Nyheder

Oplås med nummerplade
2019-05-14
Nummerplader kan nu bruges til at oplåse porte, bomme, pullerter mv. via et Hikvision ANPR kamera.

Aflæsning af nummerplade anvendes hvor der ønskes registrering af køretøjer. Denne registrering kan så danne basis for adgangskontrol, rutekontrol, visitation, parkeringsanlæg mv.

Altså - din nummerplade er din nøgle.

Læs mere om interface til nummerpladelæser

Videoovervågning
Hikvision ANPR netværkskameraet kan også bruges til videoovervågning i UniLock pc-programmet.

Læs mere om videoovervågning i UniLock
Interface til nummerpladelæser, Hikvision DS-2CD4A26FWD, UniLock adgangskontrol, Unitek

Oplås med telefonen (Google Pay, Apple Pay og My Wallet)
2019-04-10
Telefoner med Google Pay, Apple Pay og My Wallet kan nu bruges til at oplåse døre.

Når man kan betale i butikker med Google Pay, Apple Pay og My Wallet med sin NFC-telefon, så kan telefonen, ligesom et almindeligt betalingskort, også bruges som nøgle.

Altså - din telefon er din nøgle.

Se video om berøringsfri nøgler

Berøringsfri læser
Læseren T370-S1 anvendes til at læse nøgler fra 13.56 MHz baserede læseteknologier, såsom Mifare, kontaktløse betalingskort (MasterCard, Visa, Dankort mv.), NFC baserede betalingsapps (Google Pay, Apple Pay, My Wallet mv), NFC mv.

Læs mere om T370-S1
Betalingsapps oplåser døre - Google Pay - Apple Pay - My Wallet, UniLock adgangskontrol, Unitek Mifare læser T370-S1, UniLock adgangskontrol, Unitek

Periodevise skiftende adgangsrettigheder
2019-03-20
Personers skiftende adgangsrettigheder er nu blevet endnu lettere at administrere i UniLock.

Styring af rettigheder er nu udvidet med individuelle gyldighedsperioder og delt undtagelse per persongruppe.

Periodevise adgangsrettigheder
Personers adgangsrettigheder via medlemskab af grupper kan være gyldig altid eller som noget nyt tildeles periodevis med op til 50 gyldighedsperioder eller delt undtagelse for hvert gruppemedlemskab for hver person.

Periodevis medlemskab gør det muligt at forprogrammere adgangsrettigheder for personer i rotation, turnus eller som på anden vis har skiftende fremmøde i forskellige områder, som fx elever, vikarer, løsarbejdere, freelancere, konsulenter mv.

Læs mere om gyldighedsperioder

Læs mere om delte undtagelser
Personers gyldighedsperioder for persongruppe, UniLock adgangskontrol, Unitek

Flere nøgler per person
2019-02-05
Hver person i UniLock kan nu have op til fire nøgler.

Hver nøgle kan aktiveres separat, hvilket giver mulighed for både at have flere nøgler aktive på samme tid og have inaktive reservenøgler/backupnøgler.

Nøgletyper
Som nøgle kan anvendes mange forskellige teknologier, som fx:
 • Mifare (DESFire, Classic, Ultralight mv.).
 • Kontaktløse betalingskort (MasterCard, Visa mv.).
 • Google Pay, Apple Pay, My Wallet.
 • EM Marin.
 • Håndsender.
 • Telefonnummer.
 • DSRC (BroBizz, ØresundsBizz mv.).
 • Magnetkort.

  Læs mere om forskellige nøgletyper

  Indlæsning af nøgler
  I Adgangseditor kan nøgler indlæses med bordlæser eller med døres læsere.

  Nøgler kan også importeres fra Active Directory, ID-kortfabrik, lønprogram, bookingsystem, medarbejder-/medlemssystem mv.

  Læs mere om import
  Person med flere nøgler, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Operatørgrupper
  2019-01-09
  Operatørmodulet i UniLock er udvidet med operatørgrupper, som nu anvendes til at styre operatørrettigheder i programmet.

