Nyhedsarkiv

Nyt faneblad under k-punkter
2008-07-04
Efter ønske fra flere af vore kunder, kan man nu hurtigt se hvilke person-grupper, der anvender et aktuelt k-punkt.

Fanebladet
Det nye faneblad [Bruges af], indeholder en liste over person-grupper og tilknyttede tidstabeller, så man hurtigt kan overskue hvilke grupper, der har adgang i det aktuelle k-punkt. Ligeledes indeholder listen de personer, der anvender k-punktet udenom medlemskab af en gruppe.
Nyt faneblad under k-punkter, UniLock adgangskontrol, Unitek

CV5 konverter opdateret
2008-05-20
CV5 anvendes som interface mellem et multidrop RS485 kommunikationsnet og pc'ens RS232 port.

CV5 er et konkurrenceprodukt beregnet til systemer med kun ét k-punkt eller få k-punkter med korte kabeltræk.

Opdatering
CV5 er bl.a. opdateret med nyt design, stik til RS485 forbindelsen og to kontrollamper.

De to kontrollamper indikerer om der sendes eller modtages på RS485-nettet, hvorved installatøren/teknikeren visuelt kan verificere, at der er kommunikation.

Læs mere

CV5, Mini RS232 til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek

Hurtigt skift fra andre adgangskontrolsystemer
2008-03-28
Skal man skifte adgangskontrolsystem, er det nu blevet endnu hurtigere at skifte til UniLock.

Unitek modtager jævnligt forespørgsler på et værktøj til at importere databaser fra andre adgangskontrolsystemer til UniLock. Unitek har nu udviklet et program til at klare denne opgave.

Efterspørgslen på konvertering har været størst på Falck Securitas S8500 systemet, hvorfor S8500 er det første system, programmet understøtter. Andre systemer tilføjes efter ønske og behov.

Importere fremmede databaser, UniLock adgangskontrol, Unitek

Avanceret personsøgning
2007-12-11
Personsøgning kan nu præciseres ved at kombinere relevante stamdatafelter med individuelle søgetekster.

Med avanceret personsøgning kan man hurtig finde en person eller gruppe af personer med udvalgte fælles data.

I den avancerede personsøgning indtastes en søgetekst for hvert valgt stamdatafelt, der skal søges i. Efterfølgende vil søgeresultatet indeholde de personer, der matcher søgeteksterne i alle valgte stam-datafelter.
Avanceret personsøgning, UniLock adgangskontrol, Unitek

Unitek igen i år udnævnt som vækstvirksomhed
2007-11-06
For 13. år i træk har dagbladet Børsen gennemført en undersøgelse af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark. Børsen har opstillet en række regnskabsmæssige krav og kriterier, som har medført at man har fundet 5044 vækstvirksomheder i Danmark. Unitek A/S indtager på denne liste en flot placering i midten som nr. 2462.

Børsen gazelle - Unitek

Aktive hyperlinks i UniLock
2007-10-29
Send e-mail eller åbn individuelle link direkte fra UniLock Adgangseditor.

Aktive hyperlinks kan nu indtastes i notat-felter og personers stamdata-felter. Aktive hyperlinks kan fx være e-mailadresse, link til filer eller link til webside.

Altså - med et enkelt klik kan man sende en e-mail eller åbne websider, billeder, dokumenter, videoer mv.
Aktive hyperlinks i personers stamdata-felter, UniLock adgangskontrol, Unitek
Nyhedsbrev
2007-09-10
Uniteks email-nyhedsbrev holder dig orienteret om nye produkter og andre tiltag fra Unitek.

Læs mere / tilmeld
Tilmeld nyhedsbreve, UniLock adgangskontrol, Unitek

T540 - Planforsænket swipereader
2007-06-04
Robust planforsænket swipereader, som er meget hårdfør overfor vejr og vandaler.

Læseren består af en læseenhed, hvorpå der monteres en valgbar frontplade.

Læs mere
T540, Planforsænket swipereader, UniLock adgangskontrol, Unitek, Magnetkort

Oplåsning med sygesikringskort
2007-05-14
Oplåsning med sygesikringskort anvendes til genbrugspladser og containerpladser, hvor det ønskes at give adgang for borgere fra valgte kommuner, uden det er nødvendigt at tildele hver borger personlige adgangsrettigheder.

