Pc-tastatur interface


Pc-tastatur interface, UniLock adgangskontrol, UnitekPC tastatur interface bruges, når det ønskes at indlæse nøglekoder til UniLock programmet direkte ved Pc'en. Interfacet bruges primært, hvis nøglerne ikke er magnetkort, da der kan fås et tastatur med indbygget magnetkortlæser. Hvis der anvendes fx berøringfrie nøgler, kan nøglekoden indlæses via tastatur læseren.

Interfacet sidder i serie med det almindelige Pc-tastatur, og er transparent for tastaturet. Når der indlæses en nøgle, sendes data til Pc'en som om de var indtastet af operatøren, hvorved nøglekoden bliver indlæst i programmet.
Interfacet modtager magnetkortdata og omdanner det til "tastatur" data. På den måde kan læseren bruges med alle læsere der, direkte eller via interface, kan sende magnetkortdata.

Læseren er indbygget i en kasse, hvor der yderligere er plads til et interfaceprint, der kan omdanne data fra den anvendte læser til magnetkortdata.

Dog anbefales K17 hvor det er muligt. Dvs. hvor der forefindes USB i computeren.