  Operatørgrupper
  Med operatørgrupper er det lettere at oprette og vedligeholde rettigheder for operatører, som skal have samme administrative muligheder, end at oprette og vedligholde rettigheder for hver enkelt operatør.

  Operatørrettigheder
  Operatørens rettigheder tildeles ved medlemskab af en operatørgruppe.

  Operatørrettigheder kan begrænses til vinduer, faneblade og i visse tilfælde til enkelte indtastningsfelter.

  Læs mere om operatører og operatørgrupper
  Operatørgrupper, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Personsluse med adgangskontrol (Interlock)
  2018-10-30
  Nyt UniLock interfaceprint giver slusefunktion (Interlock).

  Interlock
  I en sluse med adgangskontrol kan en simpel toledet interlockbus mellem dørene sikre, at personer kun kan passere én af flere døre ad gangen.

  Personsluse
  Personslusens fysiske udformning kan sikre, at kun én person ad gangen kan passere slusen, således at andre personer ikke kan snige sig med ind (piggybacking/tailgating).

  Overstyring
  Interlockdøre kan overstyres i en periode, således at det fx er muligt at flytte store genstande gennem slusen, holde åbent hus mv.

  Læs mere om personsluse med adgangskontrol
  Interlock døre i sluse, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Integration med Active Directory
  2018-08-28
  Nyt importmodul i UniLock giver integration med Active Directory.

  Importmodulet giver mulighed for at anvende Active Directory til at administrere personer og deres adgangsrettigheder i UniLock.

  Importen kan indeholde følgende for personer:
 • Opret / slet / deaktiver personer.
 • Stamdata.
 • Nøgle og PIN-kode.
 • Adgangsrettigheder i døre.
 • Gyldighed / udløbsdato.

  Active Directory og adgangskontrol
  Active Directory anvendes bl.a. til at styre personers adgang til virksomhedens IT-systemer, hvor det nu også kan kombineres med styring af personers fysiske adgangsrettigheder til virksomhedens lokationer, bygninger, kontorer, lokaler mv.

  Læs mere om integrationen med Active Directory
  Integration mellem UniLock og Active Directory, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Conventus bookinger i UniLock
  2018-08-21
  UniLock's importmodul til Conventus er nu udvidet med import af bookinger, således at både bookinger og medlemmer i Conventus hentes real time af UniLock.

  Altså - kun få minutter fra online booking, tilmelding mv. til adgang er mulig.

  Bookinger
  Bookinger i Conventus kan resultere i:
 • Adgang for dem der har booket.
 • Døre oplåses/låses, tyverialarm frakobles/tilkobles, lys tændes/slukkes, ventilation tændes/slukkes mv.
 • Adgang nægtes for udvalgte gruppers medlemmer.

  Når bookingperioden udløber eller bookingen aflyses vender alt automatisk tilbage til almindelig drift.

  Foreningsadministration og adgangskontrol
  Conventus er et administrativt værktøj for foreninger, kommuner, haller, fitnesscentre mv. Conventus og Unitek har siden 2010 samarbejdet om at tilbyde kombineret foreningsadministration og adgangskontrol.

  Læs mere om integrationen med Conventus
  Integration mellem UniLock og Conventus foreningsadministration, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Områdevisning
  2018-05-08
  Nu har UniLock 2.0 Områdevisning, som giver overblik over personers placering, og som kan automatisere styring af tyverialarmen.

  Registrering
  Hver gang en person anvender en læser, bliver det automatisk registreret hvor personen er.

  Med registreringerne kan receptionisten, værkførere, sikkerhedsansvarlige mv. hele tiden se, hvem der er mødt, og i hvilke områder de forskellige personer befinder sig.

  Visning af personer i områder
  Områdevisning indeholder tre forskellige visninger, som henholdsvis giver:
 • Overblik over alle områder.
 • Overblik over alle personers seneste placeringer.
 • Overblik over alle personer i de enkelte områder.

  Alle visninger og områder kan overvåges i separate vinduer på samme tid.