Læs mere
Oplåsning med sygesikringskort, UniLock adgangskontrol, Unitek, udvalgte kommuner

Lobby adgangskontrol
2007-05-11
Lobby adgangskontrol anvendes til bankens lobby eller parkeringsplads, hvor det ønskes at anvende kundens betalingskort som adgangsmedie, uden det er nødvendigt at tildele hver kunde personlige adgangsrettigheder.

Læs mere
Lobby adgangskontrol, UniLock adgangskontrol, Unitek, betalingskort

Adgangsstatistik
2007-04-26
Unilock Adgangsstatistik giver overblik over passager gennem døre, porte mv., og kan dermed danne grundlag for at sikre pålidelig afregning, planlægning af bemanding mv., da disse kan baseres på faktuelle passager og ikke på usikre og tilfældige observationer.

Læs mere
Adgangsstatistik, UniLock adgangskontrol, Unitek

PC-Styret visitationskontrol
2007-04-11
Visitationskontrol anvendes til at udtage en regulerbar procentdel af de passerende personer til nærmere kontrol.

Læs mere
Pc-styret visitationskontrol, UniLock adgangskontrol, Unitek

Oplås med din mobiltelefon
2006-11-22
Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette som nøgle. Ring blot op eller send en tom SMS og dit telefonnummer aflæses og anvendes som din nøgle.

Altså - din telefon er din nøgle.

Læs mere
T560, Telefonnummer læser, UniLock adgangskontrol, Unitek

ID-kort design og produktion
2006-11-17
En ny funktion i UniLock programmet giver mulighed for at designe og printe personlige ID-kort, således at ID-kortproduktion bliver fuld integreret i adgangskontrollen.

Læs mere
ID-kort design og produktion, UniLock adgangskontrol, Unitek

T394 - Planforsænket berøringsfri læser
2006-11-15
Unitek har udviklet en planforsænket berøringsfri læser med tastatur. Læseren er udviklet til og opsat på de fredede bygninger på Slotsholmen hos:

Finansministeriet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Justitsministeriet
Kirkeministeriet
Transport- og Energiministeriet
Undervisningsministeriet
Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere
T394, Planforsænket berøringsfri læser med tastatur, UniLock adgangskontrol, Unitek, RFID

Unitek igen i år udnævnt som vækstvirksomhed
2006-09-29
For 12. år i træk har dagbladet Børsen gennemført en undersøgelse af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark. Børsen har opstillet en række regnskabsmæssige krav og kriterier, som har medført at man har fundet 3967 vækstvirksomheder i Danmark. Unitek A/S indtager på denne liste en flot placering i midten som nr. 2073.

Børsen gazelle - Unitek

CV72 til indbygning
2006-09-28
CV72 er en COM Server, der muliggør langdistance kommunikation over eksisterende netværk til fx eksterne afdelinger. Teknisk set fungerer CV72 som konverter mellem RS485 og et 10 Mbps Ethernet.

I UniLock adgangskontrolsystemet benyttes CV72 til at skabe TCP/IP forbindelse mellem pc-program og låsecomputere. I mange situationer kan forbindelser via telefonmodem erstattes af CV72.

CV72 open frame er funktions-mæssigt som CV72, men leveres som rå printplade. CV72 Open frame er beregnet til indbygning i låse-computerens montagekasse og strømforsynes direkte fra låsecomputeren.
Læs mere
CV72, Ethernet til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek

Nummerpladegenkendelse
2006-09-13
Nummerpladegenkendelse anvendes i kontrol-punkter, hvor der ønskes en let og hurtig registrering af køretøjer på basis af deres registreringsnummer. Denne registrering kan så danne basis for adgangskontrol, rutekontrol, visitation, parkeringsanlæg mv.

I Unilock programmet oprettes køretøjet på samme simple måde som en almindelig person. Ved blot at indtaste køretøjets registreringsnummer og adgangsrettighederne, gives der automatisk adgang, når kameraet registrerer køretøjet.
Læs mere
Nummerplade læser, UniLock adgangskontrol, Unitek

Styring af tyverialarm og døre fra Web-browser
2006-01-30
En ny funktion i UniLock programmet giver mulighed for at overvåge og fjernkontrollere systemets tyverialarmer og døre fra en Web-browser. Aktuel status for døre, DAS og tyverialarmer vises og op-dateres løbende.

Polleren har en indbygget Web-server
Polleren har indbygget en web server, der muliggør fjernkontrol med en almindelig web-browser af en række funktioner i Polleren. Det er muligt at kræve forskellige login, afhængig af om der logges på fra det interne pc-net eller der logges på fra internettet.

