Integrationskanaler (Import/Eksport)

Programmodul der åbner for integration med andre systemer i form af både import, eksport eller en kombination af begge.

Integrationer gør at flere systemer automatisk udveksler informationer og samler derved systemernes funktionalitet til en helhed.

Integrationer sikrer at data er ens i alle systemerne og kun skal indtastes et sted en gang.

UniLock har allerede indbygget integrationsdriver til mange tredjepartssystemer, hvor flere løbende tilføjes.

Oversigt over integrationer, UniLock adgangskontrol, Unitek

En række tredjepartssystemer har allerede indbygget integration med UniLock, hvor disse systemer og nye systemer også anbefales at kigge på integration via UniLock programmodulet WebAPI.

Eksempler på brug

Personer Ændrer en person fx efternavn eller funktion, så ændres efternavn og adgangsrettigheder automatisk i UniLock og øvrige systemer.

Integration af personers stamdata og funktion kan automatisk sikre korrekte adgangsrettigheder ved:
- Nye ansatte, gæster, bookinger mv.
- Skift i jobfunktion, jobrotation mv.
- Ophør af ansættelse, fritstilling mv.

At stamdata og adgangsrettigheder automatisk er korrekte opnås ved integration mellem adgangskontrol og medarbejdersystemer, ID-kort systemer, gæste-systemer, foreningssystemer, bookingsystemer, nøglesystemer, låsesystemer mv.

Bookinger Når bookinger oprettes eller ændres, så ændres styring og adgangsrettigheder automatisk i UniLock og øvrige systemer. Når bookingtiden udløber vender alt automatisk tilbage til almindelig drift.

Integration af bookinger kan automatisk sikre korrekt styring af det bookede ved at:
- Oplåse døre
- Give adgang for personer og booking PIN-koder
- Frakoble tyverialarm
- Tænde lys, ventilation, varme, sauna, IT-udstyr, automater mv.

At en booking automatisk kan gøre stedet klar i bookingtiden opnås ved integration mellem adgangskontrol og bookingsystemer, kalendersystemer, reserveringssystemer mv.

Ændringer i hverdagen Når noget afviger fra den normale hverdag, så ændres styring og adgangsrettigheder automatisk i UniLock og øvrige systemer. Når det igen er tid til det normale, så vender alt automatisk tilbage til den normale drift.

Integration af hverdagens ændringer kan automatisk sikre korrekt styring i forbindelse med:
- Arrangementer
- Ferieperioder
- Møder
- Nedlukninger
- Ulykker

At både planlagte ændringer og pludseligt opståede ændringer automatisk kan ændre driften opnås ved integration mellem adgangskontrol og bookingsystemer, kalendersystemer, reserveringssystemer, overvågningssystemer, varslingssystemer mv.

Logninger Integration af logninger og registreringer kan automatisk sikre faktuelle data til:
- Statistik
- Registrering af tid, job, sag, fremmøde, fravær mv.
- Tilstedeværelse
- Bemandingsplanlægning
- Alarmovervågning til vagttjeneste
- Statusovervågning til servicetjeneste og teknisk personale

At forskellige faktuelle hændelser automatisk kan anvendes til databehandling opnås ved integration mellem adgangskontrol og registreringssystemer, lønsystemer, infoskærme, overvågningssystemer, kontrolcentraler mv.
  Indbyggede integrationer til tredjeparts-systemer

I nedenstående tabel vises et overblik over indbyggede importmuligheder.

Intet billede Import af objekter
Andre programmer kan oprette/ændre/slette personer mv. via XML-fil eller XML-stream og således reelt set fjernstyre den administrative del af UniLock.
Læs mere
Intet billede Import af personbilleder
Automatiser indlæsning af personbilleder til databasen.
En billedfil indlæses automatisk i databasen, når filnavnet matcher en persons stamdata. Efter indlæsning i databasen, kan billedfiler bevares eller automatisk slettes.
Læs mere
Active Directory logo Administration af personer og operatører fra Active Directory
Active Directory anvendes til at udføre administration af personer/operatører og deres adgangsrettigheder i UniLock.
Læs mere
Outlook kalender logo Lokalebooking i Outlook-kalender
Lokalebooking i Outlook-kalender kan nu automatisk medføre at UniLock gør lokalet klar til at modtage gæster.
Læs mere
Conventus online forenings administration Online tilmelding, booking og betaling
Motionscentre, foreninger, haller mv. kan tilbyde medlemmerne online selvbetjent tilmelding til hold, træning, faciliteter, remedier mv. og tilbyde alle interesserede booking af haltider, ressourcer, faciliteter mv. kombineret med adgangskontrol.
Læs mere
WinKAS logo Online booking og betaling
Kommuner, organisationer, foreninger mv. kan tilbyde online selvbetjent lokale- og aktivitetsbookinger og betaling.
Læs mere
Pronestor logo Lokalebooking i Pronestor (Sign In Workspace) mødeplanlægning
En mødebestilling af et lokale i Pronestor kan automatisk medføre at UniLock sørger for at lokalet er klar til gæsterne i mødeperioden.
Læs mere
KMD Booking logo Lokalebooking i KMD Booking
Når et Anlæg, lokale, bane er booket i KMD Booking kan Unitek indstilles til at have dem klar i bookingtiden.
Læs mere
TrakaWeb logo Administration af Traka skabe
Adgangseditor samler administration af begge systemer, så operatører kan styre personers adgangsrettigheder, sammensætte hændelsesforløb fra begge systemer og se aktuel status for den samlede installation.
Læs mere