  Maksimal opholdstid i område
  For hvert enkelt område kan der angives en maksimal opholdstid, således at hvis en person ikke har registreret sig i denne tid, vil personen automatisk blive flyttet ud af området.

  Tyverialarmstyring
  Områder kan styre tyverialarmer, således at tyverialarmen automatisk tilkobles når sidste person forlader et område.

  Læs mere om Områdevisning
  Områdevisning, evakueringsliste, anti-passback, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Integration med WinKAS webbaseret administration
  2018-03-07
  Nyt importmodul i UniLock giver online integration med WinKAS, således at booking af arrangementer i WinKAS automatisk importeres af UniLock.

  WinKAS - Webbaseret administration
  WinKAS anvendes af mange kommuner, hvor organisationer, foreninger mv. i kommunen kan tilbyde online selvbetjent lokale- og aktivitetsbookinger og betaling i både skoler, haller, administrative bygninger, rekreative områder mv.

  Bookinger og adgangskontrol
  Med denne integration kan bookinger i WinKAS kombineres med UniLock adgangskontrol.

  En booking i WinKAS kan automatisk medføre, at UniLock fx oplåser døre, giver adgang for personer, frakobler tyverialarm, tænder lys, tænder ventilation mv. Når bookingtiden udløber, vender alt automatisk tilbage til normal drift.

  Book blot i WinKAS og UniLock sørger for, at adgangsveje og lokaler er klar til deltagerne.

  Læs mere om integrationen med WinKAS
  Integration mellem UniLock adgangskontrol og WinKAS Webbaseret administration, Unitek

  Opmærksomhedssignal med læserens lydgiver
  2018-02-21
  T370-S1 læseres lydgiver kan nu signalere, at døren skal lukkes.

  Efter ønske fra flere kunder er softwaren i Unitek T370-S1 Mifare læsere nu opdateret, således at læserens lydgiver afgiver opmærksomhedssignal for at døren skal lukkes.

  Er der monteret karmkontakt på døren, giver det mulighed for at overvåge, om døren lukkes igen efter en bevilget adgang, eller om døren tvangsåbnes.

  Lukkes døren ikke efter en bevilget adgang eller tvangsåbnes døren, aktiveres læserens lydgiver i op til et minut.

  Læs mere om berøringsfrie læsere
  Lydgiver i T370-S1 forvarsler ved dør åben, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Registrering af tid og beregning af løn mv.
  2018-01-11
  Tidsregistreringssystemet fra Lessor A/S kan nu automatisk behandle registreringer og logninger fra UniLock.

  Ansattes registreringer i UniLock læsere eksporteres automatisk i realtime til Lessor systemet, som nu kan anvende disse registreringer til tidsregistrering, jobregistrering, materialeregistrering, fremmødekontrol, sygefraværsadministration, kantinekøb mv.

  Personer kan blot registrere sig i en tilfældig UniLock læser og Lessor kan nu automatisk beregne tid, løn mv.

  Læs mere om integrationen med Lessor

  Læs mere om andre eksportmuligheder i UniLock
  Integration mellem UniLock og tidsregistrering fra Lessor, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Supersygehus vokser og UniLock vokser med!
  2017-11-14
  UniLock adgangskontrol sikrer Supersygehuset i Aarhus, som pt. er vokset til en ADK installation på 2.500 døre.

  Ægte online
  Hver dør er ægte online, hvor hurtig opdatering af hver dør sikres ved at have sygehusets 2.500 låsecomputere fordelt på mere end 75 kontinuerligt pollede IP lokaliteter.

  Operatørerne oplever UniLock pc-programmet responsivt og online, også når fx 10 samtidige klienter administrerer sygehusets 2.500 døre og mere end 12.000 personer.

  Supersygehuset AUH
  Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, bygges sammen med det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby, til et samlet nyt hospitalskompleks.

  Det Nye Universitetshospital bliver således på størrelse med en dansk provinsby, som for eksempel Ribe eller Skagen.

