Områdevisning

Program der viser, hvilke personer der er i hvilke områder. Når sidste person forlader et område, kan systemet automatisk tilkoble tyverialarmen.

Når en person oplåser døren til et område, bliver det automatisk registreret, hvilket område personen går ind i. På den måde kan receptionisten, værkførere, sikkerhedsansvarlige mv. hele tiden se, hvem der er mødt på arbejde, og i hvilke områder de forskellige medarbejdere befinder sig.

Personoversigt og områdeoversigt
Personoversigten indeholder en liste med angivelse af, hvilke område hver person er i. Det er ligeledes muligt at få vist særskilte lister for hvert område, således at de forskellige operatører kan vælge at se netop de områder, der er relevante for den pågældende operatør.

For hvert område kan vises et billede af de sidste 5 personer, der er gået ind i området. Det kan fx være en hjælp til portvagten, så han kan se, at personen der går ind, svarer til personbilledet.

Operatøren har mulighed for at flytte personer ind og ud af områderne.

Anti-passback
Områdevisning indeholder en anti-passback funktion, der kan programmeres til at afgive en skærmalarm, når en person har udvist manglende disciplin, ved ikke at stemple sig korrekt ind eller ud af områderne.

Tyverialarmstyring
Områdevisning kan samarbejde med tyverialarmen, således at når et område bliver tomt, sendes en besked til DAS’en om at tilkoble tyverialarmen i de relevante alarmområder.

Maksimal opholdstid i område
For hvert enkelt område kan der vælges en maksimal opholdstid, således at hvis en person ikke har benyttet sin nøgle i denne tid, vil personen automatisk blive flyttet ud af området. Dette bruges for at være sikker på, at personer bliver flyttet ud af området, selv om de har glemt at stemple sig ud, således at fx tyverialarm kan tilkoble, og områdets personliste er tom til næste arbejdsdags begyndelse.

Netværk
Programmet kan afvikles på alle pc’er i et netværk, således at fx lagerchefen på sin egen pc har et fuldkomment overblik over de personer, der er inde på lageret.

PCS137, Områdevisning, UniLock adgangskontrol, Unitek