Systembeskrivelse

PC styret adgangskontrol med decentrale låsecomputere
Systemets opgave er, helt decentralt, at styre adgangskontrollen i en række kontrol-punkter (døre mv.). Systemet er modulopbygget med en låsecomputer for hvert enkelt k-punkt. Dette gør systemet enkelt i sin opbygning, meget alsidigt i sine anvendelsesmuligheder og vil således være i stand til at løse alle passage opgaver.

Anvendelse

Systemet er specielt udviklet til at indgå i installatører og rådgivende ingeniørfirmaers projektarbejde, da det er muligt at integrere UniLock med de andre systemer, som findes i forvejen
fx tyverialarm, lønsystem, personaledatabase, ID-kortsystemer, komme- og gå-registrering, telefonanlæg, tidsregistrering, kantinesystemer, områdevisning, lysstyring mv. Adgangskontrolsystemet og bygningens øvrige systemer og installationer danner således en helhed.


Opbygning

Hovedelementet i systemet er pc’en hvor al systemkonfiguration foretages, og hvorfra kommunikation til låsecomputerne styres. Pc'ens opgave er kun at hente loggen og vedligeholde data i de enkelte låsecomputere. Al kontrol og styring forgår derefter helt decentralt i de enkelte låsecomputere, og pc’en kan herefter frigøres til andre opgaver.


Funktioner

De funktioner det enkelte k-punkt skal udføre, modtages fra pc'en. Låsecomputeren vil så udføre de ønskede funktioner uafhængig af, om forbindelsen til pc'en afbrydes.
Fuld integration med tyverialarm
UniLock har fuld integration med alle typer af professionelle tyverialarmer, således at man frit kan vælge den tyverialarm, der passer bedst til den givne installation


Programfunktioner

Softwaren udvikles løbende med nye funktioner og tilpasses konstant tidens krav til fx nye operativsystemer. Nye funktioner og fejlrettelser laves i nært samarbejde med vores mange brugere, og ca. en gang om måneden frigives en ny version, der altid er 100% bagud kompatibel.Systemopbygning

Følgende komponenter kan indgå i et adgangskontrolsystem.

Pc
Hovedelementet i systemet er pc’en hvor al systemkonfiguration foretages, og hvorfra kommunikation til låsecomputerne styres. Pc'ens opgave er kun at hente loggen og vedligeholde data i de enkelte låsecomputere.

Bordlæser
Når nøgler skal oprettes og identificeres overfor systemet, kan anvendes en bordlæser som tilsluttes administration-pc’ens USB stik.
K17, Berøringsfri læser med USB interface, UniLock adgangskontrol, Unitek, RFID K17-T244, Magnetkortlæser med USB interface, UniLock adgangskontrol, Unitek

Læser
Læserens opgave er kun at læse ID-koden i brugerens nøgle og sende den videre til låsecomputeren. Er der behov for ekstra stor sikkerhed, kan læseren også være udstyret med tastatur.

Læseren kan overvåges for at sikre dens funktionalitet og alarmere om eventuelle forsøg på manipulation.

Alle typer af læserteknologi kan anvendes, fx magnetkort, chipkort, berøringsfri, bil-brikker, telefon, kamera til nummerpladeaflæsning, radio-håndsendere, fingeraftrykslæsere, irislæsere og hvad fremtiden ellers måtte bringe.
T240, Swipereader med tastatur i aluminiumshus, UniLock adgangskontrol, Unitek, Magnetkort T244, Swipereader i aluminiumshus, UniLock adgangskontrol, Unitek, Magnetkort T530, Motorlæser, UniLock adgangskontrol, Unitek, Magnetkort
T370, Berøringsfri læser med tastatur, UniLock adgangskontrol, Unitek, RFID Telefon læser, Telefoner, Smartphone, UniLock adgangskontrol, Unitek
T320, Berøringsfri læser, UniLock adgangskontrol, Unitek, RFID T350, Berøringsfri læser i OPUS66, UniLock adgangskontrol, Unitek, RFID Håndsendere, UniLock adgangskontrol, Unitek

Låsecomputer LS10
Låsecomputerens opgave er, helt decentralt, at styre adgangen gennem kontrol-punktet. Alle nøgler og tidstabeller mv. der afgør, om en indlæst nøgle har adgang, ligger i låsecomputeren.
LS10, Låsecomputer, Unitek Montagekasse med låsecomputer, batteri, telefonmodem, hjælperelæ, UniLock adgangskontrol, Unitek

Dørlås
Dørlåsen, som kan være et slutblik, elektromekanisk lås, motorlås, mv., oplåser først når der modtages et signal fra låsecomputeren.