  Følg byggeriet på deres hjemmeside

  Se flere UniLock referencer

  Illustration over AUH - Det Nye Universitetshospital i Aarhus, UniLock adgangskontrol, Unitek Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S

  Udskriv logninger til CSV-fil
  2017-10-24
  Den stærke udskrivningsfunktionalitet i UniLock er nu udvidet, så det også er muligt at udskrive resultat fra logsøgning til CSV-fil (kommasepareret).

  Med en CSV-fil kan fx Excel regneark bruges til at lave hændelsesstatistik, fremmødestatistik, beregninger for tilstedeværelsestid mv. på nøjagtig den måde, der ønskes af de forskellige modtagere, som afdelingsledere, personaleansvarlige mv.

  Logsøgning
  Logsøgning viser i kronologisk rækkefølge hvad der er sket i adgangskontrolsystemet. Alle hændelser i fx k-punkterne registreres med tid, hændelse, k-punkt, person mv.

  Eksempel
  Det er fx muligt at undersøge, hvor tit og hvornår en bestemt person har besøgt et bestemt lokale i en valgt periode.

  Resultat af logsøgning - Udskriv til CSV fil, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Integration med Conventus foreningsadministration
  2017-10-03
  Nyt importmodul i UniLock giver real time integration med Conventus, således at medlemmer der online oprettes i Conventus efter få minutter har adgang i de relevante døre.

  UniLock henter automatisk via internettet nye og ændrede medlemskaber i Conventus og konverterer disse medlemskaber til adgangsrettigheder i døre i de relevante tidsperioder.

  Altså - kun få minutter fra online tilmelding til adgang.

  Foreningsadministration og adgangskontrol
  Conventus er et administrativt værktøj for foreninger, kommuner, haller, fitnesscentre mv. Conventus og Unitek har siden 2010 samarbejdet om at tilbyde kombineret foreningsadministration og adgangskontrol.

  Tilgængelig nu
  Den nye integration med Conventus Cloud og opdateringshastigheden på få minutter er tilgængelig i seneste revision af UniLock pc-program, og kan anvendes af både eksisterende og nye kunder med Conventus.

  Læs mere om integrationen med Conventus
  Integration mellem UniLock og Conventus foreningsadministration, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Integration med NOX alarmsystem
  2017-08-29
  Med integration til NOX alarmsystem kan UniLock administrere brugeres rettigheder i alarmsystemet fra NOX Systems.

  Letter operatørers dagligdag
  Operatører kan blot redigere personer i UniLock som normalt, da UniLock automatisk eksporterer brugere og deres rettigheder til NOX alarmsystemet.

  Letter brugeres dagligdag
  Integrationen sikrer at personer kan få adgang til at betjene NOX alarmens betjeningspanel med samme nøgle/kode, som anvendes i adgangskontrollen.

  Styring af tyverialarmer
  UniLock DAS (Decentral Alarm Styring) indeholder forskellige funktioner til automatisk og manuel tilkobling og frakobling af tyverialarmer, samt tidsforskudt tilkobling af tyverialarmer.

  Læs mere om integrationen med NOX

  Læs mere om UniLock DAS (Decentral Alarm Styring)
  Integration mellem UniLock og NOX alarmsystem, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Nyt alarmvindue med grupperede og stackede alarmer
  2017-05-31
  Det nye todelte alarmvindue giver et overskueligt og detaljeret overblik over skærmalarmer, som endnu ikke er afstillet.

  Nu kan operatører således let og hurtigt fokusere på relevante alarmer og afstille behandlede alarmer.

  Alarmtyper
  I det øverste alarmvindue vises alle alarmer grupperet i alarmtyper. Dette vindue giver et overordnet overblik over alarmtyper med aktive og auto-clearede alarmer.

  Alarmkilder
  I det nederste alarmvindue vises alle alarmer af samme type fordelt på alarmkilder. Hver alarmkildes alarm-stack kan åbnes og gennemses.

  Skærmalarm
  En række forskellige hændelser kan individuelt for hvert k-punkt opsættes til at give en skærmalarm. Derudover vil en række andre hændelser altid give en skærmalarm.