I nedenstående tabel vises et overblik over indbyggede eksportmuligheder.

Eksport af logninger, UniLock adgangskontrol, Unitek Eksport af logninger
Programmodul der eksporterer alle logninger. Bruges til fx komme- og gåregistrering.
Læs mere
Eksport af adgangsregistrering, UniLock adgangskontrol, Unitek Eksport af adgangsregistrering
Programmodul der i en komma-separeret fil i "real-time" gemmer persondata for, hvem der har fået adgang hvor og hvornår.
Læs mere
Eksport af transaktionsregistrering, UniLock adgangskontrol, Unitek Eksport af transaktionsregistrering
Programmodul der eksporterer bestemte logninger (stjerne-indtastninger). Bruges til fx komme- og gåregistrering.
Læs mere
Eksport af objekter, UniLock adgangskontrol, Unitek Eksport af objekter
Programmodul der eksporterer valgt data for alle personer eller udvalgte personer.
Læs mere
Eksport af objekter, UniLock adgangskontrol, Unitek Import af personbilleder
Programmodul der der automatiserer indlæsning af personbilleder til databasen.
Læs mere
NOX Systems logo Alarmsystems brugere vedligeholdes automatisk
UniLock vedligeholder automatisk brugere og deres rettigheder i alarmsystemet fra NOX Systems.
Læs mere
Nortec logo Vaskerisystems beboerdata vedligeholdes automatisk
UniLock vedligeholder automatisk beboerdata i Nortec vaskerisystem.
Læs mere
Salto logo Administrere Salto adgangskontrol
UniLock vedligeholder automatisk brugere og deres rettigheder i offline døre og trådløse døre fra Salto.
Læs mere
Control center with SIA IP DC-09 Hændelser til kontrolcentral med SIA protokol
Kontrolcentraler kan varetage overvågning af bygninger med UniLock adgangskontrol.
Læs mere

  Tredjeparts-systemers indbyggede integrationer med UniLock

Unitek er for nylig begyndt at indsamle beskrivelser af tredjepartssystemers integrationsløsninger, og modtager gerne flere. Nedenstående er for Unitek kendte tredjepartssystemer som integrerer med UniLock, men der findes helt sikkert flere.

Lessor logo Registrering af tid, kantinekøb og beregning af løn
Personers importeres i UniLock og personernes registreringer i UniLock læsere eksporteres automatisk til Lessor systemet.
Læs mere
FlexyBox logo Online booking, vagtplanlægning samt tidsregistrering
Kobler automatisk medlemskaber, ansættelser, booking og adgangsregistrering sammen med adgangskontrol på døre.
Læs mere
Edora WorkForce Planner logo Online booking
Kommuner, organisationer, foreninger mv. kan tilbyde online selvbetjent lokale- og aktivitetsbookinger med Edora WorkForce Planner (WFP).
-
ID Company logo Kortudstedelse og gæsteregistrering
Når der udstedes kort til ansatte mv. i Cardbase, så har kortene automatisk adgang i UniLock døre.
Når gæster får PIN-kode i gæsteregistreringen, så virker PIN-koderne automatisk i UniLock døre.
-
Buanco Kantinesystem logo Kantinesystems brugere vedligeholdes automatisk
Buanco Kantinesystem og UniLock udveksler automatisk brugerdata.
-
Assa Abloy Traka logo Nøgleskab
UniLock kan administrere personers rettigheder i Traka nøgleskabe. Indlæs blot personers nøgle i UniLock med bordlæser og tildel adgangsrettigheder som vanligt.
Personer eksporteres til Traka nøgleskabe via UniLock programmodul "Eksport af objekter" og Traka Postbox.
-

  UniLock WebAPI

WebAPI er et programmodul der giver en tovejs sikret webforbindelse for eksterne systemer til UniLock adgangskontrol. Flere tredjeparts systemer anvender WebAPI til integration med UniLock.

Læs mere om WebAPI.Bestilling
Intet billede Antal integrationskanaler (import/eksport)
Programmodul der åbner for integration med andre systemer i form af både import, eksport eller en kombination af begge.
Licens afregnes pr. integrationskanal.
PCS125- M0113