CV12 – USB til RS485 konverter
CV12 konverterens eneste formål er at omdanne signalet fra pc’ens USB port til et RS485 multi-drop signal, således at der kan sendes over store afstande gennem et prisbilligt 2-ledet kabel. CV12 konverteren anbringes ved den pc, hvorfra administrationen skal foretages. Afhængig af omstændighederne kan RS485 kablet være 1-8 kilometer langt.
CV12, USB til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek

CV61 - Telefonmodem
Telefonmodem CV61 giver mulighed for at kommunikere med eksterne afdelinger over telefonnettet og/eller GSM. Modemet har RS485 udgang, og kan direkte tilsluttes alle de låsecomputere, der er i en ekstern afdeling. Ved pc’en installeres ligeledes et modem, som kan være et standard modem.
CV61, Telefonmoden, UniLock adgangskontrol, Unitek

CV72 – Ethernet til RS485 konverter
CV72 COM-server er en gateway, der giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et Ethernet. I stedet for at kommunikere via den lokale COM-port på pc’en, kan pc-programmet kommunikere over pc-netværk og internettet med RS485 porten på CV72. Der kræver ikke noget udstyr ved pc’en, ud over at den er tilsluttet pc-netværket.
CV72, Ethernet til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek

CV50 – RS485 line repeater
I systemer med mange låsecomputere (typisk over 200) og/eller store afstande (over 1-8 kilometer), kan det være nødvendigt at benytte line repeatere. Line repeaterens opgave er at forstærke signalerne på RS485 kommunikationsnettet. Line repeaterne indskydes på kommunikationslinien hvor det findes passende i forhold til antal låsecomputere, afstande og bygningens (bygningernes) udformning.
CV50, RS485 line repeater, UniLock adgangskontrol, Unitek

Loader
Loaderen indgår ikke i selve installationen, men er installatørens værktøj, og bruges til at teste og kontrollere det enkelte k-punkt.
Loader, UniLock adgangskontrol, Unitek


Eksempel 1
En typisk dør
På illustrationen er vist den typiske opbygning omkring en simpel dør.

Montagekasse med låsecomputer
Låsecomputeren monteres i en boks, der placeres et passende sted i nærheden af døren. Montagekassen med låsecomputeren anvendes normalt også som samleboks for de kabler, der forbindes til det udstyr, der skal anbringes ved døren. Er det ikke praktisk muligt at placere montagekassen ved døren, kan den flyttes op til 100 meter væk fra døren.

Læser
Læseren eventuelt med tastatur placeres et for brugeren passende sted, og forbindes med et 7-ledet kabel til låsecomputeren.

Dørlås
Dørlåsen, som kan være et slutblik, elektromekanisk lås, motorlås, mv. forbindes med et 2-ledet kabel til låsecomputeren.

Forsyning
Låsecomputeren kan strømforsynes fra den lokale 230 volts forsyning. Ønskes der nøddrift i tilfælde af strømforsyningssvigt, er det muligt at tilslutte et backupbatteri.

Kommunikation til pc
Låsecomputeren kommunikerer med pc’en via en RS485 bus, som er et 2-ledet kabel med skærm. Dette kommunikationskabel er fælles for hele systemet, og er den eneste forbindelse mellem k-punkterne.

UniLock adgangskontrol, Opbygning simpel dør, Unitek


Eksempel 2
En avanceret dør
På denne illustration er vist opbygning omkring en dør med mere avancerede funktioner.

Udtryk
Udtryk anvendes, når det ønskes, at systemet skal oplåse døren, når bygningen forlades.

Udlæser
En udlæser giver mulighed for at registrere hvem der forlader bygningen og hvornår. Udlæseren kan også uden for arbejdstid bruges som købetids-læser til udskydelse af tyverialarmens tilkoblingstidspunkt.

Overvågning af døren
Monteres der en åbningskontakt på døren, kan låsecomputeren overvåge, om døren tvangsåbnes eller ikke lukkes igen efter en godkendt passage.

Lydgiver
En lydgiver kan afgive et forvarsel efterfulgt af alarm ved dør for længe åben. Tvangsåbnes døren, afgives øjeblikkelig alarm. Lydgiveren kan også afgive et forvarsel før adgangskontrollen tilkobler tyverialarmen, således at en eventuel tilbageværende person i lokalet har mulighed for at ”købe” tid.

Styring af tyverialarm
Låsecomputeren kan via en udgang tilkoble og frakoble tyverialarmen. Når en gyldig nøgle anvendes vil adgangskontrollen helt automatisk frakoble tyverialarmen. Ved arbejdstid slut og ved udløb af ”købetid” vil tyverialarmen automatisk blive tilkoblet. Endvidere kan brugeren ved læseren manuelt tilkoble tyverialarmen.

Tilbagemelding fra tyverialarm
Via en indgang på låsecomputeren kan tyverialarmen tilbagemelde om den aktuelle tilkoblingsstatus. Hvis tyverialarmen fx tilkobles via alarmpanelet, vil dørene ind til det tilkoblede område automatisk blive låst. Endvidere viser den gule lysdiode i læseren, når tyverialarmen tilkobler og frakobler.

Styring af eksterne ting
Låsecomputeren har 8 programmerbare udgange, fx til tidsstyring af andre døre, Coca-Cola automat, kopimaskine, natsænkning, styring af lys mv.