  Læs mere om Alarmoversigt
  Alarmoversigt, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Låsecomputer med Ethernet
  2017-02-22
  Låsecomputeren fås nu i en variant med Ethernet-forbindelse, som anvender IP-kommunikation og forsynes via PoE.

  Kompatibel
  Funktionsmæssigt er LS10-IP fuldt ud kompatibel med den eksisterende låsecomputer, og et system kan derfor bestå af begge varianter af låsecomputeren.

  Begge varianter har samme pris, fysiske dimensioner, og er lige simple at sætte i drift.

  Ingen IP-opsætning
  Låsecomputeren identificeres alene på baggrund af dens ID-nummer og kræver derfor ingen IP-opsætning.

  Forsyning ud
  LS10-IP kan levere op til 15W til eksternt forbrug, som kan bruges til at forsyne både lås, læsere og andet eksternt udstyr samt oplade det tilsluttede backupbatteri.

  Alle låsecomputerens forbindelser er galvanisk adskilt fra Ethernet forbindelsen, så der ikke opstår problemer med fejlstrømme.

  Gateway funktionalitet
  Udover at fungere som et k-punkt kan den nye LS10-IP også fungere som gateway for pc-programmet til begge varianter af låsecomputeren (CV72 funktionalitet).

  LS10-IP har egen hjemmeside, som indeholder værktøjer til hjælp ved installation og driftsovervågning.

  Efter at have kørt beta-test i Unitek og hos udvalgte kunder i næsten 6 måneder, er vi nu klar til at teste hos endnu flere.

  Læs mere om LS10-IP

  Se eksempler på forbindelse
  Låsecomputer med Ehternet, type LS10-IP, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Opdatering af K17 bordlæser til Mifare
  2017-01-17
  Elektronikken i vores K17 bordlæser er blevet totalt redesignet for at tilpasse læseren til tidens øgede sikkerhedskrav.

  Læseren er fremtidssikker og vil kunne opfylde alle de sikkerhedskrav, som nok vil komme de næste mange år.

  Ny funktionalitet
 • Den nye standard hvor Mifare-kortets unikke serienummer kan være op til 10 byte understøttes.
 • Læseren understøtter 3DES og AES kryptering der anvendes af de nyeste højsikre Mifare varianter.
 • De nye kontaktløse betalingskort (MasterCard, VISA mv.) kan læses, og kan derfor bruges som nøgle.
 • Forberedt for NFC - brug din mobiltelefon som nøgle.
 • Forberedt for programmering af SAM (Secure Access Module) til montering i højsikkerhedslæsere.
 • Forberedt for specialprogrammering af nøgler også via SAM (Secure Access Module).
 • Firmwareopdatering via USB.

  Vær opmærksom på, at ikke alle ovennævnte nyheder implementeres i standardversionen. Læseren i standard-versionen med typenummeret K17-S1 kan leveres til test nu.

  Læs mere om K17-S1
  K17 - Bordlæser til berøringsfri nøgler - ny version, UniLock adgangskontrol, Unitek
   
    Mifare - DESFire EV1 - NFC - SAM, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Udskriv personer til CSV-fil
  2016-12-20
  Den stærke udskrivningsfunktionalitet i UniLock er nu udvidet, så det også er muligt at udskrive personer til CSV-fil (kommasepareret).

  Med en CSV-fil kan fx Excel regneark bruges til at opstille personer og deres stamdata på nøjagtig den måde, der ønskes af de forskellige modtagere, som fx afdelingsledere, personaleansvarlige, områdeansvarlige mv.

  Udskrivning af personer
  Når personer i UniLock skal udskrives, er det muligt både at vælge hvilke personer og hvilke persondata udskriften skal indeholde.

  Personer - Udskriv til CSV fil, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Statistik over antal fremmødte personer
  2016-10-27
  UniLock adgangsstatistik er nu udvidet, så det også kan vise statistik over antal fremmødte personer per tidsinterval.