Tyverialarm og DAS
Det er muligt for operatøren at til- og frakoble tyverialarmen i de enkelte alarmområder. Det er endvidere muligt at lave tidsforskudt tilkobling af tyverialarmen, altså tilkobling på et af operatøren indtastet klokkeslæt.

Tomt område tilkobler tyverialarmen
Er DAS’en tilknyttet et område i Områdevisningen, vises antal personer, der er i området. Det er muligt at få tyverialarmen til at tilkoble, når sidste person forlader området (tilgængelig marts 2006).

Døre
Operatøren har mulighed for at oplåse døre. Er tyverialarmen tilkoblet i det område, døren giver adgang til, vil tyverialarmen automatisk blive frakoblet i det pågældende område.
Læs mere
Web kontrol, UniLock adgangskontrol, Unitek

T393-Mifare - Berøringsfri Mifare læser med tastatur og display
2006-01-30
Berøringsfri OEM Mifare læser med baggrundsbelysning både i tastatur og display.
Læseren kan typisk læse et Mifare ISO-kort på 8 cm afstand.
Læs mere
T393 Mifare, Berøringsfri læser med tastatur og display, UniLock adgangskontrol, Unitek, RFID

CV61-GSM - Mobiltelefonmodem
2006-01-26
Mobiltelefonmodem til brug i lokaliteter. Modemet har både RS232 og RS485 tilslutning. Modemet er beregnet til indbygning i låsecomputerens montagekasse og forsynes med 5 volt direkte fra låsecomputeren.
Læs mere
CV61-GSM, Mobiltelefonmodem, UniLock adgangskontrol, Unitek

Styring af tyverialarm og døre fra pc
2005-11-15
En ny funktion i UniLock programmet giver nu mulighed for at overvåge og fjernkontrollere systemets tyverialarmer og døre fra pc’en. Aktuel status for døre, DAS og tyverialarmer vises og opdateres løbende.

Tyverialarm og DAS
Det er muligt for operatøren at til- og frakoble tyverialarmen i udvalgte områder. Det er endvidere muligt at lave tidsforskudt tilkobling af tyverialarmen, altså tilkobling på et af operatøren indtastet klokkeslæt.

Tomt område tilkobler tyverialarmen
Er alarmområdet tilknyttet et område i områdevisningen, vises antal personer der er i området. Det er muligt at få tyverialarmen til at tilkoble, når den sidste person forlader området (tilgængelig primo 2006).

Døre
Operatøren har mulighed for at oplåse døre. Er tyverialarmen tilkoblet i det område, døren giver adgang til, vil tyverialarmen automatisk blive frakoblet i det pågældende område.

Web-kontrol
Ovenstående funktioner er også tilgængelige gennem Pollerens indbyggede Web-server. Dette giver mulighed for, at systemets døre og tyverialarmer kan fjernbetjenes via en Web-browser på alle pc’er, der er på nettet (tilgængelig fra januar 2006).
Læs mere
Styring af tyverialarm og døre fra PC, UniLock adgangskontrol, Unitek

Børsen udnævner Unitek A/S som vækstvirksomhed
2005-11-03
For 11. år i træk har dagbladet børsen gennemført en undersøgelse af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark. Udgangspunktet for undersøgelsen er analysefirmaet Dun & Bradstreet's database med over ca. 500.000 momsregistrerede virksomheder i Danmark. Børsen har derudover opstillet en række regnskabsmæssige krav og kriterier, som har medført at man har fundet 3991 vækstvirksomheder. Unitek A/S indtager på denne liste en flot placering i den øverste halvdel som nr 1682

Børsen gazelle - Unitek

Prisliste med produktbilleder
2005-06-21
Der er udgivet en ny prisliste, hvor der er billeder af næsten alle produkter. Priserne er stadig de samme. Prislisten findes både i en PDF udgave og i en Excel udgave.

Kontakt os for at få prislisten tilsendt i det ønskede format.

