Adgangsstatistik


PCS131-2, Adgangsstatistik - grafer, Unitek

Anvendelse

UniLock Adgangsstatistik giver overblik over passager gennem døre, porte mv., og kan dermed danne grundlag for at sikre pålidelig afregning, planlægning af bemanding mv., da disse kan baseres på faktuelle passager og ikke på usikre og tilfældige observationer.

UniLock adgangsstatistik programmet giver overblik over passager med statistik om belastning og personsammentælling over en valgbar tidsperiode.

Belastnings-statistik
Belastnings-statistik viser, hvor mange passager der har været i en valgbar tidsperiode, og kan fx bruges som værktøj til at planlægge fremtidig bemanding, fremmøde mv. Belastnings-statistik kan anvendes på genbrugspladser, motionscentre, golfklubber, campingpladser mv.

I motionscentre, golfklubber mv. kan medlemmerne benytte en udskrift af den seneste tids belastnings-statistik til at afgøre, hvornår der bedst er plads til dem.

Person-statistik opnås ved at vælge at hver person kun skal medtages én gang per tidsinterval, således at statistikken kan være uafhængig af, hvor mange gange hver person får adgang i tidsintervallet. Man kan således få vist statistik over antal fremmødte personer på et hold, som kan være en stor hjælp i forbindelse med bemandingsplanlægning i et motionscenter og søgning af offentligt tilskud for foreninger med hold for ridning, gymnastik, badminton, spejder mv.

Personsammentælling
Personsammentælling viser, hvor mange passager hver enkelt person har haft i en valgbar tidsperiode, og kan fx bruges som værktøj til at afregne for antal passager, køb eller afhentninger. Personsammentælling kan anvendes ved parkeringsanlæg, motionscentre, golfklubber, kantiner mv.

I golfklubben kan golfspillere fx afhente golfbolde til driving range fra en bolddispenser og afregne samlet fx hver måned.

Beskrivelse

Adgangsstatistik gennemsøger loggen fra UniLock adgangskontrolprogrammet og laver en opsummering af antal passager i den valgte tidsperiode for de valgte k-punkter og personer.

Programmet opsummerer det faktuelle antal passager, og kan vise adgangsstatistikken på skærmen og udskrive den i form af tabeller og grafer.Nedenstående tabel viser antal passager for hver dag i den valgte tidsperiode fordelt på døgnets 24 timer.
Unilock adgangskontrol, Adgangsstatistik - Tabel over belastning, Unitek Tabel over belastning.


Unilock adgangskontrol, Adgangsstatistik - Søjlediagram over belastning per uge, Unitek Søjlediagram over belastning per uge.


Unilock adgangskontrol, Adgangsstatistik - Søjlediagram over gennemsnitsbelastning per ugedag., Unitek Søjlediagram over gennemsnitsbelastning per ugedag.Nedenstående kurve viser antallet af passager i den valgte periode fra uge 2 i 2007 til uge 6 i uge 2007 i en opløsning på en time.
Unilock adgangskontrol, Adgangsstatistik - Kurve over belastning per time, Unitek Kurve over belastning per time.
Bestilling
Unilock adgangskontrol, Adgangsstatistik, Unitek Adgangsstatistik
Program der opsummerer antal passager gennem de enkelte k-punkter over en valgbar tidsperiode, og opstiller herudfra en række tabeller og grafer.
PCS131

Download Filnavn Størrelse
Adgangsstatistik produktblad Adgangsstatistik.pdf 194 kB
Adgangsstatistik manual Manual-Adgangsstatistik.pdf 434 kB