  Foreninger, genbrugspladser, motionscentre mv. kan med UniLock adgangsstatistik nu også få vist statistik over antal fremmødte personer fx på et hold, som kan være en stor hjælp i forbindelse med bemandingsplanlægning, søgning af offentligt tilskud mv.

  Adgangsstatistik
  Adgangsstatistik giver overblik over passager med statistik om belastning og personsammentælling over en valgbar tidsperiode.

  Læs mere om Adgangsstatistik
  Adgangsstatistik med belastningsstatisk, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Lokalebooking i Outlook-kalender
  2016-09-20
  UniLock kan nu importere lokalebookinger fra Outlook-kalender således, at UniLock automatisk kan klargøre lokaler til at modtage gæster.

  En lokalebooking i Outlook kan automatisk medføre, at UniLock fx oplåser døre, frakobler tyverialarm, tænder lys, tænder ventilation mv. Når bookingtiden udløber, vender alt automatisk tilbage til almindelig drift.

  Book blot lokalet i Outlook-kalenderen og UniLock sørger for, at adgangsveje og lokalet er klar til mødedeltagerne.

  Delte undtagelser
  Outlooks lokalebookinger anvender UniLocks delte undtagelser. Derfor kan "lokalebooking" i Outlook også bruges til at styre ferieperioder, åbent hus, fester, arrangementer, udlån, adgang for pinkode/kort til fx udvalgte personer, gæster mv.

  Læs mere om lokalebooking i Outlook
  Lokalebooking i Outlook kalender, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Hurtigere oprydning i person-databasen
  2016-06-16
  Det er nu blevet endnu hurtigere at slette de personer, som ikke længere er relevante at have i databasen.

  UniLocks stærke funktion til at søge efter sjældent brugte nøgler, ikke aktive nøgler og spærrede nøgler, er nu blevet endnu mere kraftfuld.

  Nu kan man direkte på resultatlisten, vælge de personer der ønskes slettet.

  Denne funktionalitet gør oprydning i persondatabasen til en hurtig og overskuelig opgave.

  Læs mere om Logsøgning
  Hurtigere oprydning i personer, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Ethernet til GSM modem
  2016-04-05
  CV17 er et højsikkert Ethernet til GSM modem, som giver mulighed for at kommunikere via mobiltelefonnettet med eksterne lokaliteter, hvor der ikke er internetforbindelse.

  Er en virksomhed spredt over et større geografisk område, kan adgangskontrolsystemet opdeles i lokaliteter.

  Modem løsningen kan bruges til at etablere forbindelse til lokaliteter uden internet, som for eksempel til hegnsporte, lagerhaller, pumpebrønde, affalds-øer i boligforeninger, byggepladser, containere, naturskoler, spejderhytter mv.

  Modemmet kan forsynes via Power over Ethernet (PoE), fra en låsecomputer eller med en almindelig netadapter.

  Læs mere om CV17
  CV17 - Ethernet til GSM modem, UniLock adgangskontrol, Unitek
    CV17 - Systemoversigt med lokaliteter, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Opdatering af T370 Mifare læser
  2016-03-17
  Elektronikken i vores T370 Mifare læser er blevet totalt redesignet for at forbedre rækkevidden og tilpasse læseren til tidens øgede sikkerhedskrav. Ligeledes er læseren produktionsoptimeret således, at det på sigt vil være muligt at reducere prisen.

  Læseren er fremtidssikker og vil kunne opfylde alle de sikkerhedskrav, som nok vil komme de næste mange år.