Prisliste med billeder, UniLock adgangskontrol, Unitek

Områdevisning til UniLock
2005-04-26
Nyt programmodul til UniLock

Program der viser, hvilke personer der er i hvilke områder. Operatøren kan vælge at se netop de områder, der er interessante.
Læs mere

Områdevisning, UniLock adgangskontrol, Unitek

K17-T244 - Magnetkortlæser med USB interface
2005-04-17
Læseren bruges ved oprettelse af magnetkort i UniLock programmet. Monteres i pc'ens USB stik.
Læs mere
K17-T244, Magnetkortlæser med USB interface, UniLock adgangskontrol, Unitek

Unilock Webserver
2004-10-10
Polleren i UniLock programmet har nu fået indbygget en Web-server. Det giver mulighed for, at se status på alle K-punkter samt oplåse døre fra hvilken som helst pc ved hjælp af en almindelig browser.
Læs mere
Webserver, UniLock adgangskontrol, Unitek

T370 Mifare læser med tastatur
2004-09-21
Den berøringsfri læser T370 fås nu også i en version, der er i stand til at læse Mifare kort.

Mifare er en åben Philips standard beregnet for betalingskort. Det er muligt at læse kortes unikke serienummer samt skrive og læse data placeret i forskellige sektorer, som alle kan være individuelt krypteret.

Unitek anbefaler at benytte denne læser hvor det ønskes, at anvende samme kort til såvel adgangskontrol som til betalingskort til fx kantine.
Læs mere

T370, Mifare læser med tastatur, UniLock adgangskontrol, Unitek, RFID


Undtagelser
2004-08-18
Nu er det muligt at lave undtagelser til tidstabeller og sikkerhedsniveau-tidstabeller. Normalt gentager en tidstabel og sikkerhedsniveau-tidstabel sig selv uge efter uge, men i visse situationer kan det være ønskeligt at bryde denne monotoni. En undtagelse består af en tidsperiode, hvor der anvendes en anden valgbar funktion end den, der er angivet i tidstabellen. Undtagelser er et kraftigt supplement til specialdagskalenderen. Modsat specialdagskalenderen der virker på hele systemet, virker undtagelser på de enkelte tidstabeller og sikkerhedsniveau-tidstabeller. Læs mere
Undtagelser, UniLock adgangskontrol, Unitek

Fuld integration mellem adgangskontrol og tyverialarm
2004-08-18
Låsecomputerens Decentrale Alarm Styring (DAS) er udvidet med mange nye funktioner, således at der nu er fuld integration mellem adgangskontrol og alle typer af tyverialarmer.
Som følge af denne integration er der nu fuld ”korrespondance” mellem tyverialarmen og låsecomputerens DAS funktion. Dette medfører blandt andet, at både tyverialarmen og DAS-funktionen kan til- og frakobles fra såvel adgangskontrollen som fra tyverialarmens betjeningspanel.
Læs mere
DAS (Decentral Alarm Styring), UniLock adgangskontrol, Unitek

Søgning på sjældent brugte nøgler
2003-12-12
Under logsøgning er der kommet en ny funktion der giver mulighed for at søge på sjældne brugte nøgler. Dette giver mulighed for, at finde nøgler der ikke har været benyttet i længere tid og dermed finde nøgler der måske burde være slettet.
Søgning på sjældent brugte nøgler, UniLock adgangskontrol, Unitek

T370 HID læser med tastatur
2003-08-26
Den berøringsfri læser T370 fås nu også i en version, der er i stand til at læse HID kort.

HID-kort er en lukket standard fra HID Corporation.

Unitek anbefaler ikke umiddelbart at benytte HID-kort, da HID benytter sin egen standard og man derved bliver afhængig af en bestemt kortleverandør. Derfor bør denne læser kun benyttes i situationer, hvor man i forvejen er bundet op på HID-kort.
Læs mere
T370, HID læser med tastatur, UniLock adgangskontrol, Unitek, RFID

65.000 nøgler i hvert k-punkt
2003-08-13
Montering af dette RAM-modul i låsecomputerens eksisterende RAM-sokkel giver mulighed for, at øge antallet af nøgler med PIN-kode i hvert k-punkt fra 2500 til 65.000.


RAM-modul, UniLock adgangskontrol, Unitek

CV61 - Telefonmodem
2003-05-06
Industri-telefonmodem til brug i lokaliteter. Modemet har både RS232 og RS485 tilslutning. Modemet er beregnet til indbygning i låsecomputerens montagekasse og forsynes med 5 volt direkte fra låsecomputeren.
Læs mere
CV61, Telefonmoden, UniLock adgangskontrol, Unitek

K17 - Berøringsfri læser med USB interface
2003-04-04
Læseren bruges ved oprettelse af berøringsfri nøgler i UniLock programmet. Monteres i pc'ens USB stik.
Læs mere
K17, Berøringsfri læser med USB interface, UniLock adgangskontrol, Unitek, RFID