Software til UniLock

Windows software, UniLock adgangskontrol, Unitek Forord
UniLock Windows programmet er en naturlig videreudvikling af det "gamle" DOS program, som har eksisteret siden 1993.

Programmet er 100% dansk udviklet og derfor specielt tilpasset dansk behov og mentalitet.

Windows program 100% danskudviklet, UniLock adgangskontrol, Unitek Windows programmet repræsenterer i dag en udviklingsindsats på mere end 170.000 timer (110 årsværk) og over 800.000 programlinier, og videreudviklingen vil fortsætte, således at programmets funktionalitet løbende udbygges og tilpasses nye windows operativsystemer.

Formål
Programmet bruges til at oprette og vedligeholde en omfattende database, der indeholder information om, hvordan systemet skal fungere. Når der er sket ændringer i disse informationer, sendes de ud til låsecomputerne, der sørger for selve styringen decentralt. På den måde kan pc'en bruges til andre opgaver, og systemet bryder ikke ned, selvom pc'en gør.


Softwarebeskrivelse

Systemkrav

Bagom UniLock Windows version 2.0  Grundprogram
Grundprogrammet indeholder alle de faciliteter, der kan forventes af et normalt adgangs­kontrol­system, og der skal kun erhverves licens til det antal k-punkter, der er i installationen.

PCS125-K, Windows grundprogram, UniLock adgangskontrol, Unitek Grundprogram
Grundprogram som indeholder de grundlæggende adgangskontrol funktioner.
Licens afregnes pr. k-punkt (k-punkter udover 30 u/b)..

PCS125-K


  Programmoduler
Ved tilkøb er det muligt at aktivere en række ekstra programmoduler, som udvider programmets funktionalitet, ud over det der er i selve "grundpakken".

PCS125-M0100, Ekstra arbejdsstationer, UniLock adgangskontrol, Unitek Ekstra arbejdsstationer
Programmodul der giver mulighed for at anvende systemet på flere arbejdsstationer. Licens afregnes pr. ekstra samtidig arbejdsstation.
PCS125- M0100
Intet billede Ekstra afdelinger
Programmodul der giver systemadministratoren mulighed for at opdele og uddelegere administrationen af sin organisation til afdelingsadministratorer med hver deres afdeling. Licens afregnes pr. afdeling.
PCS125- M0112
PCS125-M0101, Personbillede, UniLock adgangskontrol, Unitek Personbillede
Programmodul der giver mulighed for at vise et billede under hver persons stamdata.
PCS125- M0101
PCS125-M0106, Fiktive specialdage og undtagelser, UniLock adgangskontrol, Unitek Fiktive specialdage og undtagelser
Programmodul der tilføjer 6 fiktive specialdage til specialdagskalenderen, 8 undtagelsesperioder til hver tidstabel og sikkerhedsniveautidstabel og delte undtagelser.
PCS125- M0106
PCS125-M0110, Flere specialdagskalendere, UniLock adgangskontrol, Unitek Flere specialdagskalendere
Programmodul der giver mulighed for at oprette et ubegrænset antal Specialdagskalendere, således at hver Tidstabel og Sikkerhedsniveautidstabel kan følge en valgfri specialdagskalender.
PCS125- M0110
PCS125-M0107, Gyldighedsperioder for personer, UniLock adgangskontrol, Unitek Gyldighedsperioder for personer
Programmodul der giver mulighed for at hver person kan tilføjes 8 globale gyldighedsperioder samt 50 gyldighedsperioder for hver persongruppe. Hver gyldighedsperiode har et starttidspunkt og et udløbstidspunkt.
PCS125- M0107
PCS125-M0103, DAS (Decentral Alarm Styring), UniLock adgangskontrol, Unitek DAS (Decentral Alarm Styring)
Programmodul der giver den enkelte låsecomputer mulighed for at styre tyverialarmen i det område hvortil låsecomputeren giver adgang.
PCS125- M0103
PCS125-M0102, Operatører, UniLock adgangskontrol, Unitek Operatører
Programmodul der giver mulighed for at oprette operatører med individuelle rettigheder til anvendelse af programmet.
PCS125- M0102
PCS125-M0108, ID-kort design og produktion, UniLock adgangskontrol, Unitek ID-kort design og produktion
Programmodul der giver mulighed for at designe og printe personlige ID-kort, således at ID-kortproduktion bliver fuld integreret i adgangskontrollen.
PCS125- M0108
PCS125-M0109, Videoserver og kamera, UniLock adgangskontrol, Unitek Videoovervågning
Programmodul der giver videoovervågning i UniLock via integration til videoservere og kameraer.
PCS125-M0111
PCS125-M0201, Polling via modem, pc-netværk og Internet, UniLock adgangskontrol, Unitek Flere lokaliteter
Programmodul der giver Polleren mulighed for at kommunikere med ubegrænset antal lokaliteter.
PCS125- M0201
PCS137, Områdevisning, UniLock adgangskontrol, Unitek Områdevisning
Programmodul der giver overblik over personers placering, og som kan automatisere styring af tyverialarmen.
PCS137
PCS131, Adgangsstatistik, UniLock adgangskontrol, Unitek Adgangsstatistik
Program der opsummerer antal passager gennem de enkelte k-punkter over en valgbar tidsperiode, og opstiller herudfra en række tabeller og grafer.
PCS131- M0100
Intet billede Integrationskanaler (import/eksport)
Programmodul der giver mulighed for at integrere med andre programmer og systemer. Integrationen kan være i form af import af data, eksport af data eller en blanding af de to.
PCS125- M0113
PCS125-M0109, WebAPI, UniLock adgangskontrol, Unitek WebAPI
Programmodul giver en tovejs sikret webforbindelse for eksterne systemer til UniLock adgangskontrol.
PCS125- M0109
Intet billede Opdateringsaftale
Et kalenderår plus løbende år efter erhvervelse af licensen er det ikke muligt at opdatere programmet mere, med mindre der erhverves en opdateringsaftale, som erhverves for et år af gangen.
Prisen i licensenheder udgør 10% pr. år, af det antal licensenheder der er i installationen på opdateringstidspunktet.
PCS125- opdat


  Unilock DOS
PCS104-nn, DOS, UniLock adgangskontrol, Unitek UniLock DOS
DOS baseret program til UniLock adgangskontrolsystemet.
Der bliver kun i begrænset omfang udviklet nye funktioner.
Til nye installationer anbefales det at benytte Windows versionen.
PCS104-nn