  Ny funktionalitet
 • Længere læseafstand er opnået ved at forbedre antennedesignet.
 • Når læseren monteres på metal, spores næsten ingen reduktion i læseafstanden.
 • Den nye standard hvor Mifare-kortets unikke serienummer kan være op til 10 byte understøttes.
 • Læseren understøtter 3DES og AES kryptering der anvendes af de nyeste højsikre Mifare varianter.
 • De nye kontaktløse betalingskort (MasterCard, VISA mv.) kan læses, og kan derfor bruges som nøgle.
 • Forberedt for NFC - brug din mobiltelefon som nøgle.
 • Læseren kan leveres som dual læser, så den også kan læse 125 kHz nøgler (EM Marin mv.).
 • Læseren har indbygget tre accelerometre, så vektoren for jordens tyngdefelt gennem læseren kan beregnes. Ændres denne vektor med få grader, er der nogen der "piller" ved læseren, og en tamper alarm kan afgives.
 • Stik til SAM (Secure Access Module). I højsikkerheds-systemer lagres krypteringsnøgler og selve dekrypteringen sker i SAM-modulet. Krypteringsnøgler kan ikke udlæses af SAM-modulet, derfor kan fx tredje part roligt udlevere sine hemmelige krypteringsnøgler i et SAM-modul.
 • Mulighed for krypteret RS485 kommunikation.

  Vær opmærksom på, at ikke alle ovennævnte nyheder implementeres i standardversionen. Læseren i standard-versionen med typenummeret T370-S1 kan leveres til test nu.

  T370 - Berøringsfri læser med tastatur - ny version, UniLock adgangskontrol, Unitek
   
    Mifare - DESFire EV1 - NFC - SAM, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Flere tidsperioder i undtagelser
  2016-02-25
  Det er nu muligt at indtaste flere tidsperioder i hver undtagelse og delt undtagelsesperiode, hvilket letter gentagne anvendelser af samme undtagelsesfunktion.

  Undtagelse
  Normalt gentager en tidstabel og sikkerhedsniveau-tidstabel sig selv uge efter uge, men i visse situationer kan det være ønskeligt at bryde denne monotoni.

  En undtagelse består af en tidsperiode, hvor der anvendes en anden valgbar funktion end den, der er angivet i tidstabellen/sikkerhedsniveau-tidstabellen.

  Delt undtagelsesperiode
  En delt undtagelsesperiode giver mulighed for, at undtagelser for forskellige tidstabeller og sikkerhedsniveau-tidstabeller benytter samme tidsperiode, som så kun skal ændres et sted.

  En delt undtagelse kunne være "Ferie lukning", "Åbent hus" eller "Fest", altså en periode hvor mange tidstabeller og sikkerhedsniveau-tidstabeller ønskes påvirket af den samme handling.

  Undtagelser med flere tidsperioder, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Windows 10 og nyeste SQL Servere
  2016-01-08
  UniLock 2.0 understøtter nu Windows 10 og alle Microsoft SQL Server versioner.

  Windows 10
  Efter den længe ventede opdatering af Windows 10 (kaldet Threshold 2), hvor Microsoft har fejlrettet søgerutiner for SQL Server, så kører installationen af UniLock igen helt automatisk uden efterfølgende tilretning.

  SQL Servere
  UniLock understøtter nu alle Microsoft SQL server versioner. SQL Server 2014 Express installeres nu som standard i UniLock, hvor SQL installationen stadig blot udføres med to museklik.

  Opdatering
  Der kan frit opdateres til den seneste programrevision, så længe opdateringsaftalen er erhvervet. Opdateringsaftalen er kundens garanti for, at UniLock programmet videreudvikles med nye funktioner, fejlrettelser og tilpasninger til nye versioner af Windows operativsystemet mv.


    Windows 10, UniLock adgangskontrol, Unitek
   
    Microsoft SQL Server, UniLock adgangskontrol, Unitek
   


   

  Nye funktioner i Låsecomputeren
  2015-12-02
  Frakobling af tyverialarm
  Når DAS'en (Decentral Alarm Styring) er tilkoblet, kan sikkerhedsniveauet hæves over det skemalagte sikkerhedsniveau, således at der kræves både nøgle og PIN-kode og/eller en masternøgle for at frakoble tyverialarmen.

  Tvangsstyret sikkerhedsniveau
  Med et signal på en valgfri indgang er det muligt at tvangsstyre sikkerhedsniveauet til et ønsket sikkerhedsniveau eller kræve, at kun masternøgler har adgang.

