Ekstra afdelinger

Programmodul der giver systemadministratoren mulighed for at opdele og uddelegere administrationen af sin organisation til afdelingsadministratorer med hver deres afdeling.

Afdelingsadministratorer kan oprette et vilkårligt antal operatører i deres respektive afdelinger, hver med helt individuelle rettigheder til afdelingens objekttyper.

Operatører kan være medlem af flere operatørgrupper, og den enkelte operatør kan frit vælge, hvilken operatørgruppe han ønsker at logge ind i.

Et objekt tilknyttes den afdeling, hvori det er oprettet, og denne afdeling bliver nu "ejer" af objektet. Andre afdelinger kan ikke se eller anvende objektet. Afdelingsadministratoren kan dele udvalgte objekter med andre afdelinger.

Fire afdelinger, Ekstra afdelinger, UniLock adgangskontrol, Unitek Systemadministratoren kan oprette afdelinger.

K-punkt oversigt for alle afdelinger, Ekstra afdelinger, UniLock adgangskontrol, Unitek Systemadministratoren kan se objekter fra alle afdelinger.

K-punkt oversigt for Odense afdelingen, Ekstra afdelinger, UniLock adgangskontrol, Unitek I Odense afdelingen viser k-punkt oversigten kun egne lokaliteter og k-punkter.

Tyverialarmstyring for Odense afdelingen, Ekstra afdelinger, UniLock adgangskontrol, Unitek I Odense afdelingen viser tyverialarmstyringen kun egne DAS og k-punkter.

K-punkter for Herning afdelingen, Ekstra afdelinger, UniLock adgangskontrol, Unitek I Herning afdelingen kan kun ses egne k-punkter.

K-punkters sikkerhedsniveau for Herning afdelingen, Ekstra afdelinger, UniLock adgangskontrol, Unitek I Herning afdelingen kan k-punkter kun tildeles egne sikkerhedsniveautidstabeller.

Operatør delt med anden afdeling, Ekstra afdelinger, UniLock adgangskontrol, Unitek I Herning afdelingen deles operatøren "Niels Kvitz" med Vejle afdelingen.

Delt operatør tildeles operatørrettighed i denne afdeling, Ekstra afdelinger, UniLock adgangskontrol, Unitek I Vejle afdelingen tildelse den delte Herning operatør "Niels Kvitz" operatørrettigheder i Vejle afdelingen.

Person deles til anden afdeling, Ekstra afdelinger, UniLock adgangskontrol, Unitek I Viborg afdelingen deles personen "Birgit Nielsen" til Herning afdelingen.

Delt persons stamdata kan kun ses i denne afdeling, Ekstra afdelinger, UniLock adgangskontrol, Unitek I Herning afdelingen kan den delte personens stamdata kun ses.

Delt person kan tildeles adgangsrettigheder i denne afdeling, Ekstra afdelinger, UniLock adgangskontrol, Unitek I Herning afdelingen kan den delte personen tildeles adgangsrettigheder fra egen afdeling.

Søgning i pollingslog dækker egne k-punkter, Ekstra afdelinger, UniLock adgangskontrol, Unitek I Viborg afdelingen kan søgning i pollingslog kun vise k-punktslogninger fra afdelingens k-punkter.

Modulet kræver at der er erhvervet licens til følgende programmoduler:
 • Operatører
 • Flere specialdagskalendere
 • Flere lokaliteter
 • Ekstra arbejdsstationer med et passende antal • Opgaveliste Prioritet*
  Specialdagskalender Færdig
  Afdelinger Færdig
  Sikkerhedsniveautidstabeller Færdig
  Tidstabeller Færdig
  Delte undtagelser Færdig
  Personer Færdig
  Personer - Deling mellem afdelinger Færdig
  Persongrupper Færdig
  Persongrupper - Deling mellem afdelinger Færdig
  K-punkter Færdig
  Lokaliteter Færdig
  DAS-grupper Færdig
  Operatører Færdig
  Operatører - Deling mellem afdelinger Færdig
  Operatørgrupper Færdig
  K-punkt oversigt Færdig
  Logninger Færdig
  Logsøgning Færdig
  Tyverialarmsstyring Færdig
  Poller-vindue Færdig
  Alarmoversigt Færdig
  Automatiseret opdeling i afdelinger Færdig
  Import (Integrationer) Færdig
  Eksport (Integrationer) Færdig
  Personbillede Færdig
  Videoserver Færdig
  Videoafspilning Færdig
  ID-kort design og produktion Færdig
  Webadgang Færdig
  WebAPI Færdig
  Områder Færdig
  Områdevisning Færdig
  Adgangsstatistik Færdig
  Delte undtagelser - Deling mellem afdelinger Færdig

  * Hver opgave er prioriteret 1-5, hvor 1 er højeste prioritet. Der tages forbehold for ændringer.
  ** Programmmoduler, som ikke er implementeret, kan i nogle tilfælde ikke anvendes mens Afdelinger er aktiveret.

  Bestilling
  Intet billede Ekstra afdelinger
  Programmodul der giver systemadministratoren mulighed for at opdele og uddelegere administrationen af sin organisation til afdelingsadministratorer med hver deres afdeling. Licens afregnes pr. afdeling.
  PCS125- M0112