Overvågning af eksterne ting
Låsecomputer har 8 programmerbare indgange med tællefunktion, logning og alarmovervågning.
UniLock adgangskontrol, Opbygning avanceret dør, Unitek


Eksempel 3
Minimumssystem
Et minimums system kan bestå af kun en dør. Alle k-punkterne i installationen forbindes via et fælles RS485 bus til pc’en gennem en kommunikationskonverter.

CV12 – USB til RS485 konverter
CV12 konverterens eneste formål er at omdanne signalet fra pc’ens USB port til RS485, således at der kan sendes over store afstande gennem et prisbilligt 2-ledet kabel. CV12 konverteren anbringes ved den pc hvorfra administrationen skal foretages. Afhængig af omstændighederne kan RS485 kablet være 1-8 kilometer langt.

Oprettelse af nøgler
Når en nøgle skal oprettes i systemet, bruges læseren, der er monteret ved en af dørene, til indlæsning af nøglekoden.
UniLock adgangskontrol, Opbygning minimumssystem, Unitek


Eksempel 4
Forbindelse via pc-netværk og internet
Er der store afstande mellem administrations-pc’en og k-punkterne, kan kommunikationen etableres via en eller flere krypterede TCP/IP forbindelser over pc-netværk og internet.

Modem
Alternativt kan forbindelsen etableres via telefonmodem og/eller GSM-modem. Modem bruges i dag kun i specielle tilfælde, da denne kommunikationsform næsten er helt erstattet af TCP/IP forbindelse over internettet.

CV72 – Ethernet til RS485 konverter
CV72 COM-server er en gateway, der giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et Ethernet. Med CV72 kan pc-programmet kommunikere over pc-netværk og internettet med RS485 porten på CV72. Der kræves ikke noget udstyr ved pc’en ud over at den er tilsluttet pc-netværket.

Oprettelse af nøgler
Når nøgler skal oprettes i systemet, kan der anvendes en læser, som tilsluttes pc’ens USB stik.
UniLock adgangskontrol, Opbygning pc-netværk og internet, Unitek


Eksempel 5
Kommunikationsforbindelse
K-punkter kan fås med kommunikationsforbindelse til RS485 eller både RS485 og Ethernet.

Gateway til k-punkter
Et system kan bestå af k-punkter på et RS485 datanet og k-punkter på et Ethernet datanet. CV72 fungerer som gateway for k-punkter på begge datanet, hvilket gør at pc-programmet betragter RS485 og Ethernet som samme datanet. K-punkter med Ethernet har også mulighed for gateway funktionalitet.

Kommunikation til k-punkter
Pollerprogrammet, der styrer kommunikationen til k-punkterne, afvikles på en tilfældig pc i netværket. Polleren anvender en gateway til at kommunikere med k-punkter på både RS485 og Ethernet datanettene. K-punkter identificeres alene på baggrund af deres ID-nummer og kræver således ingen IP opsætning.

Forsyning
Som hovedregel forsynes k-punkter på RS485 datanet med 230V, mens k-punkter på Ethernet datanet forsynes via PoE.
UniLock adgangskontrol, LS10-IP, En gateway til RS485 datanet og Ethernet datanet, Unitek


Eksempel 6
Administration fra flere arbejdsstationer
Har man brug for at kunne administrere adgangskontrollen fra flere arbejdsstationer, og ikke ønsker at installere programmet på en server, kan en udvalgt pc anvendes som programserver. Den mappe programmet installeres i, skal blot være tilgængelig fra de andre arbejdsstationer. De andre arbejdsstationer starter så programmet fra den pc, hvor programmet er installeret, på nøjagtig samme måde, som hvis det var fra en almindelig server.

UniLock adgangskontrol, Administration fra flere arbejdsstationer, Unitek


Eksempel 7
Mange muligheder
Her er vist et tænkt eksempel på et firma med flere lokale bygninger og eksterne afdelinger. Hele systemet er koblet sammen via internettet og med telefonmodem til en meget fjerntliggende afdeling uden internet.

CV50 – RS485 line repeater
I systemer med mange låsecomputere (typisk over 200) og/eller store afstande (over 1-8 kilometer), kan det være nødvendigt at benytte line repeatere (CV50). Line repeaterens opgave er at forstærke signalerne på RS485 kommunikationsnettet. Line repeaterne indskydes på kommunikationslinien hvor det findes passende i forhold til antal låsecomputere, afstande og bygningens (bygningernes) udformning.

Internetforbindelse
Forbindelsen over internettet til k-punkterne i eksterne afdelinger kan etableres som en almindelig internet forbindelse eller gennem en VPN tunnel. Kommunikationen kan selvfølgelig krypteres.

Fjernadministration
Er der tilstrækkelig båndbrede på internetforbindelsen, kan administrationsprogrammet også afvikles på pc’er i eksterne afdelinger. Er der kun begrænset båndbrede til rådighed, kan fjernskrivebordet i Windows benyttes.

Kan udvides i næsten det uendelige Som det ses, er selv meget store installationer simple og konsistente i deres opbygning og installation.


UniLock adgangskontrol, Opbygning fuldt system med mange muligheder, Unitek


Download Filnavn Størrelse
Systembeskrivelse Systembeskrivelse.pdf 1919 kB