  Da der er to kanaler, er det fx muligt at tvangsstyre til to ønskede faste sikkerhedsniveauer fx. 4.1 (tvangslåst) og 0.0 (tvangsåben), eller at tvangsstyre til et fast sikkerhedsniveau på den ene kanal, mens der på den anden kanal kan vælges "Kun adgang med masternøgler".

  Hurtigere oprydning i personer, UniLock adgangskontrol, Unitek

  UniLock nu med ubegrænset kapacitet
  2015-09-15
  Efter ønske fra kunder med meget store installationer, er de sidste begrænsninger på antal objekter i UniLock nu væk.

  Det er nu også muligt at oprette et ubegrænset antal:
 • Tidstabeller (før 50)
 • Sikkerhedsniveautidstabeller (før 99)
 • DAS-grupper (før 63)

 • Nu kan alle objektvinduer i UniLock altså indeholde et ubegrænset antal objekter.

  Endvidere er antallet af kontinuerlig pollede lokaliteter hævet fra 10 til 50. Det er således teoretisk muligt at polle over 500 låsecomputere i sekundet.

  Udvidelsen er tilgængelig i seneste UniLock version 2.0, som kan downloades fra installatørsiden.

  Læs mere om UniLock systemet
  Sikkerhedsniveautidstabeller udvidet kapacitet i UniLock 2.0, UniLock adgangskontrol, Unitek

  CV72 - Nyt design og mere fremtidssikker
  2015-06-11
  CV72 er en højsikker COM Server, som giver mulighed for TCP/IP kommunikation til låsecomputere i eksterne afdelinger.

  CV72 og CV72 Open Frame er blevet redesignet for at tilbyde mere funktionalitet og for at højne datasikkerheden til fremtidens krav.

  Sikkerhed
  For at sikre dataintegriteten, forhindre manipulation af data, replay af beskeder og hijacking af enheder, er de vitale dele af kommunikationen sikret efter højeste krypteringsstandarder. Endvidere kan enheden beskyttes med adgangskode.

  Vi tør godt garantere, at sikkerheden er så stor, at selv NSA vil komme på overarbejde, hvis de skal bryde datasikkerheden. Datakommunikation er så sikker, at vi tør fremlægge alle sikkerhedsprincipper og krypteringsalgoritmer for sikkerhedsinteresserede.

  Ny funktionalitet:
 • Tildeling af IP-adresse via DHCP-server.
 • Registrering af hostnavn og tildelt IP-adresse i DNS-server.
 • Registrering af hostnavn gennem DHCP-server (option 81).
 • Forberedt til IPv6.
 • Forbedring af datasikkerhed.
 • Kan forsynes via Power over Ethernet (PoE).
 • CV72 Open Frame kan strømforsyne en låsecomputer.

 • Den nye CV72 leveres som standard fra 1. oktober, men kan efter ønske leveres nu.

  Bemærk, at den nye version af CV72 kræver UniLock version 2.0 efter revision 2015-05-31.

  Læs mere om CV72
  CV72, Ethernet til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek


  CV72 Open Frame, Ethernet til RS485 konverter, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Integration med Salto adgangskontrol
  2014-08-26
  Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang i offline døre og trådløse døre fra Salto.

  Med integration mellem Salto og UniLock opnår man det bedste fra to forskellige verdener.

  Offline døre og trådløse døre giver mulighed for at reducere installationsomkostninger, mens online døre giver højere sikkerhed, en række avancerede muligheder og lavere driftsomkostninger.

  Læs mere om integration med Salto
  Integration Salto adgangskontrol, Salto RW Pro, UniLock adgangskontrol, Unitek

  Justerbar rækkevidde for højsikker håndsender
  2014-05-01
  T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på lang afstand.

  Standard rækkevidden er op til 60 meter, hvor det efter kundeønske nu er muligt at justere rækkevidden i området 5-60 m.

  Rækkevidden har fire niveauer, som vælges ved hjælp af jumpere i radiomodtageren.

  Læs mere om T550 Secure
  T550 Secure, Radiomodtager for håndsender, UniLock adgangskontrol, Unitek


  Nyhedsarkiv