ved at hente UniLock pc-program fra vores installatørside.

Hent fra installatørside